Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak navrhované regulované ceny energií zvýší platby domácností v roce 2024

Podívejte se na několik příkladů, o kolik stoupnou náklady na dodávku energií. Dodavatelé elektřiny a plynu stahují nejlevnější produkty a nahrazují je cenově průměrnými. Pražská plynárenská je v Kalkulátoru cen energií TZB-info nejvíce poptávaným dodavatelem. Ceny elektřiny i plynu na burze klesají.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Podle návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu by se měly prudce zvýšit regulované ceny elektřiny a plynu. Růst regulovaných cen bude mít vliv na situaci lidí i konkurenceschopnost našeho průmyslu, třeba na zaměstnanost a na inflaci.

Vláda dala přednost snižování deficitu rozpočtu před ochranou koncových zákazníků, před vysokými cenami energií. Z loňských 110 mld. Kč příští rok zbyde na podporu jen 9,35 mld. Kč a ty budou vyčleněny na částečné krytí nákladů na POZE.

Pro část minulého roku a pro letošek vláda odpustila lidem poplatek za podporu obnovitelných zdrojů a od příštího roku 2024 se opět tento poplatek vrací do vyúčtování za dodávku elektřiny. Jedná se o polovinu z celkového zvýšení plateb. Je škoda, že vládní politici nenašli shodu ve využití peněz z emisních povolenek pro financování podpory POZE, což unijní pravidla umožňují. Koncoví zákazníci budou muset zaplatit v elektřině o 22,8 mld. více.

Zvýšení regulovaných cen je z části způsobeno zvýšením cen silové elektřiny a plynu, tyto ceny i nyní jsou výrazně vyšší, než byly před energetickou krizí. Silová elektřina a plyn jsou potřeba v regulaci dodávek, k tomu, aby byly dodávky plynulé ve standardní jakosti. Pro regulaci se nakupují energie za tržní ceny, tyto vysoké ceny se plně promítnou do plateb koncových zákazníků. Ti budou muset zaplatit v elektřině navíc 15 mld. Kč.

Stát také pro letošek zaplatil plánované zvýšení nákladů na rozvoj přenosové soustavy. Investice zde byly vyvolány nutností přizpůsobit přenosovou soustavu změnám ve výrobě elektřiny, v prudkém nárůstu výroby z obnovitelných zdrojů. Mění se rovněž struktura výdajů spotřebitelů směrem ke zvýšení podílu stálých plateb bez ohledu na odběr, na úkor plateb podle odebraného množství energie. Také proto se výrazně zvyšují platby za jistič, o čemž se diskutovalo již před mnoha lety a což se z politických důvodů tehdy neuskutečnilo.

U plynu je situace jasná, jde o vodárenský efekt, kdy odběrných míst neustále ubývá. Rovněž distribuce plynu přes naše území poklesla téměř k nule a je třeba řešit otázky bezpečnosti dodávek.

Z výše uvedeného vyplývá návrh zvýšení regulovaných cen pro rok 2024. Jedná se jen o návrh, přesto je docela pravděpodobné, že se alespoň pro spotřebitele – koncové zákazníky z řad domácností, nic významně nezmění a zvýšení se jich dotkne v plné míře.

Tabulky níže uvedené ukazují nárůst cen pro spotřebitele v případě přijetí návrhu v několika případech spotřeby. Záměrně neuvádím ceny silové elektřiny nebo komoditní cenu plynu, protože lidem nikdo snižovat tyto ceny nebude za účelem kompenzace nárůstu regulovaných cen energií.

Po zveřejnění regulovaných cen si budou návštěvníci Kalkulátoru cen energií TZB-info schopni do konce tohoto roku snadno porovnat zvýšení nákladů na energie v jejich konkrétním případě. Až to nastane, ukážeme si jak. Nyní musí stačit jen následující tabulka se srovnáním.

Tab. 1: Několik příkladů zvýšení nákladů na dodávku energií vlivem změny regulovaných cen od počátku roku 2024
Tab. 1: Několik příkladů zvýšení nákladů na dodávku energií vlivem změny regulovaných cen od počátku roku 2024

Obchodníci stahují cenově nejvýhodnější produkty z nabídek

Přestože se vývoj cen energií na burzách obrátil a ceny začaly klesat, několik dodavatelů aktualizovalo ceníky a již nenabízí na trhu nejvýhodnější ceny. K tomu, aby ceny energií pro domácnosti začaly zase klesat, je pravděpodobně třeba delšího období, kdy burzovní ceny půjdou ještě dolů. Zatím vzhledem ke geopolitické situaci ve světě není optimismus úplně na místě.

Nejlevnější nabídku plynu ukončil na konci října Halimedes a nový ceník již obsahuje pouze průměrnou cenu plynu. Výhodné ceny nabízel v říjnu také Vemex, jeho nové listopadové nabídky jsou sice dražší, ale stále velice konkurenceschopné.

Ceny produktů s fixní cenou na měsíc výrazněji stouply, zejména u plynu. I přes růst v elektřině stále patří k nejlevnějším nabídkám na trhu.

Mezi nejlevnější nabídky se začínají prosazovat spotové ceníky, u kterých je cena elektřiny vyjádřena jako vážený průměr hodinových cen za posledních 12 měsíců. Jedná se o značně nižší ceny než u klasických produktů a to i s ohledem, že průměr ještě zasahuje do energetické krize před koncem minulého roku.

Spotové ceny plynu nejsou ještě tak nízké, protože se přepočítávají váženým průměrem podle typového diagramu dodávek a v období nízkých cen byla nízká spotřeba plynu, protože nízké ceny byly v létě, kdy se moc netopí.

Společnosti Pražská energetika aktualizovala svůj produkt PRE PROUD FIX (PRE PLYN FIX) se závazkem a fixní cenou na dva roky. Ceny sice nepřehlédnutelně snížila u obou komodit, ale jedná se jen o lepší cenový průměr.

Společnost ČEZ Prodej dále pokračovala ve zlevňování svých produktů, tentokrát se jedná o nabídky elektřiny s fixní cenou postupně klesající a se závazkem až na povolených 36 měsíců. Ceníky dodavatele jsou nyní velmi přehledné, protože jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky obchodník připravil shodné ceny. Ceny se jen liší podle období, kde se zákazník nachází. Například zákazník ve druhém roce závazku má stejně sníženou cenu u všech produktů. Výjimku tvoří jen produkt s objednáním online, kde je cena elektřiny snížena.

Tab. 2: Přehled novinek na trhu s energiemi za uplynulý týden, stav k 3. 11. 2023
Tab. 2: Přehled novinek na trhu s energiemi za uplynulý týden, stav k 3. 11. 2023

Doporučené nabídky elektřiny a plynu

V souvislosti se situací na burzách v několika předcházejících týdnech a s trvajícím zhoršeným geopolitickým napětím ve světě se rozhodlo několik obchodníků stáhnout své nejlevnější nabídky a případně je nahradit mírně dražšími.

V doporučení nově chybí nejvíce poptávaná nabídka Pražské plynárenské pro elektřinu Elektřina 24 a pro plyn Plyn 24, které na stránkách dodavatele vypadly ze seznamu nabízených produktů.

Také společnost Vemex Energie v listopadovém vydání svých produktů FIX 12M a VEMEX FIX 24M mírně zvýšila ceny.

Nakonec i produkty s fixní cenou na měsíc podle burzy již pro listopad, hlavně u plynu nejsou tak atraktivní, jako byly v předcházejících měsících.

V přehledu nabídek opět nechybí produkty bez fixace a s dobou na neurčito, protože si myslím, že situace na trhu se výrazně lepší.

Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi, stav k 3. 11. 2023. Nabídky s označením „*“ jsou s fixní cenou na měsíc podle burzy.
Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi, stav k 3. 11. 2023. Nabídky s označením „*“ jsou s fixní cenou na měsíc podle burzy.

V následující tabulce je uveden přehled produktů, které domácnosti nejvíce u nás v Kalkulátoru cen energií poptávají. Protože se jedná o přelom měsíců, tak bohužel některé produkty již nejsou dostupné pro objednání a jsou označeny „*“.

Tab. 4: Nejvíce poptávané produkty, stav k 4. 11. 2023. Označení „*“ znamená, že tyto ceníky byly staženy z nabídek a již je nelze poptat.
Tab. 4: Nejvíce poptávané produkty, stav k 4. 11. 2023. Označení „*“ znamená, že tyto ceníky byly staženy z nabídek a již je nelze poptat.

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 43. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 60 tisíc MWh elektrické energie a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 169 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou v roce 2024 ve vysokém napětí se uzavíraly s kurzem 3 499 Kč/MWh, v nízkém napětí končily obchodování na ceně 3 605 Kč/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2024 končily obchodování ve velkoodběru na ceně 1 622 Kč/MWh, v maloodběru se uzavíraly s kurzem 1 610 Kč/MWh. Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2025 se v maloodběru i velkoodběru obchodovaly shodně za cenu 1 458 Kč/MWh.

Koneční spotřebitelé jsou na ČMKB Kladno státní organizace a obce, je to vhodná a transparentní forma nákupu energií. Čtenář má tímto možnost porovnat ceny energií pro domácnosti a ceny vysoutěžené aukcí na komoditní burze.

Z měsíční zprávy Operátora trhu za září 2023

V září tohoto roku změnilo dodavatele na 33 978 odběrných míst elektřiny a za měsíc přibylo 5 625 odběrných míst elektřiny, celkem jich bylo registrováno 6 309 853. Naopak, jako mnoho předcházejících měsíců, klesl počet odběratelů plynu o 2 348. Nový počet odběrných míst byl ke konci září 2 756 326. Dodavatele plynu změnilo 13 463 odběrných míst.

Průměrná cena elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu na denním trhu vzrostla na 101,85 Kč/MWh a průměrná cena plynu se na vnitrodenním trhu dostala v září na 38,32 Kč/MWh.

Ceny na burzách v ČR v uplynulém týdnu klesaly, více u elektřiny

Ceny energií na burzách v ČR pokračovaly v poklesu. Za poklesem cen stojí snížená spotřeba vlivem nižší výroby průmyslu a částečné obnovení dodávek plynu z Izraele do Egypta.

Obchodníci upravili výhled do budoucna na vzdálenější měsíce a na roky dopředu.

Tab. 5: Přehled cen energií na burzách v ČR, stav k 3. 11. 2023
Tab. 5: Přehled cen energií na burzách v ČR, stav k 3. 11. 2023
 
 
Reklama