Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pracovní workshop TZB-info – Elektrické vytápění v novém energetickém hodnocení budov

Zájemce zveme na pracovní workshop dne 16.4.2013, kde budou prezentovány modelové příklady hodnocení energetické náročnosti domů s elektrickým vytápěním v SW Energie, Protech a NKN. Cílem setkání je ukázat mantinely, které nám nová legislativa dává.

Dlouho očekávaná vyhláška o energetické náročnosti budov vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2013 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2013. Vyhláška zavádí zcela jiný princip výpočtu a hodnotící kritéria, nová přísnější pravidla na splnění kvality obálky pro nové budovy a větší rekonstrukce, hodnocení faktorů primární energie, které ovlivňuje výběr a podíl energetických komodit. Nejvíce se nová pravidla dotknou případů, kdy chceme pro pokrytí tepelných ztrát využít pouze elektrickou energii.

Datum a místo konání

16.4.2013 v Centru energetického poradenství PRE, Jungmannova 747/28 - Palác TeTa, 110 00 Praha 1

Program

8:30–9:00Prezence účastníků
9:00–9:30Ing. Renata Straková: Nová vyhláška a ukazatele energetické náročnosti budovy
9:30–10:15Ing. Renata Straková: Modelové příklady hodnocení RD a BD
10:15–10:30Přestávka
10:30–11:00Představení služeb Centra energetického poradenství
11:00–11:15Ing. Renata Straková: Informace o aktuálním stavu současně nabízených profesionálních výpočtových pomůcek
11:15–11:30Miroslav Petr, Fenix Trading s.r.o.: Hodnocení primární energie – pohled do zákulisí a elektrické vytápění v praxi
11:30–12:30Diskuse

Pořadatel

, Thákurova 4, Praha 6, www.tzb-info.cz

Přednášející

Ing. Renata Straková, odborný garant Energetické náročnosti budov na TZB-info

Partner workshopu

 

Účastnický poplatek

bez DPHvčetně DPH
Cena 1000 Kč1210 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Na základě registrace Vám zašleme fakturu k úhradě.
Účastnický poplatek uhraďte na účet č. 27-6676670247/0100, V.S. 1604, nejpozději do 15.4.2013

Přihláška

Upozorňujeme, že je k dispozici pouze omezený počet míst.

Přihlášky nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama