Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Vladimír Sochor


Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková
12.4.2015
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Stavební opatření jsou z úspor návratné v poměrně dlouhém časovém horizontu (20 let a více) a kromě toho jsou podobné konstrukční zásahy definitivní a následně již nedokážou reagovat na měnící se vnější a vnitřní podmínky.

7.11.2011
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Výsledky EPC jsou v ČR velmi dobré. Navíc je poslední dobou metoda EPC stále více podporována. Vláda ČR přijala v říjnu usnesení ke Zprávě o možnostech financování energeticky úsporných projektů v objektech státní správy využitím metody EPC. TZB-info se EPC věnovalo po celý rok 2011.

12.5.2011
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Česká republika patří v evropském měřítku ke špičce v poskytování energetických služeb metodou EPC a to v počtu a velikosti realizovaných projektů i ve zkušenostech, které byly za dobu aplikace metody EPC v českých podmínkách soustředěny.

Financování prostřednictvím garantovaných úspor
3.5.2011
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Ing. Vladimír Sochor

Pro rok 2011 je vyhlášena soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených formou poskytování energetických služeb, konkrétně metodou EPC. Soutěže se mohou zúčastnit vlastníci objektů ve veřejném sektoru, kteří se rozhodnou připravit a realizovat projekt řešený metodou EPC.

12.7.2010
Ing. Vladimír Sochor

První projekty řešené metodou EPC byly v České republice připraveny v roce 1993. Jednalo se o objekty nemocnic. Od té doby bylo zrealizováno na 200 podobných projektů s vynaložením investičních prostředků v objemu zhruba 3 miliardy korun. Největší počet projektů je realizován v objektech škol s investicí jeden až deset miliónů korun. Řada projektů byla realizována ve zdravotnictví a v dalších objektech ve veřejné sféře.

19.4.2010
Ing. Vladimír Sochor

Metoda EPC se v České republice vyvíjí od roku 1992, kdy byla české energetické veřejnosti představena. Od té doby se vyvíjí standardy dokumentů pro výběrová řízení veřejných zakázek řešených metodou EPC. Přestože státními orgány není metoda EPC příliš podporována, patří ČR v oblasti EPC ke špičce.

15.2.2010
Vladimír Sochor

Princip metody EPC je založen na poskytování energetických služeb formou přípravy, realizace a obvykle i financování energeticky úsporných opatření. Investor nevynakládá ihned po realizaci opatření investiční prostředky, ale ty jsou dodavateli spláceny postupně z uspořených provozních nákladů. Dodavatel navíc ručí za to, že objem úspor bude minimálně ve smluvně sjednaném množství.

13.10.2004
Ing. Vladimír Sochor, zástupce pro EPC, Siemens, s.r.o.

Samostatně uveřejněný příspěvek firmy Siemens přednesený na konferenci v Liberci - metoda EMC, vysvětlení základních pojmů, principů a postupu při provádění energeticky úsporných opatření s uvedením konkrétních realizovaných projektů.

22.5.2003
Ing. Vladimír Sochor

Nejdůležitějším rysem projektu řešeného metodou EPC je skutečnost, že za dosahovanou úroveň úspor energie dodavatelská firma energetických služeb nese smluvní zodpovědnost. Financování třetí stranou při řešení projektu metodou EPC může být součástí řešení, ale zároveň nemusí. Je to jen jedna z jeho součástí. 
 
Reklama