Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference „Možnosti úspor energie ve veřejných budovách“

Projekty GovernEE a EnergyCity jsou zaměřeny na efektivní hospodaření s energiemi ve veřejných budovách. Na konferenci byly představeny jejich výsledky a možnosti využití výstupů v praxi. V rámci projektu GovernEE byla představena i pilotní instalace on-line monitoringu spotřeby energií ve dvou základních školách Prahy 11.

Dne 12. června 2013 uspořádala MČ Praha 11 konferenci týkající se možností úspor energie ve veřejných budovách. Konference se uskutečnila v rámci projektu GovernEE, jehož je městská část partnerem.

Za účasti 70 posluchačů z řad zástupců městských částí, nemocnic, škol a sociálních zařízení, přednesli ve Velkém zasedacím sále v budově Magistrátu hl. města Prahy své přednášky přední odborníci z oblasti energetiky. V úvodu konference projektový manažer představil projekty GovernEE a EnergyCity, které jsou zaměřeny na efektivní hospodaření s energiemi ve veřejných budovách. Z důvodu, že se tyto projekty blíží ke svému závěru, byly účastníkům představeny jejich výsledky a také jim bylo nastíněno, jakým způsobem lze tyto výstupy použít v praxi.

Dále se posluchači mohli dozvědět o podrobnostech novely zákona o hospodaření s energiemi, o povinnosti certifikace budov, jakými způsoby se dá dosáhnout úspor v soustavách teplé vody, optimalizaci otopných soustav, kvalitě hygieny vody a také získali přehled o možnostech a výhodách nákupu energie na burze.

V rámci projektu GovernEE byla představena pilotní instalace on-line monitoringu spotřeby energií ve dvou základních školách Prahy 11.

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce a je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje.

 
 
Reklama