Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nákup na Českomoravské komoditní burze Kladno a na Komoditní Burze Profit

Tento článek je volným pokračováním článku o obchodování na Pražské energetické burze PXE. Cílem je nejen přiblížit čtenáři podstatu obchodu na těchto burzách, ale i upozornit na možnosti úspor pro státní správu, firmy i domácnosti.

Kalkulátor cen energií TZB-info

V České republice působí dvě komoditní burzy, jsou to Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) a Komoditní burza Profit (PK Profit). Na rozdíl od Pražské energetické burzy PXE jsou tyto burzy určeny pro konečné zákazníky, pro nákup energií z řad státních organizací, firem a v poslední době též z řad domácností (v případě KB Profit). Nákupem energií na komoditních burzách odběratel může skutečně ušetřit, hrubé porovnání dosahovaných cen různých způsobů nákupu ukazuje následující tabulka:

Tabulka ukazuje cenové srovnání cen silové elektřiny a zemního plynu podle způsobu nákup. U elektřiny se jedná o nízké napětí v tarifech C02d, u plynu odběr do 630 MWh/rok.

Způsob nákupuElektřina
pro firmy
[Kč]
Zemní plyn
pro firmy
[Kč]
Nákup na základě návštěvy obchodního zástupce1550900
Výběr dodavatele podle kalkulátoru (nejlevnější)1500819
Nabídka na základě poptávky1275850
Cena dosahovaná v elektronické aukci1250770
Cena nákupu na komoditní burze950710

Co by měl zájemce udělat nejdříve

Zájemce by si měl připravit vyúčtování z minulé sezony a také by se měl podívat na smlouvy, zda není vázán na dobu určitou. Pokud je zavázán, měl by zjistit, kdy smlouva končí a jak ji případně lze ukončit. Smlouvy na dobu určitou se většinou končí na základě zaslání prohlášení do stavené lhůty, že zájemce již nemá zájem prodloužit smlouvu. Dále by měl z dokladů zjistit, v jakém termínu by chtěl energii odebírat a jakou má představu o limitní ceně, kterou by akceptoval. Při této rozvaze je dobré se podívat na kurzovní lístky z posledních obchodů, ty najdete též na stránkách komoditních burz. Pokud zájemce nebude chtít se těmito věcmi zabývat, udělá to za zákazníka dohodce a navrhne odpovídající řešení.

Pak by si měl zájemce vybrat dohodce, například města vypisují na činnost dohodce. Dohodce by měl pomoci zájemcům v následujících věcech. Měl by posoudit z přiložených dokumentů vhodnost a možnost pořádání aukce. Případně, že existuje možnost vhodné záměny tarifních sazeb za účelem výhodnějších celkových plateb pro zákazníka, měl by tyto změny doporučit. Dále navrhne limitní cenu, která je nejvyšší možnou dosažitelnou.

Dohodce zkontroluje dokumenty a případně si vyžádá jejich doplnění. Následně jej zařadí do Registračního centra burzy, dohodce zaplatí za klienta účastnický poplatek, který pak vyúčtuje klientovi. Účastnický poplatek KB Profit může zaplatit zákazník přímo burze. Dohodce předá autorizační klíč a heslo pro přístup do aplikace aukčního systému burzy. Zájemce může v systému zadávat pouze příkazy vedoucí ke změně limitní ceny směrem ke zlepšení protinabídky, pokud tato situace nastane. V případě uzavření obchodu dohodce podepisuje za zákazníka závěrkové listy, které jsou mu následně doručeny. V KB PROFIT je vše v elektronické podobě – ve formátu PDF, dohodci vše podepisují elektronicky.

Jaké produkty se na burzách obchodují

Účastník burzy může nakoupit elektřinu ve dvou produktech. Prvním produktem je Elektřina v hladině vysokého napětí a druhým produktem je Elektřina v hladině nízkého napětí, kde technické parametry dodávky jsou charakterizovány distribučními tarify. Na komoditních burzách lze nakoupit elektřinu ve dvou variantách a to silovou elektřinu buď současně se sdruženými službami dodávek (s SSDE), tedy kupující hradí dodavateli jak komoditní složku faktury, tak i náklady distribuce nebo bez sdružených služeb dodávek (bez SSDE). Odpovědnost za odchylku je přenesena na dodavatele. U zemního plynu se obchoduje jen současně se sdruženými službami dodávek.

U plynu jsou produktem jednak dodávky v odběrném pásmu do 630 MWh/rok a dodávky nad 630 MWh.

Z hlediska termínu dodávek jsou obchody uskutečňovány většinou na následující rok nebo na zbytek současného roku.

Uzance komoditní burzy

Burzovní shromáždění se koná od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků. Většinou se obchoduje v Kč s minimálním cenovým krokem o velikosti 1 Kč. Základní měrnou jednotkou (lot) je 1 MWh, obvyklé minimální obchodované množství se pohybuje kolem 500 MWh v KB Profit lze však obchodovat již od 1 MWh.

Jak probíhá obchodování

Obchodování na komoditních burzách probíhá na elektronickém parketu pomocí aukcí s klesající cenou. Zájemce má možnost obchodovat prostřednictvím elektronického systému nebo zadáváním příkazů dohodci, příkazy pak vykonává makléř. Zadaný příkaz podléhá automatické kontrole nebo kontrole dohodcem. Zájemce je oprávněn svůj příkaz měnit, může však měnit jen limitní cenu, tedy cenu, kterou je zájemce ochoten akceptovat (vstřícná nabídka protistraně).

Dokumenty spojené s obchodováním

Nákup je stvrzen závěrkovým listem, který nahrazuje kupní smlouvu, v ten okamžik je již znám dodavatel. V závěrkovém listu jsou údaje jako v běžné smlouvě. Závěrkový list má jednotný formát pro všechny obchody s energiemi a je napsán tak, aby zabránil znevýhodnění zákazníka. O dodávky se postará dodavatel, vítěz aukce.

Výsledky obchodování jsou zveřejňovány v kurzovním lístku na internetové stránce komoditních burz. Kurzovní lístek obsahuje tyto základní údaje: produkt, obchodované množství, termín dodávek a cenu dodávek.

Vztah mezi energetickou burzou PXE a komoditními burzami

Účastníci mohou nakupovat na energetických burzách, cena se pak odvíjí od ceny na těchto burzách s připočtením marže. Protože se na komoditních burzách obchoduje v korunách, projevuje se zde vliv kurzu koruny.

Nákup energií na burze pro domácnosti

Komoditní burza PROFIT prostřednictvím svého obchodního nástroje EnergyBroker nabízí od letošního jara nákup elektřiny a zemního plynu pro domácnosti. Burzovní shromáždění je odděleno od burzy pro firmy. Zákazník z řad domácnosti se bezplatně zaregistruje na Komoditním portále EnergyBroker a získá tím možnost bezplatně zpravovat svá odběrná místa elektřiny a zemního plynu. Nákup energie je umožněn po zaplacení jednorázového registračního poplatku na burze ve výši 248 Kč. Samotný nákup energií realizuje makléř, který se řídí pokyny k nákupu ze strany zákazníka z řad domácnosti. Zákazník z řad domácností mimo ceny za spotřebované množství energie dle nakoupené ceny a již zmíněného poplatku 248 Kč nezaplatí nic víc.

Podle vyjádření Ing. Ondřeje Grohara, předsedy burzovní komory KB Profit, na mou otázku o stavu obchodování pro domácnosti na burze:

Již nyní jsou v Evidenci účastníků burzy zaregistrovány stovky zákazníků z řad domácností. Statut zákazníka (domácnosti) je patřičně upraven v platných burzovních pravidlech, které zároveň řeší kompletní režim obchodování na burze i pro zákazníky z řad domácností.

Postupný nákup energií

Službou poskytovanou společností ENSYSTRA , jež je dohodcem Komoditní burzy PROFIT je zprostředkování burzovního obchodu formou postupného nákupu. Výsledkem burzovního obchodu je koeficient postupného nákupu. Tento režim burzovního obchodu je určen zákazníkům s větším odběrem (například u el. energie s odběrem nad 4000 MWh/rok), kdy při příznivém vývoji cen lze prostřednictvím vítězného dodavatele postupně nakupovat energii na pražské nebo lipské burze dle vývoje cen. Koeficient postupného nákupu je pak podíl ceny účtované zákazníkovi a ceny, za kterou dodavatel nakoupil na uvedených burzách. Daným koeficientem se násobí cena zakoupené komodity, 6,8 % je marže obchodníka, který vydraženou komoditu v následném roce klientovi dodává.

Výsledky komoditních burz

Zájem o obchodování na komoditních burzách je nebývalý, zejména z řad organizací státní správy. Ve zprávě za rok 2012 ČMKBK píše:

Největší vliv na více než padesátiprocentní meziroční nárůst obchodů měli, stejně jako v roce 2011, veřejní zadavatelé. Burzovní trh je podle zákona o veřejných zakázkách relevantním místem pro nákup energií veřejnými zadavateli a právě tato forma nákupu pak z jejich pohledu eliminuje všechny nevýhody klasických výběrových řízení. Na Energetické burze ČMKBK pořídilo dodávky energií podle jimi vydaných tiskových zpráv už 10 ministerstev, mimo jiné Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí. Elektřinu a zemní plyn si na energetickém trhu ČMKBK zajistilo formou centralizovaného nákupu také 9 krajů, dále více než 75 měst, řada mikroregionů a dalších subjektů, např. státních úřadů, vysokých škol, dopravních podniků či vodohospodářských společností.

Jakých výsledků bylo dosaženo na ČMKBK (KB Profit vzhledem k začátku obchodování nebyl hodnocen)

Trh s elektřinou konečným odběratelům otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem pak v polovině roku 2010. V uplynulých třech letech na energetickém trhu ČMKBK uzavřelo 9 063 kontraktů v objemu cca 6 mld. Kč. To umožnilo jeho etablování jako centrálního tržního místa pro nákupy elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky v České republice. Trvalý růst zájmu o tento burzovní trh se očekává i v roce 2013 a lze tak předpokládat dosažení ročního objemu obchodů s elektřinou a plynem na úrovni až 5 milionů MWh. (zdroj tisková zpráva ČMBK).

Porovnání dosahovaných cen elektřiny a zemního plynu na burzách (nákup na rok 2013 nebo 2014)

Porovnání vývoje cen EE
Porovnání cen ZP
Porovnání cen silové elektřiny (EE)
DEN burzovního obchoduPXE
cena EE
Kč/MWh
KB PROFIT
průměrná cena EE
Kč/MWh
ČMKBK
průměrná cena EE
Kč/MWh
Ceny ČEZ Comfort*
pro podnikatele
C02d
6. září 20121 1841 1771 3001 821
12. říjen 20121 1661 2011 2141 821
8. listopad 20121 1811 1721 2161 821
14. listopad 20121 1941 1911 2621 821
16. listopad 20121 1861 1911 1741 821
23. listopad 20121 1721 1461 2221 821
28. listopad 20121 1541 2311 1981 821
30. listopad 20121 1521 2011 3191 821
6. prosinec 20121 1481 2701 2201 821
6.–7. únor 20131 0481 1601 1631 722
6. březen 20131 0439681 1221 722
20.–21. březen 20131 0341 0931 0991 722
23. květen 20139889849991 722
* Nutno k ceně připočítat ještě měsíční plat
Zemní plyn (ZP)
Přibližný den
burzovního obchodu
EEX Lipsko
Kč/MWh
KB PROFIT
Kč/MWh
ČMKBK
Kč/MWh
RWE*
Kč/MWh
29. listopadu 20127097157251 112
6. prosince 20127087227231 112
10. prosince 20127087347171 112
11. února 20136787037121 112
22. dubna 20136637107251 112
30. května 2013680714715994
* Nutno k ceně připočítat ještě měsíční plat
 

Závěr

Nákup na komoditních burzách je jednou z možností ušetřit finanční prostředky státní správě, firmám i domácnostem, navíc se jedná o nejtransparentnější způsob nákupu. Díky jednoduchým ustanovením závěrkových listů dostává zákazník do rukou smlouvu s jednoduchými a srozumitelnými pravidly, zákazník zkrátka ví, co kupuje.

Od zákazníka je jen vyžadováno to, že bude sledovat vývoj cen a že bude včas nakupovat energie na další roky. Tuto službu může ale pro zákazníka obstarat energetický poradce z řad dohodců.

 
 
Reklama