Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Fixace cen zemního plynu nebo elektřiny, ano nebo ne?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Historie vývoje trhu

Fixace ceny není na našem energetickém trhu ničím novým, i když k jejímu velkému rozšíření došlo až v době těsně před přijetím novely energetického zákona (srpen 2011). Tato novela přinesla rozšíření práv zákazníků v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Současně ale samozřejmě vyvolala reakci obchodníků na změněné podmínky. Jejich reakcí bylo právě zavedení fixní ceny po určitou dobu. Marketingově se zde nově využívá především strach z neustálého zdražování a jako obrana je nabízena možnost nezvyšovat ceny energií. Na tuto možnost zákazníci slyší a tak možnost fixace již není jen v nabídce dominantních dodavatelů, ale je možno se s ním setkat napříč energetickým trhem.

Porovnání výhodnosti fixace ceny oproti standardním cenovým nabídkám

Pro posouzení výhodnosti fixace jsem vybral obě komodity, tedy jak elektřinu, tak i zemní plyn. Sledoval jsem dvě průměrné domácnosti. V první se nepoužívá elektřina k topení, má sazbu D02d a spotřebu 2700 kWh/rok. V druhé domácnosti se elektřina používá na vytápění přímotopy (sazba D45d ) se spotřebou ve vysokém tarifu (VT) 500 kWh/rok a v nízkém tarifu (NT) 10 000 kWh/rok. Obě domácnosti se nachází v distribučním pásmu ČEZu. U zemního plynu jsem vybral spotřebu 20 MWh/rok a distribuční pásmo RWE Gasnet, ale na rozdíl od elektřiny zde posuzuji cenové nabídky v několika po sobě jdoucích časových úsecích, což mi umožní sledovat výhodnost fixace nejdříve v době zdražování, a potom v období stabilních cen. Spotřeba v jednotlivých časových úsecích byla počítána dle typového denního diagramu, což ovšem u zemního plynu způsobilo, že u smluv uzavřených před zimou byly větší cenové rozdíly než u těch uzavřených po topné sezóně. V následujících tabulkách je v každé řádce vypočítána částka, kterou inkasuje obchodník bez distribučních poplatků včetně daní. A úplně vpravo je pak rozdíl vůči standardní produktové řadě, mínusem úspora, znaménkem + pak ztráta vůči standardní produktové řadě.

V řádcích tabulky jsou vybráni dodavatelé podle následujících kritérií:

 1. standardní nabídka
 2. nabídka s fixací ceny
 3. levný dodavatel
 4. vždy nejlevnější dodavatel se smlouvou na dobu neurčitou
Tab. 1   Elektřina: D02d, spotřeba VT 2 700 kWh/rok
TYPObchodník/
produkt
OdDoSpotřeba VT
[kWh]
Spotřeba NT
[kWH]
Cena VT
[Kč/
MWh]
Cena NT
[Kč/
MWh]
Měsíční plat
[Kč]
Celkem za rok
[Kč]
Celkem za obdobíRozdíl –
úspora +/−
1.ČEZ
Comfort
1.9.201231.12.20121161015350502138,807042,810
1.1.201331.12.20132700014270504904,01
2.ČEZ FIX1.9.201231.12.20121161014290501991,126901,67−141,15
1.1.201331.12.20132700014290504910,54
3.Amper Market1.9.201231.12.2012116101375001915,656528,78−514,04
1.1.201331.12.20132700013750254613,13
4.Amper Market1.9.201231.12.2012116101375001915,656322,83−719,98
Fosfa1.1.201331.12.2013270001349004407,18
Tab. 2   Elektřina: D45d, spotřeba VT 500 kWh/rok, NT 10 000 kWh
TYPObchodník/
produkt
OdDoSpotřeba VT
[kWh]
Spotřeba NT
[kWH]
Cena VT
[Kč/
MWh]
Cena NT
[Kč/
MWh]
Měsíční plat
[Kč]
Celkem za rok
[Kč]
Celkem za obdobíRozdíl –
úspora +/−
1.ČEZ
Comfort
1.9.201231.12.2012205410018091541508026,9727002,320
1.1.201331.12.201350010000170314835018975,34
2.ČEZ FIX1.9.201231.12.2012205410017051485507725,8726726,62−275,69
1.1.201331.12.201350010000170514855019000,75
3.Amper Market1.9.201231.12.201220541001735135007068,8124429,65−2572,67
1.1.201331.12.201350010000169513502517360,84
4.Amper Market1.9.201231.12.201220541001735135007068,8123989,49−3012,82
Nano Energies Trade1.1.201331.12.2013500100001493,71323,73916920,68
Tab. 3   Zemní plyn: spotřeba 20 MWh/rok v období od 1. 6. 2011 do 28. 2. 2013
TYPObchodník/
produkt
OdDoSpotřeba
[MWh]
Cena
[Kč/MWh]
Měsíční plat
[Kč]
Počet měsícůCelkem za rok
[Kč]
Celkem za obdobíRozdíl –
úspora +/−
1.RWE standardní pr. řada1.6.201131.10.20113,552916,76106,254544,8048571,090
1.11.201118.12.20114,100982,31106,214960,41
19.12.201131.12.201221,5861112,21106,21330466,52
1.1.201328.2.20136,2021121,21106,228599,37
2.RWE Plyn Plus1.6.201131.12.201229,238916,76106,21934586,4341723,19−6847,90
1.1.201328.2.20136,202916,76106,227136,76
3.Elimon1.6.201131.8.20111,0146809231158,6236714,16−11856,93
1.9.201130.11.20114,6387429934486,08
1.12.201131.12.201223,586809991324441,69
1.1.201328.2.20136,20284910626627,77
4.Halimedes1.6.201131.8.20111,0146838831147,8734343,40−14227,70
Europe Easy Energy1.9.201131.12.20118,2247309047636,22
Europe Easy Energy1.1.201231.3.20128,4067806038084,02
Europe Easy Energy1.4.201230.9.20124,5427506064519,80
Europe Easy Energy1.10.201231.12.20127,0527806036816,67
ST Energy1.1.201328.2.20136,2027995926138,81
Tab. 4   Zemní plyn: spotřeba 20 MWh/rok v období od 1. 9. 2011 do 31. 5. 2013
TYPObchodník/
produkt
OdDoSpotřeba
[MWh]
Cena
[Kč/MWh]
Měsíční plat
[Kč]
Počet měsícůCelkem za rok
[Kč]
Celkem za obdobíRozdíl –
úspora +/−
1.RWE standardní pr. řada1.9.201131.10.20112,538982,31106,213119,1650669,850
1.11.201118.12.20114,100982,31106,214960,41
19.12.201131.12.201221,5861112,21106,21330466,52
1.1.201331.5.201310,7621121,21106,2515242,93
2.RWE Plyn Plus1.9.201131.12.201228,224846,97154,111932199,5743601,77−7068,08
1.1.201331.5.201310,762846,97154,11211402,21
3.Elimon1.9.201130.11.20114,6387429934486,0840624,76−10045,09
1.12.201131.12.201223,586809991324441,69
1.1.201331.5.201310,762849106511696,99
4.Europe Easy Energy1.9.201131.12.20118,2247309047636,2237818,26−12851,60
Europe Easy Energy1.1.201231.3.20128,4067806038084,02
Europe Easy Energy1.4.201230.9.20124,5427506064519,80
Europe Easy Energy1.10.201231.12.20127,0527806036816,67
ST Energy1.1.201331.5.201310,76279959510761,54
Tab. 5   Zemní plyn: spotřeba 20 MWh/rok v období od 1. 12. 2011 do 31. 8. 2013
TYPObchodník/
produkt
OdDoSpotřeba
[MWh]
Cena
[Kč/MWh]
Měsíční plat
[Kč]
Počet měsícůCelkem za rok
[Kč]
Celkem za obdobíRozdíl –
úspora +/−
1.RWE standardní pr. řada1.12.201118.12.20112,000982,31106,212484,9849699,910
19.12.201131.12.201221,5861112,21106,21230339,08
1.1.201331.8.201311,7761112,21106,2816875,85
2.RWE Plyn Plus1.12.201131.12.201228,2241034,6154,111337444,7852409,14−2709,23
1.1.201331.8.201310,7621034,6154,11814964,37
3.Elimon1.12.201131.12.201223,586809991324441,6936523,46−13176,45
1.1.201331.8.201310,762849106812081,77
4.Europe Easy Energy1.12.201131.12.20113,5867309013249,3434625,86−15074,05
Europe Easy Energy1.1.201231.3.20128,4067806038084,02
Europe Easy Energy1.4.201230.9.20124,5427506064519,80
Europe Easy Energy1.10.201231.12.20127,0527806036816,67
ST Energy1.1.201331.8.201311,77679959811956,04
Tab. 6   Zemní plyn: spotřeba 20 MWh/rok v období od 1. 3. 2012 do 30. 11. 2013
TYPObchodník/
produkt
OdDoSpotřeba
[MWh]
Cena
[Kč/MWh]
Měsíční plat
[Kč]
Počet měsícůCelkem za rok
[Kč]
Celkem za obdobíRozdíl –
úspora +/−
1.RWE standardní pr. řada1.3.201231.12.201213,7981112,21106,21019689,9343187,600
1.1.201330.11.201316,411112,21106,21123497,67
2.RWE Plyn Plus1.3.201231.12.201213,7981034,6154,111018979,8141574,14−1613,47
1.1.201330.11.201316,411034,6154,111122594,33
3.Elimon1.3.201231.12.201213,798809991014583,1032851,79−10335,82
1.1.201330.11.201316,418491061118268,69
4.Europe Easy Energy1.3.201231.3.20122,2047806012134,9430121,73−13065,87
Europe Easy Energy1.4.201230.9.20124,5427506064519,80
Europe Easy Energy1.10.201231.12.20127,0527806036816,67
ST Energy1.1.201330.11.201316,41799591116650,31

Vyhodnocení:

Úspory domácností spojené s fixací ceny elektřiny dle tabulek 1 a 2 nejsou nějak velké, i přesto, že jsem volil tu nejvýhodnější variantu. Je potřeba si uvědomit, že fixací lze ovlivnit pouze určitou část ceny energie, kterou platíme. Tedy, když podepíšeme smlouvu s fixovanou cenou, jedná se pouze o částku, která připadne obchodníkovi. To znamená, že se zákazník neubrání zdražení způsobené poplatky státu včetně daní a poplatků.

Složení ceny elektřiny včetně DPH (35 % pro obchodníka)
Složení ceny elektřiny včetně DPH (35 % pro obchodníka)
Podíl obchodníka z celkové ceny
Podíl obchodníka z celkové ceny
 
Složení ceny zemního plynu včetně DPH (81 % pro obchodníka)
Složení ceny zemního plynu včetně DPH (81 % pro obchodníka)

Tabulky ukazují určité rozdíly v celkové částce proti standardní nabídce. Zvolil jsem fixní ceny, které jsou ty nejvýhodnější proti standardu, ale poslední dobou je nabízená fixní cena u mnoha dodavatelů spíše vyšší než standardní. Potom zákazník platí (nebo spíš si připlácí) tak jako u běžného pojištění za strach, ze zdražení.

Případ, kdy zdražení může nastat, je vidět v tabulce 3 a 4, kdy v druhé polovině roku 2011 zvedl RWE ceny standardní produktové řady o 20 % a byl pak následován všemi dodavateli. I když ti, kteří si cenu zafixovali, na tom vydělali, pořád to bylo mnohem méně, než by vydělali volbou levnějšího dodavatele, třebaže i ten zdražil.

V době, kdy cena komodit je stabilní (tab. 5, 6) nebo spíš klesá, je i ta nejvýhodnější fixace ceny jen o něco málo výhodnější než standardní nabídka, ale většinou bývá méně výhodná.

Shrnutí výhod a nevýhod fixace ceny

Výhody pro zákazníky:

 • zákazník se nemusí starat o ceny, přibližně platí stále stejné ceny
 • zákazník si může naplánovat dopředu, kolik bude platit
 • smlouva je automaticky prodlužována, až do konce života, tedy o energii se nemusí vůbec starat

Výhody pro dodavatele:

 • zákazník má malou šanci mu utéci, fixace zabrání odlivu zákazníků
 • lepší plánování
 • díky automatickému prodlužování smlouvy zůstane zákazník u dodavatele delší dobu, než jen na dobu, na kterou uzavřel smlouvu

Nevýhody pro zákazníky:

 • zákazník platí stejně nebo víc, než by platil se standardní produktovou řadou
 • nemůže si svobodně vybrat jiného dodavatele, kdykoli jej napadne
 • stejně zaplatí veškeré zdražení distribuce i poplatků a daní státu (významné zejména u elektřiny)
 • hrozí mu po celý život sankce za předčasné ukončení smlouvy

Nevýhody pro dodavatele:

 • špatná pověst díky způsobu získávání podpisu zákazníků pomocí agentur, které se „proslavily podomním prodejem“

Rozhodně bych doporučil navštívit kalkulátor cen energií TZB-info a uvážit, zda fixace je nejlepším řešením.

Jak si zařídit lepší ceny i podmínky než je fixace?

Je zde ale ještě jedno řešení, které je patrné ze čtvrtého řádku výše uvedených tabulek, a tím je udělat si vlastní pravidla nákupu. Protože elektřina i zemní plyn je stejný od jakéhokoliv dodavatele, doporučuji nakupovat energii pouze za nejlepší ceny, tedy když obchodník zdraží, zákazník si vybere jiného nejlevnějšího obchodníka, pokud uzná, že se mu přechod k novému dodavateli vyplatí. Protože často rozhoduje nejen cena, doporučuji si udělat vlastní standard kvality (druh smlouvy, úroveň komunikace, vyúčtování, reference, akce, bonusy atd.) a i tato hlediska brát v úvahu při výběru nejlevnějšího dodavatele. Tak sice zákazník nebude mít stálou fixní cenu, ale bude nakupovat stále nejlevnější energii. Inspirací pro tento postup je chování zahraničních obchodních řetězců vůči malým českým výrobcům. Řetězce sjednají s dodavateli nízkou cenu, a když už malý dodavatel nemůže unést nevýhodný prodej a požádá o nové projednání ceny a nedohodnou se, tak si řetězec vybere levnější produkt třeba ze zahraničí. Nelze souhlasit ani s argumentací, že „přeci nebudu měnit dodavatele každý čtvrt roku“. Protože když se čtenář podívá např. do nejspodnější řádky tabulky č. 3, uvidí, že při tomto postupu by změnil zákazník za necelé 2 roky dodavatele dvakrát. Připomínám, že změna dodavatele je zhruba tak složitá, jako nákup zboží po internetu.

Je potřeba si stále připomínat, že chování dodavatelů je z velké části ovlivněno jednáním spotřebitelů, co jim spotřebitel je ochoten akceptovat.

 
 
Reklama