Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na konferenci Energetická náročnost budov 2023

Zveme Vás na konferenci Energetická náročnost budov 2023 s tématy revize směrnice o energetické náročnosti budov, Environmental, Social, and Governance, podmínky v ČR pro modernizaci budov s nejhoršími energetickými parametry. Konference se koná 30. listopadu v Masarykově koleji v Praze.


Termín konference

Datum: 30. listopadu 2023
Čas:      8:30 registrace, 9:00 zahájení programu
Místo:  Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
ONLINE PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů:
  • ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod
  • ČKA s bodovým ohodnocením 2 body
Konference je zařazena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání ENEX:
  • přidělený počet kreditů: 2, přidělené číslo vzdělávací akce: 371

Bez energetického posouzení se neobejde žádná větší rekonstrukce obálky budovy, při čerpání dotačního titulu nemůžeme bez tohoto posouzení podat žádost, nutné je doložení a splnění sledovaných energetických ukazatelů. Před rokem jsme se věnovali tématu hodinového kroku, který je od 1. 1. 2023 pro budovy s chlazením, úpravou vlhkosti či vlastní výrobě z FVE povinný. Jaké máme po roce zkušenosti? Jaké lze případně očekávat změny?

Prof. Kabele se bude věnovat aktualizaci EPBD IV, kde se zvažuje několik zásadních proměn legislativního rámce energetické náročnosti budov. Mezi zvažované změny patří např. budovy s nulovými emisemi (ZEB), úprava minimálních energetických standardů, platnost průkazů energetické náročnosti budov a mnohá další témata.

Co znamená zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“), která odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. ESG je de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. O jaký proces se jedná ve vazbě na vyhlášku 264/2000 Sb. o energetické náročnosti v taxonomii evropské legislativy?

Fotovoltaika je dalším velkým tématem, příspěvky se budou věnovat přípravě nových projektů a komunitní energetice. Projekt Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 byl představen na minulé konferenci, vyhodnocení ročních dat budeme sdílet s Jiřím Tencarem.

Cílovou skupinou jsou projektanti, architekti, energetičtí specialisté a auditoři, technici, státní správa povolování staveb, majitelé a provozovatelé objektů.

Program konference

8:30–9:00 Registrace
9:00–11:10 1. blok přednášek
Dagmar Kopačková
zahájení konference
Jiří Cihlář
Rok praxe hodnocení projektů v hodinovém režimu
Karel Kabele
Revize evropské Směrnice o energetické náročnosti budov
Martin Termer, Ivo Petrášek, Wienerberger
Tepelněizolační vlastnosti cihel plněných vatou včetně jejich statických parametrů
Lukáš Sodomka, WILO CS
Potenciální úspory vyplývající z náhrad zastaralých čerpadel
Václav Dědič, Brilon
Dvouzpátečkové plynové kondenzační kotle pro výrazné úspory v kotelnách pro vytápění, VZT a TV; Povinnost automatizace pro kotelny podle nové legislativy
Tibor Jankovič, Ziehl-Abegg
Retrofit – Energetické úspory
Diskuse s přednášejícími
11:10–11:40 Přestávka
11:40–13:30 2. blok přednášek
Jiří Cihlář
Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v taxonometrii evropské legislativy
Michal Čejka
Podmínky v ČR pro modernizaci budov s nejhoršími energetickými parametry
Robert Vereš, Zehnder
Účinnost a detaily lokálních větracích jednotek pro rezidenční domy
Milan Hlavinka, DEVI
Pasivní domy s fotovoltaikou - optimální topný systém
Martin Bláha, ebm-papst CZ
Ventilátory v proudu času: komplexní pohled na výkon, účinnost a design
Diskuse s přednášejícími
13:30–13:50 Přestávka
13:50–15:50 3. blok přednášek
Tomáš Galęziok
Příprava projektu nové budovy na osazení FVE
Miroslav Marada, ředitel pro strategii a rozvoj společnosti Enesa
Jak na úspory ve veřejné budově s omezenými finančními prostředky - případ základní školy v Klatovech
Jiří Tencar
Revitalizace školy Českobrodská v Praze 9 - roční vyhodnocení dat
Diskuse s přednášejícími

Přihláška na konferenci Energetická náročnost budov

Neváhejte se přihlásit a zúčastnit se této důležité konference. Pro více informací a registraci navštivte oficiální web konference.

Těšíme se na setkání s vámi na konferenci TZB-info Energetická náročnost budov ve čtvrtek 30. listopadu 2023.

Hlavní partneři

atrea
brilon
zehnder
ziel-abegg

danfoss
wienerberger
wilo
bmppapst

Na konferenci se dále prezentují firmy: Meltem Wärmerückgewinnung, HELUZ IZOS

Mediální partneři

bozpprofi
cechtop
cklop
radceprosvj

solarniasociace
strechy-praha
technicka-zarizeni
izolace

Pořadatel

tzb-info
estav
estav-tv

 
 
Reklama