Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Za energie se v Praze platí více než v Drážďanech nebo ve Vídni

Jak se aktualizovaly nové ceníky u našich dodavatelů energií. Porovnal jsem ceny elektřiny a plynu v Praze s Drážďanami a Vídní, kde zákazníci nakupují energie nejlevněji. Nechybí přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu za uplynulý týden. Ceny energií na burzách v ČR přestaly výrazněji růst. Majitelé pozemků zapomínají na povinné ořezy kolem elektrického vedení.

Foto © HandmadePictures, Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Nové ceníky u našich dodavatelů energií

Velkoobchodní ceny energií v uplynulém týdnu už stoupaly jen mírně. To se projevilo na cenách pro domácnosti tím, že obchodníci přestali snižovat minimální prodejní ceny a nové nabídky již nedosahovaly rekordně nízké úrovně.

Společnost FONERGY poprvé ve své historii začala nabízet alternativní produkt. Doposud nabízela jen produkty na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Dodavatel vždy poctivě upravoval ceny podle situace na trhu, když ceny klesaly, snížil je i svým zákazníkům. Jedná se o dodavatele střední velikosti, koncem ledna obchodník měl asi 21 tisíc odběrných míst.

Dodavatel nově nabízí fixní produkt na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE, ceny se odečítají 10. den na druhý měsíc dopředu, poplatek za zobchodování je u elektřiny 445 a u plynu 345 Kč/MWh bez DPH, cena se ještě násobí koeficientem 1,08, což je stejné jako u ostatních.

Slovenský plynárenský podnik (SPP) dokončil aktualizaci ceníků, kterou začal předminulý týden. Tentokrát aktualizoval ceníky elektřiny a plynu na rok a na dva. Ceníky na dva a na tři roky jsou postupně klesající, ale jejich průměrná cena patří i ve srovnání s klasickými ceníky mezi nejlevnější.

Karlovarská plynárenská rovněž patří k dodavatelům, jež patří k nejdéle působícím na našem trhu. V roce 2011 začal nabízet plyn a potom elektřinu. Obchodník působí v západních Čechách. Jako servisní firma, která provádí instalaci plynových kotlů, nabízí zákazníkům v kraji mimo dobré ceny plynu nebo elektřiny také třicetiprocentní slevu na kondenzační kotel a roční kontrolu kotle zdarma. Tyto výhody bohatě vykompenzují mírně vyšší ceny ve srovnání s těmi nejlevnějšími. Dodavatel neuplatňuje žádné sankce vůči zákazníkům. V současné době je obchodník majetkově propojen s finančně silným partnerem, společností SUAS. Obchodník má asi 2 700 odběrných míst elektřiny a plynu.

Uplynulý týden aktualizoval svoje ceníky plynu pro nové zákazníky E.ON. S cenami si stojí nepatrně výš, než které nabízí SPP. Vzhledem ale k dobré pověsti na trhu jsou jeho ceny přiměřené. V současné době tento obchodník již není leadrem mezi nejžádanějšími dodavateli, tuto pozici pomalu opouští.

CENTROPOL sice vydal nové ceníky pro produkty FIXNĚ PRO ZAČÁTEK NA 1 ROK (NA 1,5 ROKU). V porovnání se zde jmenovanou nabídkou konkurence rozhodně nepředstavuje konkurenční cenu plynu. Právě na cenu zákazníci nyní více hledí.

Tab. 1: Některé novinky u dodavatelů energií za uplynulý týden (* produkt s fixní cenou na měsíc)
* produkt s fixní cenou na měsíc
Tab. 1: Některé novinky u dodavatelů energií za uplynulý týden

Porovnal jsem ceny elektřiny a plynu v Praze s Drážďanami a Vídní, kde zákazníci nakupují energie nejlevněji

Zajímalo mne, zda po zvýšení regulovaných cen energií u nás budou naši zákazníci platit za energie zřetelně více než obyvatelé Drážďan nebo Vídně. Porovnal jsem naše standardní tarify bez tarifů s fixní cenou na měsíc a bez spotových produktů, protože ty jsem v porovnání ve zmiňovaných městech nenašel.

V Drážďanech porovnávám nabídky pomocí známého portálu Verivox, což je soukromý srovnávač. Ve Vídni jsem využil kalkulátor, který provozuje tamní regulátor E-KONTROL.

U standardních produktů naši zákazníci platí více i o větší částku, než způsobilo zdražení regulovaných cen elektřiny. Naopak ve Vídni platí zákazníci více za plyn než u nás. V Drážďanech je tomu zase naopak, tamní zákazníci zaplatí za plyn méně.

Nejvyšší cena obou komodit není úplně nejvyšší, kterou v Kalkulátoru cen energií TZB-info máme, máme i dvě nabídky dražší. Ty jsou od dodavatelů s nedobrou pověstí a jsou to ceníky z minulosti. Bohužel dodavatel neoznačil, zda jsou tyto ceníky, které jsou vysoko nad stropem, určeny i pro nové zákazníky nebo je mají jenom neaktivní stávající zákazníci. Domnívám se, že do tohoto srovnání nepatří.

Zaujala mne v Drážďanech nabídka elektřiny od společnosti, která provozuje potravinářský supermarket Lidl.

Tab. 2: Porovnání cen energií u nás a v zahraničí
Tab. 2: Porovnání cen energií u nás a v zahraničí

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu za uplynulý týden

Nabídek na našem energetickém trhu je hodně, moje doporučení je jenom subjektivním názorem, kterou nabídku bych si vybral já, nemám povinnost do tabulky vybírat jen ty cenově nejvýhodnější. Dávám přednost dodavatelům s dobrou pověstí, přijatelnými podmínkami, velikost dodavatele nerozhoduje.

Nabídka se neustále mění, to, co platí nyní, nemusí platit za týden. Proto je potřeba vybírat nabídky uveřejněné v posledním článku.

V uplynulém týdnu rostla cena energií na burzách, což mělo za následek, že počet nových, nejvýhodnějších tarifů klesl k nule. Důležité je, že nikdo z dodavatelů nezdražoval a ceny jsou příznivější než ještě před několika týdny.

Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi za uplynulý týden (Zelené – nové nabídky; * fixní produkt na měsíc; ** cena s bonusem; *** spotové produkty; **** v případě dodržení závazku do uvedeného data)
Zelené – nové nabídky
* fixní produkt na měsíc
** cena s bonusem
*** spotové produkty
**** v případě dodržení závazku do uvedeného data
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi za uplynulý týden

Ceny energií na burzách v ČR

Ceny na burzách v ČR přestaly výrazněji růst a ve srovnání s předminulým týdnem rostly minimálně.

Tab. 4: Cena energií na burzách v ČR
Tab. 4: Cena energií na burzách v ČR

Majitelé pozemků zapomínají na povinné ořezy kolem elektrického vedení

Zlomené větve, které poškodí vedení, anebo spadané stromy, jež často zpřetrhají vodiče a mnohdy vyvrátí i sloupy. Mezi nejčastější příčiny poruch na venkovním vedení, zejména při extrémním počasí, patří právě ty způsobené přerostlou vegetací v blízkosti distribuční sítě. Aby k podobným případům docházelo co nejméně, mají majitelé pozemků, kudy prochází elektrické vedení, povinnost odstraňovat porosty kolem energetické sítě a udržovat tzv. ochranné pásmo. Vlastníci pozemků v tom ale nejsou sami, údržbě ochranného pásma kolem vedení se na svém distribučním území intenzivně věnuje i společnost EG.D ze skupiny E.ON. Každoročně do těchto prací investuje více než 110 milionů korun.

Povinnost udržovat ochranné pásmo kolem vedení je zakotvena v energetickém zákoně. Je to důležité hlavně kvůli zajištění stabilních a bezpečných dodávek elektrické energie. Ochranné pásmo chrání nejen vedení samotné, ale zajišťuje nám také snadný přístup k našim zařízením, aby naši pracovníci mohli případné poruchy co nejrychleji odstraňovat,“ přibližuje Petr Nováček, vedoucí řízení údržby a oprav ve společnosti EG.D ze skupiny E.ON. „Navíc pokud ochranné pásmo není dobře servisováno a vegetace se dotýká vedení, tak kombinace vlhkého počasí a nedodržení bezpečné vzdálenosti dřeviny od vodičů může být velice snadno příčinou úrazu elektrickým proudem,“ varuje Petr Nováček.

Velikost ochranného pásma se liší podle druhu vedení

V případě nízkého napětí má ochranné pásmo vzdálenost jednoho metru. U vedení vysokého napětí je ochranné pásmo vymezeno vzdáleností sedmi metrů od krajních vodičů a u vedení velmi vysokého napětí je to pak dvanáct metrů na obě strany od krajních fázových vodičů. Veřejnost může zjistit, jaký typ vedení prochází přes jejich pozemek, na internetových stránkách EG.D. Jestliže mají na své parcele zařízení EG.D, zobrazí se jim po kliknutí na jejich pozemek soubor s informacemi, včetně přehledného schématu, které zobrazuje ochranné pásmo vedení a bezpečnou vzdálenost.

Lidé by se v ideálním případě měli úpravám vegetace na svých pozemcích věnovat pravidelně, používat ochranné pomůcky, případně pracovat ve dvojici. Kácení vzrostlých dřevin by měli majitelé pozemků provádět ideálně v období vegetačního klidu, které trvá zpravidla do konce března. Ořezy mohou dělat celoročně. Vždy by pak měli dodržovat maximální bezpečnost,“ vysvětluje Petr Nováček.

 
 
Reklama