Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ocenění firem energetických služeb a energeticky úsporných projektů

Česká republika patří v evropském měřítku ke špičce v poskytování energetických služeb metodou EPC a to v počtu a velikosti realizovaných projektů i ve zkušenostech, které byly za dobu aplikace metody EPC v českých podmínkách soustředěny.Poskytování energetických služeb metodou EPC (Energy Performace Contracting) má v České republice poměrně dlouhou historii. První dva projekty byly připraveny k realizaci už v roce 1993. Za dobu téměř dvaceti let bylo připraveno a zrealizováno více než 150 projektů a lze odhadnout, že celkově vynaložené investiční prostředky dosáhly objemu kolem 2,5 miliardy korun. Přesto není uvedená forma poskytování energetických služeb doposud příliš známá a rozšířená.

Na druhou stranu patří Česká republika v evropském měřítku v poskytování energetických služeb metodou EPC ke špičce v počtu a velikosti realizovaných projektů a také ve zkušenostech, které byly za dobu aplikace metody EPC v českých podmínkách soustředěny. To se projevuje mimo jiné v získávání ocenění na národní, a dokonce na mezinárodní úrovni.

Na národní úrovni byl za rok 2008 nominován na ocenění v kategorii Země v rámci soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2008 projekt realizovaný společností Energ, spol. s r.o. v pekárně PENAM Rosice. Za rok 2010 první cenu v kategorii Oheň ve stejné soutěži získal projekt řešený metodou EPC v Národním divadle. Hlavní cenu převzali zástupci poskytovatele energetických služeb ze společnosti ENESA a.s. a Národního divadla. Ve stejném roce získal projekt společnosti Energ, spol. s r.o. realizovaný v Psychiatrické léčebně Jihlava ocenění projekt roku v rámci soutěže Facility management 2010 udělené IFMA CZ.

Na mezinárodní úrovni je v dané oblasti nejvýznamnější Evropská cena pro energetické služby, která je udělovaná od roku 2005. Iniciátorem a organizátorem ocenění je Berlínská energetická agentura a v poslední době je toto ocenění podporováno také ze strany Evropské agentury pro konkurenci a inovace (EACI). Podrobnosti je možné nalézt na internetových stránkách: www.european-energy-service-initiative.net. Ocenění je udělováno v oblasti energetických služeb v pěti kategoriích:

  • nejlepší podporovatel energetických služeb,
  • nejlepší poskytovatel energetických služeb,
  • nejlepší projekt ve veřejném sektoru,
  • nejlepší projekt v soukromém sektoru,
  • nejlepší projekt v sektoru osvětlení.

Už za rok 2005 získala cenu za nejlepšího podporovatele energetických služeb společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Za rok 2008 získal cenu za nejlepší projekt v osvětlení pražský Hotel Marriott. Za rok 2009 cenu za nejlepší projekt v komerčním sektoru získal projekt společnosti SIEMENS s.r.o. v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice a cenu za nejlepšího evropského poskytovatele energetických služeb společnost ENESA a.s.

English Synopsis

Energy Performance Contracting is not still much well-known for Czech professional community. On the European level in energy services provision the Czech Republic is on the top according to number and size of realized projects and also by achieved experience. It is expressed lately by various appreciations, which Czech ESCOs and energy saving projects have been gaining. On national level it is for example competition E.ON Energy Globe Award or Facility Management Award. On international level European Energy Service Award is one of the significant and Czech companies obtained several awards in various categories. More at website: www.european-energy-service-initiative.net

 
 
Reklama