Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sliby z webových stránek dodavatelů elektřiny a zemního plynu – pravda nebo matení zákazníků?

Na webových stránkách dodavatelů se lze setkat se spoustou slibovaných výhod, které slouží k ovlivnění zákazníka. Cíl je jediný – aby si vybral právě tu nabízenou produktovou řadu. Ale odpovídají sliby skutečnosti? Článek jednotlivé sliby podrobněji zkoumá.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Bohužel na rozdíl od trhu potravin, kde má zákazník hned při pohledu na výrobek základní informace, ví jakou výrobek má hmotnost, zda se jedná třeba o čokoládu (díky obsahu kakaa) nebo o náhražku nazvanou jako pochoutka. V jiné části obalu pak zákazník najde složení seřazené podle podílu surovin a v neposlední řadě je zde i uvedeno datum spotřeby nebo upozornění na alergeny. Tedy zákazník je dobře informován o tom, co kupuje, a může se podle těchto údajů lépe rozhodnout, zda uvedené zboží koupí nebo ne.

Zákazníci na energetickém trhu bohužel nemají zákonem normalizovanou nabídku, kde by povinně musel obchodník uvést přehledně veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit rozhodnutí zákazníka o objednání produktové řady. Například jaký druh smlouvy (na dobu neurčitou nebo určitou) se při uzavření smlouvy na vybranou produktovou řadu uzavírá, jak dlouho trvá závazek, jak dlouho musí zákazník předem poslat nesouhlas s prodloužením smlouvy, co se stane se smlouvou, až vyprší. Sice většinu údajů lze dohledat u skoro všech dodavatelů, ale často to není zrovna jednoduché a časově nenáročné.

Levnější není nejlevnější

Zákazníci občas zaměňují (bez přičinění obchodníka) slovo „levnější“ slovem „nejlevnější“ a ti, co si nabídku neověří, tak jsou spokojeni, jak dobře nakoupili a mnozí žijí v tomto omylu dost dlouho, zpravidla až do doby, kdy dostanou první vyúčtování. Levnější zpravidla v řeči obchodníků znamená, že jejich nabídka je levnější, než standardní nabídka obchodníka, který je v dané oblasti dominantní a provozuje distribuční soustavu. Levnější nabídky jsou porovnávány podle oblasti, kde zákazníci bydlí, a to u elektřiny k produktové řadě ČEZ Comfort, Pražská energetika Komfort nebo E.ON Elektřina Standard. U plynu se jedná o následující produktové řady: RWE Plyn Standard, E.ON Standard plyn nebo standardní produktová řada Pražské plynárenské. Levnější nabídka je někdy garantována, garance se ale nevztahují na akční nabídky uvedených dominantních dodavatelů. Někteří dodavatelé negarantují jednotlivé ceny komodity, ale dodavatel musí (u zemního plynu) v období od 1. 1. do 31. 12. dosáhnout průměrně nižší ceny než jsou ceny dominantního obchodníka.

Úspora až 25 %

Mnozí obchodníci nabízejí úsporu až 25 % proti dominantnímu dodavateli. Každý zákazník si pak představuje, že právě tato úspora se týká právě jeho a neuvědomuje si význam slovíčka „až“. Vyzkoušel jsem proto srovnání nabídky jednoho alternativního a jednoho dominantního dodavatele. Alternativní dodavatel na webových stránkách hlasem známého herce nabízí:
„Zazvonil u vašich dveří zástupce společnosti ………, myslím, že to je pro Vás dobrá zpráva, přináší Vám totiž levnější ceny elektřiny a plynu až o 15 % ……“

Tak jsem si v Kalkulátoru cen na TZB-info zadal údaje a srovnal jsem nabídky, přičemž jsem zvolil cenově nejvýhodnější nabídku alternativního dodavatele:

Zemní plyn v distribuční síti RWE Gasnet (ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)
Spotřeba v MWh/rok17,5514213448
Dominantní dodavatel1 485,458 881,216 845,3424 630,8139 089,3454 660,48
Zkoumaný obchodník1 3907 86016 070,9419 89031 46043 920
Úspora v %6,8712,994,8223,8424,2524,45
Elektřina v distribuční síti ČEZ
TarifD02dD25dD35dD45d
Spotřeba v MWh/rok2VT2, NT2VT2, NT2VT1, NT10
Dominantní dodavatel11 70917 86616 61439 112
Zkoumaný obchodník11 54717 52416 11637 520
Úspora v %1,401,953,094,24

Z tabulek vyplývá, že úspory se liší. U plynu skutečně úspory dosahují a i překračují zmíněných 15 %, u elektřiny ovšem zdaleka tak velké úspory nejsou. A musím zopakovat, že se jedná o ty nejvýhodnější nabídky, které běžnému zákazníkovi pravděpodobně nebudou nabídnuty.

Samozřejmě si nikdo nemusí počítat procentuální úspory, ale když už nabídku má, je potřeba, aby si každý pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info vyčíslil konkrétní úsporu a zvážil, zda změna dodavatele je pro něj výhodná.

Stabilní dodávky zemního plynu – jistota stabilních dodávek zemního plynu od silné a spolehlivé energetické společnosti

Jistotu, že případný krach dodavatele nezapříčiní to, že zákazník bude bez energie, zajišťuje tzv. institut „Dodavatele poslední instance“.

Je pravda, že u velkých nadnárodních koncernů a i u našich velkých alternativních dodavatelů je minimální pravděpodobnost toho, že by zkrachovali a že by pak zákazník byl obtěžován tím, že by si musel v průběhu smlouvy najít jiného dodavatele nebo že by tímto přišel o již zaplacený přeplatek ze zaplacených záloh. Naopak u malých dodavatelů je tato pravděpodobnost větší, ale zkušenosti posledních tří let ukazují, že trh s energií je nesrovnatelně stabilnější a že se například s cestovním ruchem (krachem cestovek) nedá vůbec srovnávat. Občas se ale vyskytují případy, kdy dodavatel změní vlastníka, zákazník to pak většinou zaregistruje jenom změněnou adresou na vyúčtování, či logem firmy.

Rovněž myslet si, že energie od velkého dodavatele je kvalitnější než od malého je hloupost, potrubím nebo dráty proudí jedna energie. Velmi ojediněle se lze setkat s názorem, a to ještě pouze spíš s domněnkou, že distributor při nutnosti opravy distribuční sítě dává přednost těm zákazníkům, kterým dodává dominantní obchodník v daném distribučním území.

Široký výběr produktů pro uspokojení všech zákaznických potřeb (Standard, AKU 8, AKU 16, Přímotop, Tepelné čerpadlo a Víkend)

Je sice pravda, že si zákazník s elektřinou může vybrat produkt, který potřebuje. Ale to mají skoro všichni dodavatelé až na pár, většinou akčních nabídek. Ovšem zákazník si nemůže svobodně vybírat, jaký produkt si vybere, protože to je dáno připojením k elektrické síti a změna by pro něj znamenala finanční výdaje a organizační nároky.

Smlouva na dobu určitou

Jako jednou s dalších výhod je prezentována výhoda smlouvy na dobu určitou. Smlouva na dobu určitou je závazek na určitou dobu, tedy závazek, jehož porušení zákazníkem znamená pro něj sankce, uzavřením smlouvy na dobu určitou se zákazník zbavuje možnosti v době smlouvy si najít levnějšího dodavatele, když už se tak rozhodne, musí čekat, až dodavatel zdraží nebo změní podmínky, což ale zákazník zjistí pouze pravidelným sledováním stránek dodavatele, protože není zvykem (i když je to uzákoněno), informovat zákazníka adresně.

Možnost automatického prodloužení smlouvy

Na této větě je zajímavé slovíčko „možnost“, protože, když zákazník podepíše smlouvu na dobu určitou, dodavatel se zákazníka nezeptá, zda chce smlouvu automaticky prodloužit nebo ne. Většinou si zákazník musí najít, do kdy musí napsat a poslat nesouhlas s prodloužením smlouvy a jiná alternativa pro něj neexistuje.

Žádné aktivační ani skryté poplatky

Termínem „Skryté poplatky“ označuji ty platby, se kterými zákazník původně nepočítá a srovnává náklady na energii bez těchto poplatků, protože většinou ani netuší, že budou účtovány, i když určitě lze někde na webových stránkách zmínku o těchto poplatcích najít.

Energetický zákon zakazuje vyžadovat po zákaznících poplatky v souvislosti se změnou dodavatele, ale je pravda, že někteří obchodníci uvádějí ve svých obchodních podmínkách možnost vybírat poplatek za zprostředkování smlouvy. Lze se setkat s poplatkem nazvaným „Průkaz garance nižších cen“ nebo příplatkem za asistenční služby, a to většinou formou stálého měsíčního platu.

Poplatky, které lze označit za skryté, jsou také podle mne ty, které jsou spojeny s užitím produktové řady přikazující pouze komunikaci prostřednictvím virtuální kanceláře, když zákazník platí v případě telefonního dotazu nebo návštěvy v zákaznickém centru. Nemyslím teď ty poplatky, které zákazník platí v průběhu smlouvy, s čímž byl určitě seznámen, ale poplatky, které je nucen zaplatit v souvislosti s ukončením smlouvy.

Musím ale uvést, že jsem nenarazil na případ, kdy by dodavatel prohlašoval, že žádné aktivační ani skryté poplatky po zákazníkovi nepožaduje a ve skutečnosti by je požadoval.

Garance ceny až do konce roku 2014

Je potřeba, aby si zákazník uvědomil, že se jedná o garanci na dodávanou komoditu a stálý měsíční plat, který si dodavatel účtuje. Regulované ceny a daně nejsou předmětem garance. Matoucím dojmem pak působí obrázek z webových stránek jednoho v získávání zákazníků úspěšného alternativního dodavatele. Dodavatel jaksi zapomněl napsat, že se jedná pouze o ceny silové elektřiny (i když i ty se pohybují opačným směrem). Zákazník si samozřejmě představuje, že celková částka za jednotku energie, kterou platí, zůstane až do konce roku 2014 stejná.

Závěr

Je potřeba se nespokojit s tím, co se zákazník dozví od dodavatele, je potřebovat si informace o produktu zjišťovat z více nezávislých zdrojů. Chvilka práce se rozhodně vyplatí.

 
 
Reklama