Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Solidsun stlačuje ceny zemního plynu, dobře pro zákazníky

Nových ceníků v polovině srpna 2023 není mnoho, ale jsou vidět. Pražská plynárenská začala nabízet fixovanou cenu elektřiny, Tedom chce chránit zákazníky před vysokou cenou plynu v zimě. Ceny na spotovém trhu nejsou nebezpečné, podívejte se na graf. Ceny na burzách byly uplynulý týden stabilní.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nové nabídky dodavatelů:

Novinek sice za minulý týden není moc, zato jsou z hlediska pohledu na nejvýhodnější produkty na trhu převratné, když někdo hledá nového dodavatele plynu. Nová aktualizace společnosti Solidsun přinesla ještě nižší ceny, než předchozí verze platné od 1.6.2023. Obchodník tehdy nabízel plyn za 1 590 Kč/MWh bez DPH pro všechny tři varianty ceníků, pro variantu bez závazku, s ročním a dvouletým závazkem a s fixní cenou. Tentokrát se mu podařilo cenu stlačit ještě níže a to jednotně až na 1 444 Kč/MWh bez DPH s nízkým stálým platem 99 Kč/měsíc bez DPH.

Pražská plynárenská rovněž nelenila ve vydávání nových ceníků, tentokrát se zaměřila na elektřinu s fixní cenou. Takový produkt společnost nenabízela již delší dobu, vydávala ceníky spojené se závazkem, ale bez fixace ceny. Nový produkt s názvem ELEKTŘINA 23 PLUS je určen pro zákazníky z řad domácností i podnikatelů a je se závazkem dle výběru zákazníka na 12 nebo na 24 měsíců. Sympatické je, že ceny komodity i stálého platu jsou jak pro domácnosti, tak pro podnikatele totožné, totéž platí i pro ceny podle jednotlivých distribučních tarifů.

Novinkou sice již ne nejnovější, ale v minulém vydání zapomenutou, je novinka od společnosti TEDOM JISTOTA NA ZIMU C 23 s nízkou fixní cenou přes zimu až do konce března příštího roku. Nabídka bude určena zákazníkům, kteří ještě nechtějí riskovat a chtějí přečkat následující zimu s dobrou fixní cenou. Zákazníci by měli zvážit, zda je výhodnější tato krátká doba závazku nebo si zvolit raději fixaci na 12 měsíců, protože před ukončením závazku je třeba si vybrat novou nabídku a je vždy lépe vybírat nové nabídky v létě než v lednu nebo v únoru, kdy pravděpodobnost poklesu cen je nižší.

ARMEX ENERGY zveřejnil nové ceníky elektřiny a plynu pro stávající zákazníky PREMIUM 307 s platností od 1. 7. 2023. Tento ceník již není určen pro nové zákazníky, ale pro stávající, možná jako ceník pro retenční nabídku pro zákazníky, kteří chtějí od obchodníka odejít. Každopádně ceny elektřiny a plynu jsou na současnou dobu dobré, jen závazek na tři roky se mi zdá docela dlouhý. Dodavatel negarantuje fixní cenu, ale předpokládá se, že v době bez výrazných cenových výkyvů měnit cenu pro dobu závazku nebude.

Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden, stav k 9. 8. 2023
Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden, stav k 9. 8. 2023

Dotaz uživatelů: Proč v Kalkulátoru chybí nějaký ceník?

Stane se, že ceníky v Kalkulátoru cen energií TZB-info nejsou v souladu s tím, co dodavatelé v danou chvíli nabízejí zákazníkům. Samozřejmě se občas přihodí, že některou nabídku přehlédneme a jsme vděčni, když nás zákazníci na toto chybu upozorní. Jsem rád, že tato zpětná vazba u nás funguje a že náš Kalkulátor má zpětnou vazbu v souladu s evropskými požadavky na oficiální kalkulátor nabídek dodavatelů. Za případné chyby v Kalkulátoru z naší strany se omlouváme.

Na druhou stranu jsou věci, které nemůžeme ovlivnit, protože jsou dané podnikatelským prostředím u nás. Někteří dodavatelé sice vědí, že mají zákonnou povinnost zveřejňovat ceníky na svých webových stránkách, ale už není napsáno, kdy to mají udělat. Tak se stává, že obchodníci zveřejní ceník minulý týden, ale s datem platnosti od 1. 7. Nezasvěcený čtenář může nabýt dojmu, že nedoplňujeme ceníky včas a naše srovnání není aktuální. Tento nešvar sice funguje dlouho, ale na významu získal v době krize, kdy lační novináři informovali čtenáře, kdo a jak mohutně zdražuje. Tím, že obchodník vydal ceníky se zpožděným datem, nemohli již novináři reagovat.

V Kalkulátoru TZB-info nenajdete ani podpultové nabídky. Nové ceníky čerpáme pouze z oficiálních zdrojů, tedy z ceníků dodavatelů, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. Někteří dodavatelé se moc nesnaží měnit ceníky, snižovat cenu, kterou oficiálně drží dlouho nad zastropovanou úrovní, ale neoficiálně, podpultově mají velmi konkurenceschopné ceny. Neoficiální ceníky však pro nás nejsou dostupné. Důvodem může být snaha udržet ceny pro stávající zákazníky na co nejvyšší úrovni. Zákazník, který dostane takovou nabídku, by se měl zamyslet, že při poklesu aktivity se stane u tohoto dodavatele také stávajícím zákazníkem.

Nejvýhodnější nabídky dodavatelů elektřiny a plynu v polovině srpna 2023

Po dlouhé době klidu, kdy nejvýhodnější ceny zamrzly, nastala u plynu změna. Za změnou stojí dodavatel Solidsun, který přišel na trh s aktualizovanými ceníky ve všech variantách závazku. Jedná se sice zatím o malého dodavatele, ale rychle rostoucího a věřím, že i spolehlivého. Pokud by byl zájemce, který dává přednost společnostem více zavedeným, vložil jsem ke stávající tabulce ještě přehled z minulém týdne.

Tab. 2: přehled výhodných nabídek na trhu s elektřinou a plynem, stav k 11. 8. 2023
Tab. 2: přehled výhodných nabídek na trhu s elektřinou a plynem, stav k 11. 8. 2023

Jak se měnily ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu za posledních pět let

Mezi zákazníky panuje názor, že spotový trh je nebezpečný a nepředvídatelný, takže vůbec není vhodný pro domácnosti. Blíží se doba, kdy už nás stát nebude chránit před nízkými spotovými cenami a také současné produkty s fixní cenou na měsíc možná přejdou na spotový trh, alespoň to dodavatelé deklarovali.

Tak mne napadlo srovnat si průměrné ceny za měsíc na spotu od začátku roku 2018 až po letošní srpen. Z jednotlivých cen za měsíc jsem sestavil graf, kde je vidět rozkolísanost cen v tomto období. Rozdíly v cenách jsou běžně u spotového trhu způsobeny především událostmi v celém zásobovacím řetězci, třeba omezením těžební kapacity, stávkami u těžařů, tuhou zimou, bezvětřím, tím, zda je pracovní den nebo den volna. To je u spotového trhu běžné, ale nevybočuje to z určitého cenového rámce, ale to není ten případ.

Graf 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v období od 1.1.2018 do 13.8.2023. Elektřina je určena pro spotřebu domácností D02d, plyn zase výhradně pro topení.
Graf 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v období od 1.1.2018 do 13.8.2023. Elektřina je určena pro spotřebu domácností D02d, plyn zase výhradně pro topení.

Z grafu je vidět, že v době bez mimořádných událostí velkého významu ani spotový trh nekolísá. Trend se obrací od přelomu roku 2020/2021, kdy začíná nárůst cen elektřiny i plynu každý měsíc o určitou ne bezvýznamnou hodnotu. Jedná se o dobu devíti měsíců, než krize u nás propukla. Kdyby lidé s ceníky podle spotového trhu včas reagovali, mohli včas přejít na zafixovanou cenu, nabídek s výhodnými cenami bylo na začátku krize dost.

Druhým faktem je, že nejvyšší ceny trvaly jenom několik dní a pak se vrátily na podstatně nižší úroveň. Standardní ceníky obsahovaly vyšší cenu, než byla průměrná cena za měsíc na spotovém trhu.

Třetí skutečností je, že takto mimořádné události, jaké se staly před rokem, se s vysokou pravděpodobností nebudou opakovat.

Konečně za čtvrté, z grafu je vidět, že cena plynu je zhruba poloviční, než je cena elektřiny a že trend ve vývoji cen je téměř stejný. Nemá cenu uvažovat, která komodita je výhodnější pro topení.

Ostatně průměrná cena za dobu krize (od 1. 9. 2021 do 31. 3. 2023) představuje u elektřiny D02d 5 247 Kč/MWh bez DPH. Což je kousek nad stropem. U plynu jsou ceny ještě příjemnější, protože krize byla v létě, tedy v době bez vytápění rodinných domů, tedy bez započtení těchto vysokých cen. Cena plynu na spotovém trhu byla ve stejném období 2 295 Kč/MWh bez DPH. Jedná se vážený průměr cen, kdy je zohledněna spotřeba v jednotlivých hodinách nebo dnech.

Ceny na burzách elektřiny a plynu v ČR – srpen 2023

Ceny elektřiny a plynu oproti předcházejícímu týdnu mírně vzrostly (3 EUR/MWh), protože cena plynu přechodně rostla vlivem stávek v Austrálii, špatného počasí a zdržení oprav v Norsku.

Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 11. 8. 2023
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR, stav k 11. 8. 2023
 
 
Reklama