Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Překladový a výkladový slovník:
nalezeny 3 záznamy - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
AQ PUMPY, s.r.o.
Pipelife Czech s.r.o.
Ostendorf - OSMA s.r.o.
Honeywell spol. s r.o.
Geberit spol. s r.o.
HOTJET CZ, s. r. o.
    [ neaktuální záznamy (2) >>> ]
 
Na dotaz tlaková zkouška zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 700 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Význam tlakové zkoušky 27.7.2004
Význam tlakové zkoušky 27.7.2004 Význam tlakové zkoušky potvrdily práce na rekonstrukci tlakového vodovodního řadu, který byl porušen bleskem a poruchy byly na více místech. Jediným řešením bylo vtažení nového plastového potrubí. Jak bylo uvedeno v Tachovském deníku: "Blesk udeřil poblíž Milířů do pole,..
[článek]Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou 3.3.2011
Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou 3... Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů byly popsány v ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody,.. že tlaková zkouška se dělá pitnou vodou,.. nyní prochází revizí a měla by být schválena jako technická zpráva (CEN/TR 12108). Dle této normy se tlaková zkouška provádí 1,.. Zcela v normě chybí i požadavek natlakování systému po dobu 12 hodin před vlastní tlakovou zkouškou... zda ve svých doporučeních (Montážní předpisy apod.) převezme požadavky normy nebo bude požadovat provedení tlakové zkoušky dle přísnějších pravidel... "Způsob provedení tlakové zkoušky vodou ..
[zpráva]REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20.5.2014
REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20... jen jeden přístroj s více než 10 programy k proplachování a provádění tlakových zkoušek pomocí stlačeného vzduchu nebo vody u rozvodů pitné vody a instalací topení aj... REMS Multi-Push = ektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem...Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí vody (SLW) - jednotka REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody a pro provádění tlakových zkoušek a ..
[článek]Technický předpis: Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů na veletrhu Pragotherm 15.3.2006
.. Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů na veletrhu Pragotherm 15... Technický předpis označený TPW W 660-1 - Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů,.. Podle požadavků této normy totiž nebylo možné tlakovou zkoušku provést. Instalatérské firmy většinou tlakové zkoušky neprováděly tak,.. Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů,.. Zdeněk Žabička a technický předpis W 660-1 řeší provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu v souladu se stávající ČSN 73 6660 (změna 2 v této normě již byla provedena) s přihlédnutím k ustanovením ČSN EN 806-2. Předpis uvádí podrobný popis provádění tlakových zkoušek vodou..
[článek]Školení pro technický předpis pro W 660-1 - Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů 29.5.2008
Školení pro technický předpis pro W 660-1 - Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů doplňující ČSN 736660 včetně změny 1 a změny 2 29... června školení k novému předpisu o tlakových zkouškách vnitřních vodovodů... kde nebylo možné tlakovou zkoušku provést... řeší provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu v souladu se stávající ČSN 73 6660 s přihlédnutím k ustanovením ČSN EN 806-2. Předpis upravuje podrobný popis provádění tlakových zkoušek vodou nebo vzduchem a postup provádění tlakových zkoušek v novostavbách,..
[norma]ČSN EN 12266-1 Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky (vydána 1.10.2012)
.. Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky ČSN EN 12266-1 Tato norma specifikuje požadavky na zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria na výrobní zkoušení průmyslových armatur vyrobených z kovových materiálů. Specifikované zkoušky se mohou rovněž použít jako typové nebo přejímací zkoušky... Pro zkoušky průmyslových armatur z termoplastického materiálu platí ISO 9393-1 a ISO 9393-2...
[norma]ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí (vydána 1.4.1995)
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí ČSN 75 5911 Norma určuje způsob provádění tlakových zkoušek vodovodních a závlahových potrubí a vodovodních přípojek,.. provádění úsekové i celkové tlakové zkoušky,.. Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracech s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci... Při provádění tlakových zkoušek potrubí je třeba dodržet zejm...
[norma]ČSN P CEN/TS 764-8 Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška (vydána 1.2.2017)
ČSN P CEN/TS 764-8 Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška ČSN P CEN/TS 764-8 This document specifies the purpose, form and procedure of proof testing by pressure test of items of pressure equipment and assemblies. It also specifies how to determine the value of the test pressure. 690004 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN
[norma]ČSN EN 12327 - POZOR zrušená norma - Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky (vydána 1.10.2000)
ČSN EN 12327 Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky ČSN EN 12327 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek,.. Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky... doby trvání zkoušek a kritéria,.. Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu...
[norma]ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky (vydána 1.2.2013)
ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky ČSN EN 12327 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění tlakových zkoušek,.. Stanovené postupy lze použít pro zkoušky pevnosti, těsnosti a pro kombinované zkoušky... doby trvání zkoušek a kritéria,.. Z legislativy jednotlivých členských zemí nebo na základě posouzení provozovatele plynovodu mohou vyplynout požadavky na další opatření nebo rozdílné metody provádění zkoušek a uvádění do provozu a odstavování z provozu...
[norma]ČSN EN 1490 Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky (vydána 1.2.2016)
ČSN EN 1490 Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky ČSN EN 1490 Tato norma stanovuje rozměry, materiály a požadavky na výkon (včetně zkušebních postupů) pro kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury o jmenovitých světlostech (jmenovitých průměrech) od DN 15 do DN 40,.. Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury jsou určeny pro osazení na zásobníkové ohřívače vody s maximální spotřební teplotou 95 °C,..
[norma]ČSN EN 12162+A1 Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky (vydána 1.11.2009)
ČSN EN 12162+A1 Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky ČSN EN 12162+A1 Tato norma stanoví postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky týkající se součástí namáhaných tlakem u všech typů kapalinových čerpadel,..
[článek]Provádění hydraulických zkoušek u teplovodních vytápěcích soustav 13.8.2004
Provádění hydraulických zkoušek u teplovodních vytápěcích soustav 13... osadit regulátory tlakových rozdílů (RTR), případně nasadit řízená oběhová čerpadla,.. tlaková ztráta a výpočtový tlakový rozdíl na stoupačce...1 Popis hydraulické zkoušky Hydraulickou zkoušku požaduje vyhláška č... oběh vody je trvale udržován v rozmezí dob od 48 h před zkouškou až do zahájení hydraulické zkoušky,..Hydraulická zkouška se může provádět jak ve vytápěcím období (za tepla), tak mimo toto období (za studena). Hydraulická zkouška se provádí zásadně na soustavě,.. že na výstupu z odběrného místa je před ..
[norma]ČSN EN ISO 3501 Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou (vydána 1.9.2015)
ČSN EN ISO 3501 Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou ČSN EN ISO 3501 This International Standard specifies a method for checking the ability of assembled uniaxial joints between fittings and plastic pressure pipes to withstand longitudinal tensile stresses...
[článek]Nový předpis pro zkoušení vnitřních vodovodů 29.3.2005
.. aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci - pouhý odkaz na ČSN,.. Před předáním vnitřního vodovodu se provádí konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu... Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit před začátkem tlakové zkoušky ..
[článek]Předávání potrubí vnitřního vodovodu 28.2.2005
..tlaková zkouška vnitřního vodovodu je nedílnou součástí montáže (tlaková zkouška se provádí u potrubí ještě před izolováním!! To znamená, že tlaková zkouška bude provedena v předstihu před konečným předáním... protokol o tlakové zkoušce potrubí,..Tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu ..Jak již bylo řečeno v bodu 4., tlaková zkouška je neodmyslitelnou součástí prací... Zkouška přetlakem vzduchu (pouze pro podtlaková potrubí) je na předběžné vyzkoušení potrubí a nenahrazuje řádnou tlakovou zkoušku...
[článek]Srovnávací zkoušky chování HPC a běžných betonů při zatížení povětrnostními vlivy 20.2.2017
.. cyklu byl měřen dynamický modul pružnosti [6]. Po ukončení cyklování dané sady byla zkušební tělesa podrobena destruktivním zkouškám (čtyřbodová ohybová zkouška [7], zkouška tlakové pevnosti na zbytcích trámců [8]). Zkoušky CHRL probíhaly na zkušebních tělesech typu krychle o hraně 150 mm... Při tlakové zkoušce bylo tedy nosné jádro zkušebního tělesa totožné s celým průřezem zkušebního tělesa a neprojevila se žádná změna tlakové pevnosti...
[článek]Změna normy pro vnitřní vodovody 30.1.2006
..b) tlaková zkouška potrubí c) konečná tlaková zkouška Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech... tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu,.. Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky... číslo použitého tlakoměru Třída maximálního povoleného provozního tlaku Zkušební látka Zkušební přetlak Začátek zkoušky (dosažení zkušebního tlaku) Zahájení měření Přetlak na tlakoměru Doba trvání zkoušky Pokles tlaku Výsledek tlakové zkoušky potrubí ..
[článek]Rozvody pitné vody podle EN 806-4:2010 – riziko odpovědnosti instalatéra v případě nedodržení 8.2.2019
.. hydrostatických tlakových zkoušek,.. Hydrostatické tlakové zkoušky Norma EN 806-4 [1] odstavec 6 „..Napouštění a tlakové zkoušky potrubí vnitřních vodovodů pro rozvod vody určené k lidské spotřebě“. „Vnitřní rozvody v budovách musí být podrobeny tlakové zkoušce... pro hydrostatickou tlakovou zkoušku v závislosti na materiálu a velikosti instalovaných potrubních rozvodů...Rozvody pitné vody se musí pokud možno brzy po instalaci a tlakové zkoušce a rovněž bezprostředně před uvedením do provozu propláchnout pitnou vodou... že se rozvod pitné vody obvykle neuvede do provozu..
[článek]ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“ 29.7.2013
.. Při výpadku jednoho z čerpadel zvyšovací tlakové stanice musí být u zvyšovacích tlakových stanic s náhradními čerpadly při zapínacím přetlaku čerpadel zajištěn průtok,..tlaková zkouška potrubí;.. Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí zkušebním přetlakem 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa... Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů). Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku ..
[článek]Nová evropská norma na plynovodní přípojky 31.8.2014
.. Tlakové zkoušky se provádějí podle ČSN EN 12327 „.. Tlakové zkoušky,.. U přípojek uváděných opětovně do provozu nebo u přípojek upravených postačuje tlaková zkouška těsnosti. Tlaková zkouška může být provedena i u přípojky napojené na plynovod,.. Pokud se provádí tlaková zkouška pevnosti i těsnosti současně, je zkušební tlak u obou zkoušek roven zkušebnímu tlaku při zkoušce pevnosti... kdy je tlaková zkouška pevnosti i těsnosti prováděna odděleně,.. zkouška pevnosti/kombinovaná zkouška Zkušební tlaky při zkoušce pevnosti pro MOP do 5 barů jsou shodné s tlaky podle ČSN EN 1775...
[článek]Norma ČSN EN 806-4 pro montáž vnitřních vodovodů 16.6.2014
.. Tlaková zkouška potrubí Tlaková zkouška potrubí podle ČSN EN 806-4 může být provedena pomocí vody nebo,.. ČSN 75 5409 provedení tlakové zkoušky potrubí vzduchem nebo inertním plynem povoluje. (Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem se provádí zkušebním přetlakem 250 kPa,.. 300 kPa). Voda použitá pro tlakovou zkoušku potrubí musí být pitná s velikostí částic <.. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů). Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky...
[norma]ČSN EN 13941 - POZOR zrušená norma - Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí (vydána 1.10.2005)
.. tlakový ráz;.. zkouška tahem při rovnoměrném zatížení (CLT); lomová dilatace/tažnost;.. zkouška stálým vrubovým zatížením;.. typová zkouška výrobce;.. doba trvání (cyklus) zkoušky a stabilita zkoušky;.. zkouška těsnosti vodou; zkouška těsnosti vzduchem; radiografická zkouška svarů provedených natupo (tupých svarů); nejmenší tloušťka izolace;.. tlakové stupně uzavíracích armatur;.. funkční zkouška armatur;.. zkouška namáhání osovou tlakovou silou;.. zkouška těsnosti armatur; zkouška (kontrola) svarů oceli;.. tlaková zkouška vodou;..
[článek]Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody 19.2.2018
Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody 19... Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody“ platí pro nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače do objemu 2 000 l použitelné ve vnitřních vodovodech při přetlaku od 0,.. nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody1... Požadavky na konstrukci tlakových zásobníkových ohřívačů vody Norma uvádí základní požadavky na konstrukci nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů,.. Rozdělení tlakových zásobníkových ohřívačů vody Nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody se v normě ..
[článek]Světová novinka! REMS Multi-Push 4.2.2014
.. REMS Multi-Push je výkonná kompaktní elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem pro mnohá použití... Pouze jeden přístroj s více než 10 programy k proplachování a provádění tlakových zkoušek pomocí stlačeného vzduchu nebo vody u rozvodů pitné vody a topenářských instalací aj.: ..provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti stlačeným vzduchem provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti vodou (zkušební postup A,.. k provádění tlakových zkoušek a kontrol těsnosti potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu,.. REMS..
[článek]Zkoušky ústředního vytápění 15.8.2000
Zkoušky ústředního vytápění 15... Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti... provede se zkouška těsnosti tlakovým vzduchem o přetlaku 0,..Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje...Po skončení montáže ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti,..9 Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce...1 Provozní zkoušky se dělí na zkoušky:.. doporučuje se po napojení posledního objektu provést ještě jednu zkoušku v rozsahu topné ..
[článek]Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660 30.5.2011
.. 7 Tlaková zkouška potrubí Tlaková zkouška potrubí podle ČSN EN 806-4 může být provedena pomocí vody nebo,.. ČSN 73 6660 i ve znění změny Z3 provedení tlakové zkoušky potrubí vzduchem nebo inertním plynem povoluje. Voda použitá pro tlakovou zkoušku potrubí musí být pitná s velikostí částic <.. Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem nebo inertním plynem je podle změny Z3 ČSN 73 6660 zkušební přetlak 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa...
[text]Zkoušky spolehlivosti solárních kolektorů
Zkoušky spolehlivosti solárních kolektorůnásledující text .. Norma EN 12975-2 pak určuje metody spolehlivostních zkoušek [2]. Vnitřní přetlak v absorbéru Absorbér solárního kolektoru je zkoušen pro posouzení rozsahu,.. Anorganické absorbéry (zpravidla kovové) jsou tlakově zkoušeny při okolní teplotě v rozmezí 5 °C až 30 °C... protože tlaková odolnost absorbéru z organických materiálů může být nepříznivě ovlivněna zvyšující se teplotou... Zkoušku lze kombinovat se zkouškou odolnosti vnějším a vnitřním tepelným rázům (zkouší se dvakrát během prvních a posledních 10 z 30 hodin). Vnější ..
[článek]Pravidelné kontroly, prohlídky, revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech 8.9.2006
.. revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech 8... tlakových a plynových zařízení,.. revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony,.. revizí a zkoušek instalovaných zařízení v souladu ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním písemných výstupů z provedených úkonů obsahujících objektivní zjištění a případně návrhy na provedení nápravných opatření vlastníkovi stavby tak,.. REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH V BYTOVÝCH DOMECH 1...Tlaková zkouška 1 x ..
[zpráva]Mimořádná nabídka tlakových zátek společnosti FV-Plast 26.10.2011
Mimořádná nabídka tlakových zátek společnosti FV-Plast 26... Tlakové zátky 1/2" určené pro dočasné uzavření závitových armatur můžete nyní pořídit se slevou 20%! Maximální přípustný tlak 15 bar dovoluje použití pro tlakové zkoušky vodovodůTlaková zátka modrá a červená 1/2" je určena pro dočasné uzavření závitových armatur rozvodu vody nebo topení... Maximální přípustný tlak 15 bar dovoluje použití pro tlakové zkoušky vodovodů...
[norma]ČSN EN 14814 - POZOR zrušená norma - Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace (vydána 1.10.2007)
ČSN EN 14814 Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace ČSN EN 14814 Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro lepidla používaná ke spojování součástí potrubních systémů z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), chlorovaného polyvinylchloridu (PVC-C), akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) pro kapaliny pod tlakem Uvádí doporučení pro hodnocení shody lepidla s touto EN... tlakové trubky;.. zkouška hydraulickým tlakem; zkoušky funkčních vlastností Úřad pro technickou normalizaci,..
[zpráva]Cech instalatérů ČR vydal interní technické předpisy 29.6.2014
..2014Cech instalatérů ČR Pro vodovody je zpracován postup tlakových zkoušek,.. pro kanalizaci zkoušky těsnosti... Předpis o tlakových zkouškách vnitřních vodovodů – W 660-1/Z1 upravuje podrobný popis provádění tlakových zkoušek vodou nebo vzduchem a postup provádění tlakových zkoušek v novostavbách,..
[článek]TPG 704 01 – dotazy a odpovědi 31.8.2009
..Jaké zkoušky se provádějí na domovních plynovodech?.. Jaké zkoušky se provádějí na domovních plynovodech? Zkouškami se podle nových TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" rozumí úkony na plynovodech,.. Druh zkoušky Médium Nejvyšší provozní tlak - MOP [bar] 1) Zkušební tlak [bar] Zkouška pevnosti Vzduch Inertní plyn 2 <..Zkouška se provádí samostatně po zkoušce pevnosti nebo současně s ní ..Zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušku pevnosti a těsnosti .. Z hlediska provedení plynovodu pro účely ..
[norma]ČSN ISO 1928 - POZOR zrušená norma - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti (vydána 1.6.1999)
ČSN ISO 1928 Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti ČSN ISO 1928 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1928:.. Tato norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetru s tlakovou nádobou,.. by mělo zamezit vzniku trhlin v tlakové nádobě nebo jejímu roztržení,.. kapitolu 4 - Podstata zkoušky,.. kapitolu 12 - Výpočet výhřevnosti při konstantním tlaku a kapitolu 13 - Protokol o zkoušce...
[norma]ČSN ISO 13254 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti (vydána 1.4.2015)
ČSN ISO 13254 Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti ČSN ISO 13254 Tato norma specifikuje metodu zkoušení vodotěsnosti: - výrobků z termoplastů zhotovených z více než jednoho kusu pro netlakové aplikace, a - spojů potrubních systémů z termoplastů pro netlakové aplikace...
[článek]Použití systému EKOPLASTIK PPR pro nízké teploty 17.5.2005
.. Článek informuje o tlakových zkouškách Systému Ekoplastik PPR - při teplotě kapaliny 0 °C a -20 °C se zkušebním přetlakem 5,..Standardně je systém EKOPLASTIK PPR určen pro tlakové rozvody pitné,.. Počátkem roku 2004 proběhly zkoušky ve zkušebně ITC Zlín. Byly provedeny dvě tlakové zkoušky - při teplotě kapaliny 0 °C a ‑..209 MPa (velikost obvodového napětí 16 MPa vychází z normované tlakové zkoušky pro teplotu média 20 °C,..
[norma]ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar (vydána 1.7.2007)
ČSN EN 3-8 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar ČSN EN 3-8 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro navrhování,.. Platí rovněž pro kovové tlakové patrony o objemu menším než 0,12 litru a uvádí návod týkající se správné technické praxe v případě kovových tlakových patron o objemu 0,.. mechanické zkoušky;.. zkouška odolnosti proti porušení;..
[článek]Konec teoretickým názorům 4.8.2014
.. Všechny zkoušky se prováděly jeden den pro jmenovitý výkon spotřebiče a druhý den pak pro maximální výkon (přetížení). Provádění zkoušek Pohled termokamerou na komín a krbová kamnaPohled termokamerou na komín a krbová kamna Zkoušky byly prováděny v několika dnech na komínu HELUZ Izostat Duo,.. že všechny zkoušené varianty komínového systému bez problémů dokázaly bezpečně odvést spaliny ze spotřebiče při zkoušce jmenovitého výkonu i při zkoušce přetížení (platí pro daný zkoušený spotřebič). Zároveň bylo zjištěno,..
[článek]Zkoušky těsnosti střešních izolací na bázi PVC a TPO 1.7.2010
.. Zátopová zkouška Pro zátopovou zkoušku těsnosti izolací v současné době existuje v ČR závazná normová úprava a sice "ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží". Pro zátopové zkoušky plošných konstrukcí (střechy a podlahy) není dosud platná legislativa k dispozici. Nicméně je možné a účelné postupovat v některých bodech provedení zkoušky s přihlédnutím k ustanovení jednotlivých článků ČSN 75 0905 včetně využití vzoru "protokolu o zkoušce". Zátopová zkouška přichází do úvahy na ohraničených střechách a její provedení závisí na dohodě mezi izolační ..
[článek]Štítky a vlastnosti vodoměrů s typovým schválením podle evropské směrnice MID 2004/22/EC. 20.6.2011
.. Evropská norma EN 14154-3 ČSN ISO 4064-3 Zkouška statickým tlakem Zkouška tlaku Stanovení základní chyby (indikace) Zkouška křivek chyb jako funkce průtoku Zkouška absence proudění nezkoušeno Teplota zkušební vody nezkoušeno Zkouška přehřátí vodou nezkoušeno Zkouška tlakem vody při průtoku Q2 nezkoušeno Ověření třídy citlivosti na profil proudění nezkoušeno Zkoušky pomocných zařízení vodoměru nezkoušeno Zkouška tlakové ztráty Zkouška tlakové ztráty Zkouška zpětného toku nezkoušeno Zkouška ..
[článek]Přehled událostí a článků v týdnu 22.7. - 28.7.2002 29.7.2002
..Na druhém bloku JETE plánují spuštění cirkulačního čerpadla (EkoList)"Testy v rámci odstávky bloku v těchto dnech úspěšně pokračují na druhém bloku Jaderné elektrárny Temelín (JETE). Po tlakové zkoušce za studena tlakem 3,.. při níž technici provedou horkou tlakovou zkoušku primárního okruhu... Nyní v Temelíně pokračují přípravy na tlakové zkoušky primárního okruhu a technici pokračují v montáži nové turbíny generátoru... druhý prošel tlakovou zkouškou (České noviny)První blok Jaderné elektrárny Temelín pracuje ve zkušebním provozu na plný výkon a vyrábí kolem 1000 megawattů... horkou ..
[článek]Šetrné diagnostické metody pro hodnocení bezpečnosti dřevěných konstrukcí 16.10.2017
.. 3 Příklad pracovního diagramu pro tlakovou zkoušku radiálního vývrtuObr... Zkoušky se doporučuje provádět při standardní vlhkosti 12 %. Důležitou součástí vyhodnocení zkoušky a stanovení mechanických vlastností musí být přesné měření rozměrů vzorků... Podstatnou součástí zkoušky je proto měření vlhkosti v místě zkoušky... tlakové zkoušky výše popsané), umožňují přímé srovnání se skutečnými mechanickými vlastnostmi hodnoceného dřeva... Zkoušky se doporučuje provádět při standardní vlhkosti 12 %. Důležitou součástí vyhodnocení zkoušky a stanovení mechanických vlastností musí být přesné ..
[článek]Vodovod a kanalizace po záplavách 29.8.2002
..U menších staveb lze provést jednoduchou zkoušku - rozpustíte světlou malířskou barvu a po vylití do zařizovacího předmětu sledujete v čistící šachtě u vyústění kanalizace z objektu zda množství zkušební tekutiny odpovídá...Při podezření na porušení potrubí vodovodu se musí udělat tlaková zkouška... Na některou armaturu v potrubí se připojí tlaková pumpa a provede se zkouška tlakem... Provedení tlakové zkoušky je vhodné ponechat odborné firmě - provede ji každá instalatérská firma,.. je třeba jej opravit a po opravě provést tlakovou zkoušku...
[článek]Tlakové potrubní systémy pro rozvody vody i vytápění - způsoby spojování 31.3.2010
Tlakové potrubní systémy pro rozvody vody i vytápění - způsoby spojování 31.3.2010WAVIN Ekoplastik s.r.o. Tímto článkem bychom rádi reagovali na časté dotazy ohledně bezpečnosti a zejména dlouhodobé těsnosti jednotlivých systémů... tlaková odolnost a posléze také vlastnosti celého systému - tj... Mezi tyto testy patří zkoušky teplotních a tlakových cyklů - během 5000 cyklů se mění teplota vody v rozmezí 20 - 95 °C,.. Tyto zkoušky se provádí jak na svařovaných,..
[článek]Vlastnosti materiálů vhodných pro absorpci rázové energie a jejich aplikace 26.5.2014
.. Výběr vhodných plniv a zkoušky základních vlastností materiálů z nich vyrobených určují nejvhodnější materiál pro dané použití... výbuchová tlaková vlnaAbstrakt: Materiály pro absorpci rázové energie a energie výbuchové tlakové vlny tvoří významnou položku v oblasti zvýšení bezpečnosti...Při tlakovém zatěžování byly snímány deformační křivky,.. Pomocí numerických výpočtů byla verifikována schopnost materiálu absorbovat vysokorychlostní tlakovou vlnu,.. přičemž jako nejefektivnější množství pojiva ve směsi se po několika zkouškách s keramickým kamenivem ukázala dávka15 %. Při ní bylo ..
[článek]Mrazuvzdornost pórobetonu Ytong: velmi dobrá 26.11.2014
..Systémová zkouška mrazuvzdornosti Systémová zkouška mrazuvzdornosti pórobetonu Ytong proběhla v roce 2010 a probíhala podle harmonizované normy ČSN EN 15304 - Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování,..Princip zkoušky ..Zkouška porovnává vlastnosti dvou sad srovnatelných vzorků,.. jsou pak proměřeny na tlakovou pevnost... Detaily zkoušky jsou propracovanější a jsou uvedeny v referátu [1], konaného v roce 2012 v rámci turné Ytong Dialog... Vážení vzorku Měření vzorku Kondiciování vzorků Stabilizace vlhkosti Opakované zmrazování v 15-ti ..
[text]Vzory dokumentů
..Povinné revize kotlů na tuhá paliva - doklad o kontrole technického stavu kotle Protokol o topné zkoušce (WORD,.. 23 kB) Zápis o provedení zkoušky těsnosti (WORD,..Protokol o topné zkoušce Protokol o provedení zkoušky těsnosti podlahového systému !-- Protokol o uvedení do provozu plynových kotlů (PDF,..!-- Protokol o provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů systému IVARTRIO+ (PDF,.. 16 kB) Protokol o tlakové zkoušce potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409 (WORD, 16 kB) Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 (WORD,..
[článek]PP-RCT - nová třída plastových materiálů pro vodovodní a topenářské aplikace 4.12.2007
.. Tlakové zkoušky na trubkách vyrobených z PP-RCT vykazují pevnost 5 MPa po 50 letech při 70°C v porovnání s 3,.. Standardní postup vyhodnocení tlakové stability při zkoušce vnitřním přetlakem je popsán v normě ISO 9080 (2). Tato dlouhodobá zkouška byla také provedena na materiálu nové generace Beta-PPR v akreditovaném švédském zkušebním ústavu Bodycote Polymer AB...
[článek]Pracovní postup kontroly provozu odběrného plynového zařízení (OPZ) – 2. část 10.9.2013
.. zkoušce těsnosti a zkoušce RTP podle čl... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Měření netěsností pomocí přístroje Wöhler DC 430 odpovídá třídě V podle DVGW... Sledování objemového proudu zde probíhá v diskontinuálních krocích vyprázdněním malého tlakového zásobníku,.. lze ke zkoušce použít i plyn... zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01 Pracovní postup provozní kontroly těsnosti Nejdříve se naplní vak plynem z plynovodu. Dále se připojí vak k měřícímu přístroji a měřicí přístroj pomocí tlakové hadičky na rychlospojky plynové armatury... zkoušky plynového vedení podle TPG ..
[zpráva]REMS Multi-Push SL Set nejen k proplachování 26.9.2016
.. Elektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem... k provádění tlakových zkoušek potrubních rozvodů a nádob pomocí stlačeného vzduchu,..2 kusy sací/tlakové hadice 1", s tkaninovou vložkou,.. s rychlospojkou DN 5 a hadicovým šroubením ½", k provádění tlakových zkoušek pomocí stlačeného vzduchu...

 [další stránka >>>]