Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bude k něčemu energetická norma 16001?

Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který je v současnosti používán, je pouze (českým) fotografickým snímkem aktuálního stavu organizace v době žádosti o dotaci. Norma 16001 má šanci stát se nástrojem výrazně účinnějším: totiž systematickým, dlouhodobě působícím a celoevropským.

ČSN EN 16001 je novou členkou rodiny norem směřujících ke zlepšení systémů řízení, tentokrát v efektivní spotřebě energie. Je nezávislá na velikosti subjektu, druhu spotřebovávané energie a typu vlastníka energetického hospodářství. Je určena pro nemocnici stejně dobře jako pro výrobní areál nebo obchodní řetězec. Norma stanovuje požadavky na systematizaci procesů směřujících k úsporám energií: plánování, implementaci energeticky úsporných opatření, jejich kontrolu a vyhodnocování.

Závaznou se stane pouze pro ten subjekt, který se k jejímu plnění přihlásí. Bude tedy k něčemu?

Je možné, že vůbec k ničemu. Že za rok za dva vyšumí jak sodovka na letním slunci. Je však rovněž možné, že se stane jedním z efektivních nástrojů celé Evropské unie na dosažení žádoucích a smysluplných energetických úspor. Včetně úspor oxidu uhličitého.

Každému z nás je zřejmé, že dobrý hospodář je schopen se bez podobných byrokratických nástrojů velmi dobře obejít. Žádná norma ještě neučinila kozla zahradníkem.

Varianta 1 - Plnohodnotný manažer má výše zmíněné procesy již dávno ošetřené, aniž by o normě 16001 vůbec kdy co zaslechl. Ideální případ. Takovýto manažer může použít normu 16001 k dobré věci: je schopen s její pomocí prokázat, že způsob řízení jeho podniku zohledňuje pozitivní vztah ke spotřebě energií a posílit tak firemní image jak vůči vlastním zaměstnancům, tak zejména vůči jeho zákazníkům a vůči širšímu okolí vůbec.

Varianta 2 - Neprozíravý manažer bude pod tlakem vnějšího prostředí, např. podmínek veřejných soutěží obsahujících požadavky implementované normy 16001, jednat zcela jinak. Jeho jedinou snahou je získat veřejnou zakázku. Shledá-li to jako nezbytné, pak si doklad o bezchybné aplikaci normy 16001 jistě nějak opatří. Pro příklady není třeba chodit daleko: ČSN EN ISO 9001 je toho zářným příkladem.

Jak vše dopadne, to se teprve uvidí. Avšak ti, kdo mohou výsledek ovlivnit, jsou známi již nyní. Je to široké spektrum soukromých společností fungujících jako certifikační orgány, které by měly pracovat pod taktovkou Českého institutu pro akreditaci. Jsou to tyto firmy a tato organizace, kdo bude rozhodovat o tom, zda se stane certifikát o implementaci normy 16001 skutečně účinným nástrojem k zajištění úspor nebo pouze cárem papíru.

Podmínky pro nastavení vysoké účinnosti jsou přitom výrazně příznivější než u ostatních norem z této rodiny.

Efekt úspor energií, to jsou tvrdá data na fakturách dodavatelů energií. Žádná pohádka ve formě výroční zprávy sebelépe vyfutrované barevnými grafy nebude schopna zakrýt holou skutečnost: buď organizace něco pro úspory energií dělá, nebo nedělá. Loni, letos, příští rok, trvale. Skutečným kladivem na snižování energetických spotřeb se však norma může stát v rukou administrátorů dotačních programů směřujících k úsporám energií. A to dokonce kladivem jednotným pro celou EU.

Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který je v současnosti používán, je pouze (českým) fotografickým snímkem aktuálního stavu organizace v době žádosti o dotaci. Norma 16001 má šanci stát se nástrojem výrazně účinnějším: totiž systematickým, dlouhodobě působícím a celoevropským: Chceš dotace? Není problém. Prokaž, že umíš s energiemi hospodařit!
Implementuj normu 16001! Pak můžeš získat podporu na energeticky úsporná opatření. V souladu s normou 16001 budeš prokazovat, jak jsi s dotacemi naložil a zda mají skutečně očekávaný a dlouhodobý efekt. Požadavek je to bezpochyby oprávněný a má svou logiku.

Tak.
A jak to tedy dopadne? Co myslíte?