Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co přináší revize normy o požární bezpečnosti staveb pro elektrické rozvaděče?

Revize normy 73 0848 Požární bezpečnost staveb: Nové alternativní řešení za rozvaděč s požární odolností

Nové alternativní řešení za rozvaděč s požární odolností

Nově dle normy ČSN 73 0848 můžou být rozvaděče s požární odolností nahrazeny instalací certifikovaného lokálního hasícího zařízení uvnitř rozvaděče s nehořlavou konstrukcí skříně (třída reakce na oheň A1 nebo A2) včetně uzávěru s automatickým vypnutím jističe tohoto rozvaděče. Použitý systém s hasivem nesmí ohrozit zdraví osob, které se mohou pohybovat v okolí těchto rozvaděčů. Certifikace se provádí dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Nová úprava je tedy reakcí na vývojové trendy a technologie a má za cíl zvýšit bezpečnost v oblasti ochrany proti požárům. Instalací certifikovaného lokálního zařízení, tedy požárně bezpečnostního zařízení, se očekává snížení požárního rizika, zvýšení ochrany života a majetku občanů, za cenu značné  
úspory financí při realizacích nejen u navrhování nových staveb, ale i u staveb rekonstruovaných.

Jak funguje lokální hasící zařízení?

Systém lokálního hasícího zařízení má za cíl chránit stavby a jejich technologie před požáry, které jsou ve statistikách tak vysoko zastoupeny. Zařízení nejen likviduje, ale hlavně včas detekuje požáry, které vznikají v důsledku poruchových elektrických jevů (zkrat, přehřátí, jiskření apod.) v elektrických instalacích, zejména pak v elektrických rozvaděčích. Lokální hasící zařízení je schopné požár detekovat, signalizovat, upozornit na něj, odpojit chráněný prostor a zároveň hasit v jednom kroku.

Více informací


EMPEMONT s.r.o.
logo EMPEMONT s.r.o.

Společnost Empemont se zabývá vývojem, výrobou a distribucí lokáních hasících zařízení. Kompaktní LOKÁLNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ automaticky sleduje a potlačuje nežádoucí tepelné jevy v chráněných zařízeních, zejména v elektrických rozvaděčích.

 
 
Reklama