Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny energií na českém velkoobchodním trhu přestaly klesat a rostou

Nové ceníky u našich dodavatelů energií. Kdo patří mezi absolutně nejlevnější? Podívejte se na deset nejlepších nabídek elektřiny a plynu. Jak se mění ceny energií na burzách v ČR. Loňská spotřeba plynu byla nejnižší od roku 1992.

Foto © weerapat1003, Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Nové ceníky u našich dodavatelů energií

I v uplynulém týdnu dodavatelé snižovali ceny elektřiny i plynu. Nejvíce mediální pozornosti upoutal obchodník innogy, který snižoval ceny elektřiny a plynu, jak pro nové, tak pro stávající zákazníky. I ceníky, které jsou hlavně určeny pro nové zákazníky, lze také použít pro změnu produktu, když to zákazník bude požadovat. Tato volba je pro zákazníky určitě výhodnější, než setrvávat na prolongačních cenících, které jsou výrazně dražší. Obchodník více zlevňoval plyn než elektřinu.

Stačil pouze rok a ceny energií pro zákazníky dramaticky klesají. Je to také vidět v dění na energetickém trhu, kde už opět panuje tvrdá konkurence. Nezůstáváme stranou a znovu promítneme pozitivní vývoj na velkoobchodních trzích do našich ceníků. Obchodní složka ceny klesne o stovky korun za megawatthodinu a zákazníci oproti loňskému stropu uspoří významné částky. Zákazník v rodinném domku, který od innogy odebírá obě komodity a topí plynem, ušetří za rok skoro čtyřicet tisíc korun,“ říká ředitel maloobchodu innogy David Konvalina.

Zajímavou změnu udělal v nových cenících plynu ARMEX ENERGY, který sice komoditu nezměnil, zato stálý plat téměř zdvojnásobil. Mám z toho dojem, že dodavatel musí na zákaznicích získat zpět peníze za pokuty, které obchodník dostal. Jedná se o produkty pro roční, dvouletou a tříletou smlouvu, spíše asi prolongační.

Zatím ceny energií na burze klesaly, čemuž odpovídá cena u produktů s fixní cenou podle měsíčních kontraktů na burze. V tabulce uvádím jeden příklad, dodavatele ELIMON a jeho produkt SVĚŽÍ MĚSÍC FIX v elektřině i v plynu. Samozřejmě je těch nových ceníků celá řada, nabídky od společnosti ELIMON u tohoto druhu produktu mají dlouhodobě nejnižší cenu. Postupně budou zveřejňovat nové ceníky i ostatní dodavatelé a budou viditelné v Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Společnost SOLIDSUN se rozhodla opět snížit své ceny plynu, nově nabízí 1 150 Kč/MWh bez DPH za komoditu a bez regulovaných plateb. Obchodník tuto cenu nabízí ve třech variantách závazku a tímto zlevněním se opět dostal mezi absolutně nejlevnější dodavatele na trhu.

Pražská energetika nově nabízí novým i stávajícím zákazníkům produkt se službou kontroly elektroinstalace v případě, že se budou stěhovat na jiné odběrné místo. Jedná se o produkt PRE PROUD PLUS 03/2024 a v ceníku se uvádí: „Jste si jisti, že je elektroinstalace na nové adrese v pořádku? Vaši novou domácnost zkontrolujeme od elektroměru až po zásuvky. S produktem PRE PROUD PLUS získáte komplexní péči a budete mít při stěhování o starost méně!“ Je na zákazníkovi, zda nabízené služby za cenu zvýšeného stálého platu a za ceny silové elektřiny, které nepatří mezi nejlevnější, se mu vyplatí.

Obchodník České teplo je opět na scéně. Po odmlce, která začala vydáním ceníku REÁL ke konci srpna loňského roku. Kvůli vysoké ceně za silovou elektřinu i za plyn pro nové zákazníky se mi zdálo, že dodavatel již nemá zájem zvyšovat počet svých zákazníků. Zřejmě dodavatel změnil názor, protože původně byly nové ceníky určeny pro stávající zákazníky, koncem uplynulého týdne se ale rozhodli, že nové levné ceníky budou nabízet i novým zákazníkům. Na tomto dodavateli si cením především to, že ceny nedrží schválně dlouho vysoko a že je aktualizuje podle vývoje na trhu.

Konečně i Slovenský plynárenský podnik (SPP) aktualizoval svoji nabídku elektřiny a plynu pro nové zákazníky. Bohužel se do uzávěrky dostal pouze jeden produkt, a to s postupně snižující se cenou. Závazek je na 36 měsíců a ceny se snižují každých 12 měsíců, datum změny je pevně dán. Sice nejsem příznivec těchto nabídek, ale musím uznat, že průměrná cena silové elektřiny i plynu za celé období závazku je velmi příznivá. Průměrná cena silové elektřiny činí 2 997 Kč/MWh bez DPH a 1 243 Kč/MWh bez DPH na skutečném trhu, ne u pochybných zprostředkovatelů se sotva legálními podpultovými nabídkami.

Tab. 1: Přehled některých nových ceníků elektřiny a plynu, stav k 1. 3. 2024
Tab. 1: Přehled některých nových ceníků elektřiny a plynu, stav k 1. 3. 2024

Deset nejlepších nabídek na trhu s energiemi

V následující tabulce je seznam produktů, které lze doporučit. Možná, že ji využijete při výběru nového produktu. Mějte ale na paměti, že když se rozhodnete měnit dodavatele, je nejdůležitější se rozhodnout včas, ale ne příliš dlouho před ukončením smlouvy. Když se rozhodnete příliš brzo, třeba 4 měsíce před koncem, tak při klesajících cenách na trhu můžete litovat, že jste si zafixovali příliš vysokou cenu. Při předčasném rozhodnutí můžete smlouvu vypovědět až do 30 dní po začátku dodávek, když jste smlouvu uzavřeli na dálku. Naopak sepsat smlouvu příliš pozdě může znamenat, že nový dodavatel nestihne vše vyřídit včas a vám se smlouva automaticky prodlouží minimálně o rok, než ukončíte smlouvu s původním dodavatelem.

Ukončení smlouvy lze vyřídit bez dodavatele, poslat nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy nebo výpověď smlouvy můžete sami. V mnoha případech si ale připravíte problém, který spočívá v tom, že nový dodavatel bude chtít potvrzení o tom, že bude smlouva ukončena a původní dodavatel vám ho nebude chtít dát.

V následující tabulce je uvedeno deset nejvíce výhodných nabídek ve třech kategoriích. V současné době neumím poradit, který druh smlouvy je nejvýhodnější. U smluv s fixní cenou na měsíc mějte na paměti, že další měsíc může cena růst, ale i tak většinou bývá dlouhodobě výhodnější, než jsou klasické produkty. Výhodou je měsíční výpovědní lhůta.

U spotové nabídky je cena zase vyjádřena dvanáctiměsíčním cenovým průměrem. V současné době tento průměr ukazuje vyšší ceny, než které aktuálně jsou. Spotové produkty jsou zákonem domácnostem bez průběhového měření zakázány.

Z klasických produktů na dobu neurčitou bez fixace ceny dávám přednost těm nabídkám, které skutečně reagují na vývoj na trhu a ceny mu přizpůsobují. Ceníky těchto dodavatelů jsou v současné době častěji aktualizovány.

U fixních nabídek tabulka obsahuje produkty s fixní cenou do dvou let. Neuvádím zde tříleté smlouvy. Také zde neuvádím, když cena v nabídce je podmíněna třeba odběrem obou komodit, protože tuto podmínku si zájemce nemusí přečíst nebo na ni nemůže dosáhnout.

Tab. 2: Výhodné nabídky pro dodávky elektřiny a plynu, stav k 1. 3. 2024
Zelené – nové nabídky na trhu
* produkt s fixní cenou na měsíc podle burzy
** ceníky s bonusem za sjednání smlouvy online
**** cena platí v případě dodržení smlouvy do uvedeného data
Tab. 2: Výhodné nabídky pro dodávky elektřiny a plynu, stav k 1. 3. 2024

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR

V druhé polovině minulého týdne začaly ceny energií na burzách v ČR růst jako jinde v Evropě. Trh po krizi je více citlivý na události, které by před krizí nevzbudily pozornost. Příčinou může být zvýšený nákup plynu v Číně díky nízkým cenám této komodity ve světě, což se pak přenáší i na elektřinu. Ceny na spotovém trhu, které v tabulce vyjadřují 30denní průměr pak pomaleji reagují na změnu trendu. Rovněž existuje setrvačnost v cenách na Českomoravské burze Kladno a i u ceníků dodavatelů pro domácnosti. Možná je čas na nákup fixovaných produktů.

Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR se změnou oproti předchozímu týdnu
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR se změnou oproti předchozímu týdnu

Loňská spotřeba plynu byla nejnižší od roku 1992

Celková roční spotřeba zemního plynu se v loňském roce znovu snížila, meziročně o více než desetinu, uvádí v tiskové zprávě Energetický regulační úřad. Po dvou úsporných letech soustavného poklesu se tak v České republice loni spotřebovalo nejméně plynu za více než třicet let nazpět. V době na počátku devadesátých let, se kterou může být loňská spotřeba poměřována, přitom docházelo teprve k rozšíření plynofikační sítě a plynárenská soustava přecházela z dřívějšího svítiplynu na současný zemní plyn.

Celková spotřeba zemního plynu v České republice loni dosáhla 6,76 mld. m3 (73,7 TWh). V porovnání s předchozím rokem se jedná o meziroční pokles o 10,4 %. Ačkoliv za meziročním snížením spotřeby stojí také teplejší počasí (+1,4 °C), odběr plynu klesl i po přepočtu na podmínky dlouhodobého teplotního normálu, o 8,1 %.

V posledním loňském čtvrtletí byla spotřeba plynu vůbec nejnižší za celé desetiletí. Celoroční spotřeba pak klesla na hodnotu, která je nejnižší za dobu delší než tři dekády,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ, a dodává: „Především díky úsporným opatřením na straně zákazníků spotřeba plynu klesá soustavně již od třetího čtvrtletí roku 2021, tedy od chvíle, kdy se začala projevovat energetická krize.

K meziročnímu poklesu spotřeby plynu došlo ve všech měsících loňského roku. Meziroční propad spotřeby (v m3) je přitom patrný napříč všemi kategoriemi odběratelů: u velkoodběratelů (−9,6 %), středních odběratelů (−10,8 %), maloodběratelů (−10,3 %) i domácností (−11,6 %).

Podstatně se snížil také tok plynu přes tuzemskou plynárenskou soustavu. Dovoz do plynárenské soustavy loni činil 7,83 mld. m3 plynu, což znamená meziroční pokles téměř o tři čtvrtiny (−71,1 %). Vývoz se snížil ještě výrazněji, na 1,02 mld. m3 plynu, a meziročně klesl o 94,4 %.

Naprostá většina dodávek plynu, 92 procent, přitekla do České republiky přes hranice s Německem. Pouze 8 procent bylo dovezeno ze Slovenska, přičemž tyto dodávky se koncentrovaly především do posledního čtvrtletí, kdy Česká republika již měla naplněné zásobníky.

 
 
Reklama