Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Katalog firem a výrobků:
Revize - komíny
Revize - plyn
Revize - kotle, kotelny
Revize - tlakové nádoby
Revize požárních systémů
Revize zařízení se zvýšeným rizikem
Revize bežných elektrických instalací a spotřebičů
Revize chladicích a klimatizačních zařízení
 
INT SERVIS s.r.o.
JR KLIMA s.r.o.
Ing. Josef Cuhra
LI-VI Praha spol. s r. o.
PRIMATEP, s. r. o.
Komíny - MESSY s.r.o.
Skanska Facility s.r.o.
INT CZ s.r.o.
Cooling Technology Solution s.r.o.
ORSEC
Solnička Petr
BESO - Robert Beneš
Hynek Svojanovský Electro-Gas
VSM TEPLICE - Stanislav Med
SEGAS-OIL s.r.o.
VESKOM, spol. s r.o.
PROMON spol. s r.o.
ABB s.r.o.
smart urbido s.r.o.
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
ACO stavební prvky spol. s r.o.
Nicoll Česká republika, s.r.o.
MEA Water Management s.r.o.
Pipelife Czech s.r.o.
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
    [ neaktuální záznamy (114) >>> ]
 
Na dotaz revize zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 1359 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Revize normy Žumpy 14.7.2006
Revize normy Žumpy 14.7.2006 V roce 2006 se počítá se zahájením revize ČSN 75 6081 Žumpy a s dokončením prací na revizi této normy se počítá v roce 2007.Informace z technické normalizační komise Kanalizace:..V roce 2006 se počítá s revizí ČSN 75 6081 Žumpy...Revize normy je zařazena do plánu technické normalizace s termíny jednotlivých etap:..
[časopis]Pro revize
Magazín o revizích, měření a legislativě určený revizním technikům, elektrotechnikům, energetikům, elektroúdržbářům, zájemcům o silnoproudou elektroniku a měření.
[norma]Revize elektrických zařízení
3315 Revize elektrických zařízení
[norma]Revize elektrických předmětů a zařízení
3316 Revize elektrických předmětů a zařízení
[zpráva]Revize kanalizace odhalí příčinu ucpávání kanalizace 8.12.2016
Revize kanalizace odhalí příčinu ucpávání kanalizace 8.12.2016 Jan WilczekHERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. Máte problémy s kanalizací? Špatně odtéká, nebo se často ucpává? Nechte si provést prohlídku kanalizace kamerou. Zjistíme stav vaší kanalizace a odhalíme závady.Revize kanalizace kamerou provádíme od průměru potrubí DN50 až do DN1200... nebo pojízdné kamery pro revizi větších průměrů na hlavních řadech. Před každou revizí kanalizace doporučujeme potrubí vyčistit,.. V případě zájmu o revizi kanalizace nám zavolejte 604 208 684,..
[zpráva]Novela zákona o ochraně ovzduší: Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí 15.3.2018
.. Povinné revize kotlů jednou za 3 roky a nižší cena revizí 15... revizí kotlů a zlevnění ceny za dopravu i samotnou kontrolu... Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na základě vyhodnocení situace po první vlně povinných revizí kotlů,.. revizí svého stavu... kdy kontroloři požadovali za revizi kotle neúnosně vysoké ceny navýšené o cenu za dopravu. Tomu chce ministerstvo do budoucna zabránit a současně i snížit frekvenci revize,.. První vlna revizí v roce 2016 potvrdila,.. který by revizi provedl za vyhláškou stanovenou referenční cenu,.. Se změnou zákona by se i posunul termín další ..
[zpráva]Pozvánka na přednášku Revize ČSN 733451 12.9.2018
Pozvánka na přednášku Revize ČSN 733451 12.9.2018 For Arch 2018: Přednáška Revize ČSN 733451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů.Tisková zpráva Silikátový svaz http://www.silis.cz/ FOR ARCH Praha, 18. září 2018 od 15,00 – 16,30 hod., sál 3 - Konference V úvodu vystoupí Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci. Přednáška je zaměřena na úvodní informaci k zásadním změnám v normě pro navrhování a provádění keramických obkladů, která vyjde k 1. 12...
[zpráva]Potrubí potřebuje revize 13.7.2004
Potrubí potřebuje revize 13... který by ukládal sankce za neprovedení revize na plynovém zařízení,..Na dotazy týkající se revizí plynových přípojek a spotřebičů v bytech a domech odpovídal revizní technik plynových zařízení Miroslav Loup... Který právní předpis ukládá provádět revize plynu a pro koho je závazný?..Povinnost provádět revize plynových zařízení je dána vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č... revizích a zkouškách plynových zařízení... udržují plynová zařízení nebo provádějí jejich revize... který by ukládal sankce za neprovedení revize na plynovém zařízení,.. V jakém ..
[zpráva]Revize ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 10.5.2010
Revize ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 10.5.2010 Probíhá revize ČSN 73 1901 (1999) Navrhování střech - Základní ustanovení. Připomínky k textu návrhu normy může odborná veřejnost zasílat do 16...Zpracovatelem revize je CTN DEK - doc... průvodní text o záměru zpracovatelů revize normy a zejména první návrh nové verze normy Navrhování střech... Dokončení revize normy a její vydání se předpokládá v září 2010... Čtěte také rozhovor se zpracovateli revize ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení.
[zpráva]Revize domovních čistíren odpadních vod do 50 EO 2.2.2016
Revize domovních čistíren odpadních vod do 50 EO 2... Nabízíme zvýhodněné provedení revize domovní čistírny odpadních vod. U ohlášených vodních děl povinnost revize ukládá vlastníkům novela Vodního zákona, interval revize je 1x za 2 roky.Technická revize vodních děl (OZO) - revize domovních čistíren odpadních vod do 50 EO:..o technických požadavcích na výrobky“. Povinnost provedení technických revizí u ohlášených vodních děl ukládá novela Vodního zákona všem vlastníkům takového vodního díla a to dle zákona 1x za 2 roky ..
[zpráva]Podrobnosti k vrcholící revizi požadavkové ČSN 73 0540-2 19.1.2011
Podrobnosti k vrcholící revizi požadavkové ČSN 73 0540-2 19.1.2011 Předpokládají se změny v požadavcích na lineární a bodové prostupy tepla. Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla dozná změn zejména u obytných budov.
[zpráva]Technické revize vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona 19.3.2013
Technické revize vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona 19.3.2013ENVI-PUR http://www.envi-pur.cz Firma ENVI-PUR, s.r.o. zajišťuje provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona. Několik našich zaměstnanců získalo od MŽP pověření k provádění těchto revizí.V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 381 203 211 nebo na emailu envi-pur@envi-pur...
[zpráva]Vyšla revize směrnice 91/2002 o energetické náročnosti budov 21.6.2010
Vyšla revize směrnice 91/2002 o energetické náročnosti budov 21.6.2010 Vyšla revize směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Nová směrnice má označení 2010/31/EUEvropský parlament vydal tiskem dne 18. 6. 2010 dlouho očekávanou revizi směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Nové označení je 2010/31/EU. Směrnice je zaměřena na další prohloubení trendu snižování energetické náročnosti budov s cílem dosáhnout výrazné změny v přístupu k novostavbám i budovám již provozovaným...
[článek]Kontrola, schvalování, revize a čištění komínů 29.3.2001
Kontrola, schvalování, revize a čištění komínů 29.3.2001 Spalinová cesta, která začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem, musí zajistit bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, požární bezpečnost objektu a hospodárný provoz připojeného spotřebiče.Aby byly tyto podmínky splněny, musí se provést před uvedením spotřebiče do provozu kontrola kouřovodu a komína. Pokud je spalinová cesta v pořádku,.. při jeho nesprávné obsluze), musí se provádět pravidelné kontroly a revize spalinových cest,.. Revize a čištění komínů - je periodická činnost,..
[článek]Revize komínů, nebo jen kontrola? 2.10.2016
Revize komínů,..2016 Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola?.. revize V souvislosti se zahájením topné sezóny teplárnami při poklesu venkovních teplot se v médiích objevily informace o tom,.. kamen a krbů mají nechat provést revizi komínů,.. protože směšuje pojmy revize a kontrola a nabádá provozovatele zdrojů k objednání něčeho,.. V Nařízení se hovořilo rovněž o revizi,.. kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29...§ 3 Revize spalinové cesty .. nebo je nutné provést revizi komína,.. je zásadní § 3 Revize spalinové cesty,.. (1) Revize spalinové cesty se provádí .. že..
[zpráva]Revize ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 3.6.2019
Revize ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 3.6.2019 redakce z Newsletteru ČPS 21/2019 Provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí s realizací výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících.Dne 22. 5. 2019 se konalo v sídle SWECO Hydroprojekt a...Vzniklá situace se ovšem dotkla přítomných zástupců Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), kteří v rámci revize ČSN prosazovali realizaci výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících... které v průběhu probíhající revize ČPS uplatnil...
[zpráva]Nenechávejte revizi kotle na poslední chvíli! 31.10.2014
Nenechávejte revizi kotle na poslední chvíli! 31.10.2014VIADRUS a.s. Pravidelný servis plynového kotle snižuje náklady na jeho provoz. Většina lidí na svůj topný systém v letních měsících zapomene a servisní střediska čelí enormnímu náporu až na podzim, kdy lidé začínají opět topit.Pravidelný servis by ale neměli podceňovat ani majitelé plynových kotlů. „Přestože na první pohled kotel funguje bez problémů, má vyšší spotřebu paliva při vytápění i ohřevu teplé vody,“ uvedl vedoucí servisního oddělení bohumínského výrobce kotlů VIADRUS Ján Buček...
[zpráva]Revize domovní ČOV podle §15a VZ (pro ČOV na ohlášení) 27.11.2012
Revize domovní ČOV podle §15a VZ (pro ČOV na ohlášení) 27.11.2012ASIO, spol. s r.o. Po technologické stránce byla ČOV funkční – aktivace bublala, mamutka v dosazováku na odtah vyčištěné vody pracovala. Společnost ASIO, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. ...
[zpráva]Revize domovní ČOV podle §15a VZ (pro ČOV na ohlášení) 27.11.2012
Revize domovní ČOV podle §15a VZ (pro ČOV na ohlášení) 27.11.2012ASIO, spol. s r.o. Po technologické stránce byla ČOV funkční – aktivace bublala, mamutka v dosazováku na odtah vyčištěné vody pracovala. Společnost ASIO, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. ...
[zpráva]WP: Trump brzy nařídí revizi ekologických dekretů Obamy 18.3.2017
WP: Trump brzy nařídí revizi ekologických dekretů Obamy 18.3.2017 ČTK Americký prezident Donald Trump by měl ještě tento týden podepsat dekret namířený proti klimatické politice svého předchůdce Baracka Obamy. Napsal to dnes list The Washington Post.S kritikou Obamových kroků k ochraně životního prostředí se prezident netajil už během volební kampaně a revize vládních nařízení se podle listu očekávala...
[zpráva]Podzemní nádrž Moduláris nově s možností revize a čištění 5.9.2014
Podzemní nádrž Moduláris nově s možností revize a čištění 5.9.2014 Barbora BlankováGLYNWED s.r.o. Oblíbené nádrže Modularis dodávané společností GLYNWED jsou nyní dodávané s technickým vylepšením, které spočívá v možnosti revize a čištění každé z nádrží včetně přídavných nádrží. Podzemní nádrž na dešťovou vodu Modularis je velmi oblíbená pro svou jednoduchou instalaci. V sortimentu společnosti GLYNWED je navíc v přepočtu na objem vody nejlevnější nádrží pro celoroční využívání dešťové vody... Touto změnou je možnost revize a čištění každé z nádrží,..
[zpráva]Revize kotlů Heizomat dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 7.12.2016
Revize kotlů Heizomat dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 7.12.2016 Petr LiškaAgreo s.r.o. Do konce 2016 roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění projít kontrolou technického stavu a provozu - revizí...300 kW napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi... Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat...
[zpráva]Implementace BIM, revize ČSN 73 0540-2 a vyhlášky č. 78/2013 2.12.2018
Implementace BIM, revize ČSN 73 0540-2 a vyhlášky č. 78/2013 2.12.2018 redakce Poslechněte si rozhovor s Ing. Tomášem Kupsou, členem TNK43 a pracovní skupiny k novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. Ing. Tomáš Kupsa, Dekprojekt s.r.o., člen technické normalizační komise 43 a pracovní skupiny k novele vyhlášky č. 78/2013 Sb. při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Pokud Vás rozhovor zaujal, můžete sledovat i ostatní videa portálu TZB‑info, případně se přihlásit k jejich odběru na YouTube.
[zpráva]ERÚ chce provést revizi všech licencí na solární elektrárny 30.9.2013
ERÚ chce provést revizi všech licencí na solární elektrárny 30.9.2013 ČTK ERÚ by měl od příštího roku zahájit velkou revizi všech licenčních spisů u fotovoltaických elektráren. Jejich majitelé by tak měli dostat zpětnou vazbu, zda jsou jejich licence v pořádku.ERÚ se na tom dohodl s Českou fotovoltaickou asociací (ČFA), uvedl dnes mluvčí ERÚ Jiří Chvojka. ERÚ by měl společně s ČFA vytvořit pracovní skupinu, která revizi solárních elektráren připraví...
[článek]Revize Dohody o partnerství - nové aktivity v oblasti OZE 30.12.2017
Revize Dohody o partnerství - nové aktivity v oblasti OZE 30...2017 Revize Dohody o partnerství navrhuje posílení podpor pro solární kolektory,.. Pracovní tým dnes prodiskutoval již čtvrtou revizi Dohody... revize DoP je reakcí na přípravu návrhu revize Operačního programu Podnikání a investice pro konkurenceschopnost (OP PIK) z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Pro podrobnější informace je potřeba se obrátit na gestora této změny,.. Revize DoP se dělá podle potřeby (řádově jedenkrát ročně), přičemž v sobě snoubí revize vícero programů... 2) návrhy revizí programů Evropské komisi..
[zpráva]Odborně způsobilé osoby pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona 20.6.2013
Odborně způsobilé osoby pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona 20... revize ČOV revize čistírnyMinisterstvo životního prostředí zveřejňuje SEZNAM ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č... že v průběhu října bude pořádán další běh školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona...
[článek]V rodinných domech nejsou revize tepelných čerpadel vždy povinné 24.10.2016
V rodinných domech nejsou revize tepelných čerpadel vždy povinné 24... V nedávné době se rozvířila diskuze o povinnosti provozovatelů tepelných čerpadel provádět pravidelné revize těsnosti chladicího okruhu... jsou hermeticky uzavřená a povinné revize se týkají pouze některých modelů... kteří užívají výše uvedená tepelná čerpadla se povinnost pravidelných revizí netýká. Nicméně ani uživatelé tepelných čerpadel s povinností revizí se nemusí obávat vysokých nákladů... Navíc v rámci revize provádí naši servisní technici i kontrolu provozních stavů a nastavení,..
[zpráva]„Mobilní“ provozní systém - provádění kontrol a revizí s využitím tabletu 28.8.2014
„Mobilní“ provozní systém - provádění kontrol a revizí s využitím tabletu 28.8.2014HSI, spol. s r. o., člen skupiny Unicorn Umíte si představit, že stojíte uprostřed areálu svého podniku, zjistíte nevyhovující stav bezpečnostního značení a informaci okamžitě předáte přímo do informačního systému, odkud se přenese do úkolníčku příslušného pracovníka, který následně uvede vše do pořádku?Existuje mnoho variant na tuto popsanou situaci, přičemž kteroukoliv máte nyní pomocí moderních prostředků doslova na dosah ruky. Ve speciální aplikaci pro operační systém Android je pro Vás nyní ..
[článek]REVIZE ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění 2.9.2003
REVIZE ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění 2...2003 Revizí a sloučením současných ČSN bude dosaženo nejen jejich plné návaznosti na zavedené ČSN EN řady 442,.. -2 a -3 se uskuteční komplexní revize současných technických norem (ČSN 06 1101,..Revizí a sloučením uvedených současných ČSN tak bude dosaženo nejen jejich plné návaznosti na zavedené ČSN EN řady 442,.. které si uvědomují důležitost revize ČSN v oboru otopných těles a nutnost aplikace nových poznatků do technické praxe a podpořily tak sponzorsky celý proces související s revizí ČSN Otopná tělesa pro ústřední vytápění...
[článek]Nové nástěnné chladicí jednotky ENBRA MI nevyžadují revize úniku chladiva 8.9.2017
Nové nástěnné chladicí jednotky ENBRA MI nevyžadují revize úniku chladiva 8.9.2017ENBRA, a.s. Společnost ENBRA uvádí na trh novou nástěnnou chladicí jednotku MI, která je primárně určena pro efektivní chlazení pomocí tepelného čerpadla. Oproti klimatizačním jednotkám nevyžaduje ENBRA MI nákladné rozvody s chladivem, a tedy u ní nejsou nutné ani pravidelné revize úniku chladiva... jednotka navíc nevyžaduje pravidelné revize chladicích okruhů... jelikož instalace nevyžaduje přítomnost technika chlazení a provoz se zase obejde bez pravidelných revizí úniku chladiva,“..
[článek]Pohledem znalce: Revize vs. kontrola kotle 19.6.2018
.. Revize vs...2018 Autor upozorňuje na rozdíl významu pojmů kontrola kotle a revize kotle,.. revize kotle,.. Ovšem mezi lidmi se v převážné míře hovoří o revizích kotlů,.. Tak kontrola nebo revize?.. Stejně jako je tomu u kontrol a revizí spalinových cest,.. Obecně mají slova revize a kontrola srovnatelný význam. Například ve slovníku cizích slov lze u pojmu revize nalézt význam kontrola,.. Revize kotlů V technických oborech je činnost nazývaná revizí spojena především s ověřováním technického stavu v souvislosti s bezpečností provozu různých druhů zařízení...
[článek]INSPECTO: Nová aplikace pro provádění revizí VTZ 20.8.2018
.. Nová aplikace pro provádění revizí VTZ 20... INSPECTO pracuje na mobilních zařízeních (Android) i běžných počítačích (internetový prohlížeč) a umožní vám vytvoření revizní zprávy přímo v místě revize... zrychlení provádění revizí,.. Ukázka provádění pravidelné revize systému ochrany před bleskem .. Výkonný nástroj a užitečný pomocník Aplikace INSPECTO aktuálně obsahuje modul pro revize vyhrazených elektrických technických zařízení,.. Může kdykoli využít výhody mobilního zařízení a celou revizi dokončit v místě revize (včetně fotodokumentace) nebo v kanceláři u svého počítače (..
[článek]Nová prefabrikovaná pata UNI*** Plus značně usnadní výstavbu i revizi komínu 11.10.2012
Nová prefabrikovaná pata UNI*** Plus značně usnadní výstavbu i revizi komínu 11.10.2012Schiedel, s.r.o. Prefabrikovaná komínová pata od největšího evropského výrobce komínů, společnosti Schiedel, je součástí systému UNI*** Plus a ulehčí práci koncovým zákazníkům i stavebním firmám... Kromě eliminace chyb při zakládání a značné úspory času potřebného k montáži je díky prefabrikované patě UNI***Plus zajištěna také bezproblémová revize komína... ale také vylučuje nutnost dodatečných prací i problémy při revizi komína,“..
[zpráva]Revize kotlů se blíží. Poradíme Vám na veletrhu FOR THERM 21.7.2015
Revize kotlů se blíží. Poradíme Vám na veletrhu FOR THERM 21.7.2015ABF, a.s. Revize kotlů klepou na dveře. 1. ledna 2017 budou mít domácnosti poprvé povinnost předložit revizi svého kotle, kamen nebo krbu na tuhá paliva.Kdo revizi nebude mít, tomu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Jak stihnout do konce roku 2016 vše zařídit? To se dozvíte na stánku Klastru Česká peleta na veletrhu FOR THERM 15... Revize kotle se musí provést nejpozději do konce roku 2016,..
[článek]Pravidelné revize – investice, která se vyplatí 29.7.2014
Pravidelné revize –.. ale také na provádění pravidelných kontrol a odborných revizí... ale také na provádění pravidelných kontrol a odborných revizí... které zanedbaly pravidelné revize technických zařízení...Přestože jsou pravidelné revize technických zařízení zakotveny v zákoně,.. že majitel neplnil ani základní povinnosti vyplývající z českých technických norem v oblasti revizí i preventivní údržby,.. že nechtěl investovat pár desítek tisíc korun do údržby a revizí. Pravidelné kontroly mohou zabránit tragickým nehodám a vysokým škodám Proč se skutečně vyplatí investovat do revizí,..
[článek]Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů 8.4.2019
.. kontroly a revize komínů 8... revize,.. kontrole a revizi spalinové cesty (dále jen Vyhláška) navíc stanoví kdy,.. zda je spalinová cesta umístěna bezpečně z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot nebo zda nedošlo k zásadním změnám spalinové cesty oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi... Revize spalinové cesty Revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu...
[článek]Revize normy v oboru obkládání keramickými obkladovými prvky 14.10.2018
Revize normy v oboru obkládání keramickými obkladovými prvky 14.10.2018 Silikátový svaz ČR představil v rámci doprovodného programu veletrhu For Arch 2018 obsah revize ČSN 733451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. Podrobnosti nám sdělili předseda svazu PhDr. Eduard Justa a generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr...
[článek]O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 23.7.2007
O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení u obytného domu v bytech 23.7.2007 Článek upřesňuje výklad pojmů důležitých pro orientaci v problematice povinností kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení u obytných domů... o kontrolách a revizích a zkouškách plynových zařízení v § 1 písm... udržují plynová zařízení nebo provádějí jejich revize... jako organizace povinni provádět kontroly a revize plynového zařízení společných části tj... 85/1978 Sb., pravidelné kontroly a revize,.. 85/1978 Sb., pravidelné kontroly a revize,..
[článek]Nutné podklady pro výchozí revize 7.6.2005
Nutné podklady pro výchozí revize aneb Co si o tom myslí revizní technik 7.6.2005 Článek převzatý z časopisu Elektroinstalatér se zabývá podklady, které by měly být předloženy reviznímu technikovi, aby mohl udělat výchozí revizi elektroinstalace... podle kterých má být provedena výchozí revize elektrických zařízení...2 normy musí mít pracovníci provádějící revizi k dispozici schémata zapojení,..3 osoba provádějící výchozí revizi přesvědčí,.. Ve světle současného pohledu na revize je nutno rozlišit,.. respektive nesmí s revizí ani započít,..
[článek]Vyberte si komín HELUZ a získejte příspěvek 1 000 Kč na jeho revizi 27.10.2015
Vyberte si komín HELUZ a získejte příspěvek 1 000 Kč na jeho revizi 27... dostane příspěvek na jeho revizi před uvedením do provozu... dostane příspěvek na jeho revizi před uvedením do provozu... U nového komínu musí být provedena revize již před jeho prvním uvedením do provozu a revizní zprávu je potřeba doložit ke kolaudaci. Revizi spalinové cesty provádí na základě Nařízení vlády č... připomíná důležitost revize komínu před prvním zatopením podzimní akcí pro zákazníky a nabízí jim k vybranému sortimentu komínů bonus v podobě příspěvku 1 000 Kč vč. DPH na jejich revizi... DPH na revizi ..
[článek]Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických instalací a fotovoltaických elektráren 6.9.2013
Univerzální měřicí přístroj pro revize elektrických instalací a fotovoltaických elektráren Eurotest PV 6... vyžaduje provádění pravidelných revizí... vyžaduje provádění pravidelných revizí... který je určen pro měření a revize AC elektrických instalací nízkého napětí a DC fotovoltaických (PV) systémů dle normy ČSN EN 62446... všechna měření nutná pro revize –.. aby celé měřicí zařízení bylo univerzálně využitelné jak pro revize elektrických instalací a fotovoltaických elektráren z hlediska bezpečnosti jejich provozu,..
[článek]Prevencí před otravou oxidem uhelnatým jsou pravidelné revize plynových spotřebičů 4.4.2014
Prevencí před otravou oxidem uhelnatým jsou pravidelné revize plynových spotřebičů 4.4.2014E.ON Česká republika, s.r.o. Česká republika eviduje téměř 300 smrtelných případů otravy oxidem uhelnatým ročně, což je jeden z nejhorších výsledků ve střední Evropě... Chybí osvěta i pravidelné revize spotřebičů Jedním z hlavních důvodů častých otrav tímto plynem je špatná informovanost občanů ČR o účinné prevenci... aby revizi takového spotřebiče provedl servisní technik,“.. že jim postačí revize komínu a spalinových cest,..
[článek]Revize směrnice o stavebních výrobcích 10.6.2010
Revize směrnice o stavebních výrobcích 10.6.2010 Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků je průřezovým evropským právním dokumentem pro oblast výstavby. Z iniciativy Evropské komise k problematice revize směrnice proběhly v letech 2005 až 2008 veřejné konzultace a analýzy,.. Z iniciativy Evropské komise k problematice revize Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (Construction Products Directive - CPD) proběhly cca letech 2005 - 2008 veřejné konzultace a analýzy,.. Na základě ..
[zpráva]Akce u Heluzu: Kupte si některý z TOP komínů HELUZ. Získáte příspěvek 1 000 Kč na jeho revizi 23.10.2015
Akce u Heluzu: Kupte si některý z TOP komínů HELUZ. Získáte příspěvek 1 000 Kč na jeho revizi 23.10.2015HELUZ cihlářský průmysl, v... DPH na revizi komínu může požádat každý,.. U nového komínu musí být provedena revize již před jeho prvním uvedením do provozu a revizní zprávu je potřeba doložit ke kolaudaci. Revizi spalinové cesty provádí na základě Nařízení vlády č... připomíná důležitost revize komínu před prvním zatopením podzimní akcí pro zákazníky a nabízí jim k vybranému sortimentu komínů bonus v podobě příspěvku 1 000 Kč vč. DPH na jejich revizi...
[článek]Čištění, kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů 11.3.2016
.. kontroly a revize spalinových cest se od 2016 provádí podle nových právních předpisů 11... o požární ochraně a další podrobnosti o revizi a údržbě spalinových cest ve Vyhlášce č... kontrole a revizi spalinové cesty... zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi...Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici) .. kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě může být oprávněné osobě podle požárního zákona (v případě čištění a kontroly jsou to držitelé živnostenského oprávnění v oboru kominictví a v případě revize je to revizní technik ..
[článek]Provozovatel a revize elektroinstalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 8.1.2019
Provozovatel a revize elektroinstalací dle ČSN 33 2000-6 ed... revizí,.. zkoušek či revizí,.. Veškeré výchozí či pravidelné revize instalací budou od tohoto data již podle této normy... tak i pro pravidelné revize uvedené v ČSN 33 1500... U výchozích revizí musí tento dokument obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace,.. na které se přišlo v průběhu výkonu výchozí revize musí být odstraněny před vydáním výchozí revizní zprávy... Zpráva o výchozí revizi by měla dále obsahovat doporučení lhůty pro výkon pravidelné revize... Následným úkonem po výchozí revizi elektroinstalace je pravidelná ..
[článek]IV. ročník Wienerberger fóra zejména o připravované revizi zákona o hospodaření energií 28.12.2011
IV. ročník Wienerberger fóra zejména o připravované revizi zákona o hospodaření energií 28.12.2011Wienerberger s.r.o. V lednu se již počtvrté sejdou zájemci z řad profesionálů ve stavebnictví. Čtvrtý ročník Wienerberger fóra láká hned na několik horkých témat. Architekti, projektanti a odborníci ze stavebních firem se zde například seznámí s připravovanými revizemi zákona o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhlášky...
[článek]Potřebuje klimatizace či tepelné čerpadlo povinné každoroční revize? Záleží na obsahu a typu chladiva 1.11.2016
Potřebuje klimatizace či tepelné čerpadlo povinné každoroční revize?.. že majitele tepelných čerpadel a klimatizací čekají každoroční výdaje za revizi,..Nutnost pravidelné revize se odvíjí od typu a obsahu chladiva v zařízení,.. u nichž bude nutné v některých případech zajistit každoroční revizi chladicího okruhu odborníkem... Povinné revize legislativa vyžaduje nejčastěji u výkonnějších zařízení,.. Rozhodujícím faktorem pro nutnost revizí chladicího okruhu tepelného čerpadla či klimatizace je množství a typ chladiva...Každoroční revize budou od začátku příštího roku povinné pro každé ..
[článek]Software "Revize zařízení v objektech" a publikace "Dozor a kontrola na stavbě" 28.1.2009
Software "Revize zařízení v objektech" a publikace "Dozor a kontrola na stavbě" 28... Je zde popis a postup provádění revizí včetně formulářů revizních zpráv, výčet norem a možnost sledování termínů a automatické upozorňování na termín blížící se revize. Publikace formou kontrolních listů se zabývá dozory a kontrolami na pozemních stavbáchProgram "Revize zařízení v objektech" (Jiří Weishaupt,.. po zapracování revizních zpráv je uloží do "archivu revizí" a funkce "plán revizí" automaticky upozorní na revize,..
[zpráva]IV. ročník Wienerberger fóra se bude věnovat zejména připravované revizi zákona o hospodaření energií 6.12.2011
IV. ročník Wienerberger fóra se bude věnovat zejména připravované revizi zákona o hospodaření energií 6.12.2011Wienerberger s.r.o. Témata seminářů byla připravována jak s ohledem na již probíhající či právě projednávané legislativní změny v oblasti stavebnictví, tak jako reflexe na požadavky a dotazy účastníků minulých ročníků.V lednu se již počtvrté sejdou zájemci z řad profesionálů ve stavebnictví... projektanti a odborníci ze stavebních firem se zde například seznámí s připravovanými revizemi zákona o hospodaření energií a její prováděcí vyhlášky...

 [další stránka >>>]