Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak jsou na tom dodavatelé energií? Kdo získal v srpnu 2023 nejvíce zákazníků a koho opustili?

ČEZ Prodej zveřejnil nové ceníky hlavně pro stávající zákazníky. Fixace ceny za energie je uváděna nejen na stránkách dodavatele, ale i ve smlouvě. Jak se počítá celková cena u produktů s fixní cenou na měsíc a jaké jsou doporučené ceny za elektřinu a plyn pro cenová jednání? Nechybí přehled změn počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů za srpen 2023.

Kalkulátor cen energií TZB-info

ČEZ Prodej zveřejnil nové ceníky pro stávající zákazníky

Na začátku druhé poloviny měsíce září začínají obchodníci vydávat nové ceníky s fixní cenou na měsíc, tentokrát již na říjen 2023. Cena komodity je v nových cenících nepatrně nižší, než kterou měli v září. Od té doby však ceny plynu pokračovaly v růstu, tak se očekává, že obchodníci, kteří berou za základ poslední ceny v měsíci budou mít ceny plynu vyšší.

Teplárny Brno opět prodloužily platnost svých nabídkových ceníků určených pro nové zákazníky, ceníky vydané od 1. 9. prodloužily do konce září.

Společnost ČEZ Prodej zveřejnila nové ceníky s platností od 1. listopadu. Většinou se jedná o ceníky určené pro stálé zákazníky. Ceny v nich srovnává na stejnou úroveň, kterou mají jejich akviziční ceníky pro nové zákazníky. Všechny zveřejněné ceníky se závazkem na více než rok mají odstupňovanou cenu s tím, že nejdražší je vždy první rok a postupně každý rok cena o něco klesne. Zákazník tedy nedostane ihned dobrou cenu, musí si na ni počkat až do posledního roku.

Přehled nových ceníků vydaných za uplynulý týden, stav k 22. 9. 2023
Přehled nových ceníků vydaných za uplynulý týden, stav k 22. 9. 2023

Produkty, které lze doporučit pro zájemce s končící fixací

Ke změně došlo u produktů s fixní cenou na měsíc, v tabulce s produkty jsou vždy dva. Důvodem je možný přechod na spotový trh s ukončením zastropování cen. Může se stát, že kdo má levný produkt na měsíčním fixu, nemusí mít levný spotový produkt. Proto, jak jsem minule slíbil, přihlédl jsem k postavení ve srovnání spotových nabídek.

Někteří dodavatelé mají více současně platných nabídek a střídavě zveřejňují jen některé z nich, jiné zase na čas zastrčí. To je i osud nabídky z Centropolu, obchodník se rozhodl nabízet jiné produkty, a tak již v tabulce chybí.

Naproti tomu jsem doplnil standardní nabídku bez závazku, ale v této cenové oblasti je jich rozhodně málo, protože většina produktů bez fixace a na dobu neurčitou je dražší.

U plynu jsem opětovně doplnil nabídku společnosti SolidSun, protože si myslím, že nabídka roční levné fixované ceny na trhu chybí.

Doporučené nabídky pro zákazníky, kteří hledají výhodné nabídky, stav k 22. 9. 2023
Doporučené nabídky pro zákazníky, kteří hledají výhodné nabídky, stav k 22. 9. 2023

Dodržení fixní ceny dodavatelem

Chtěl bych se na tomto místě omluvit společnosti SolidSun za komentář ohledně možnosti jednostranně obchodníkem odstoupit od smlouvy na fixní cenu. Neuvědomil jsem si, že navzdory možnostem jednostranného odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení cen energií na trhu v obchodních podmínkách, je závazek neměnit ceny uveden v ceníku dodavatele, který je součástí smlouvy a ujednání ve smlouvě má přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

Je škoda, že regulátor nevydal výkladové stanovisko k této věci. Osobně bych ve smlouvě doporučil uvádět konkrétní ceník nebo cenu a k tomu deklaraci, že obchodník není oprávněn měnit cenu v průběhu smlouvy. Aby se zákazník nemusel strachovat, že mu dodavatel zdraží, že musí hledat v obchodních podmínkách nebo se obracet na regulátora.

Například můj nový dodavatel ve smlouvě uvádí: „Cena plynu je smluvní a je sjednána ve výši v účinném ceníku dodavatele XXXXXXXXXXXXX. Ceník je nedílnou součástí smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že nezvýší ceny plynu uvedené v ceníku XXXXXXXXXXXXX.

Fix na měsíc a odečet spotřeby zákazníkem

Je potřeba každý měsíc odečítat na elektroměru nebo na plynoměru skutečný stav a hlásit jej dodavateli?

To není potřeba, protože dodavatel vypočítává průměrnou spotřebu v jednotlivých měsících podle přepočítaného typového diagramu dodávek, podobně jako při změně dodavatele pro následnou fakturaci. Cena v konkrétním měsíci se vynásobí podílem vaší konkrétní spotřeby pro daný měsíc. U elektřiny není rozdíl spotřeby v jednotlivých měsících tak velký, když elektřinou netopíte. Zato cena plynu pro topení v létě nemá na celkovou fakturaci za rok žádný význam. Pro představu přikládám tabulku, kde je spotřeba elektřiny na svícení a plynu na topení v jednotlivých měsících.

Přehled spotových cen v jednotlivých měsících roku spolu s podílem na spotřebě za jednotlivé měsíce, stav k 22. 9. 2023
Přehled spotových cen v jednotlivých měsících roku spolu s podílem na spotřebě za jednotlivé měsíce, stav k 22. 9. 2023

Doporučené ceny pro sjednání nových dodávek pro domácnosti

Elektřinu sjednejte pod 3 800 Kč/MWh pro svícení a pro topení pod 3 950 Kč/MWh vysoký i nízký tarif, bez DPH. Plyn by neměl být dražší než 1 600 Kč/MWh bez DPH. Vše při maximální ceně stálého platu 130 Kč/měsíc bez DPH.

Kdo získává nejvíce zákazníků a od koho utíkají

Jako každý měsíc přináším data o počtu odběrných míst dodavatelů spolu se srovnáním úbytku nebo zisku nových přípojek oproti minulému měsíci. Tentokrát jsem statistiku doplnil ještě o porovnání se stavem koncem ledna, aby bylo vidět, zda jde o ojedinělou odchylku nebo trvalejší trend. Údaje vychází z měsíční statistiky Operátora trhu, jež zveřejňuje na svých stránkách. V přehledu nejsou zahrnuti všichni obchodníci, pouze obchodníci s více než 100 odběrnými místy.

Jako minulé měsíce i v srpnu 2023 několik obchodníků zaznamenalo zvýšený počet odběrných míst a podobný počet dodavatelů odběrná místa ztratila. Velká část obchodníků skončila stejně jako minulé měsíce beze změny.

Do pořadí v elektřině promlouvají nejen klasické změny dodavatelů, ale změny dodavatelů v souvislosti s instalací fotovoltaiky. Hlavní zásluhou má ale dlouhodobá poctivá práce na tom, aby poskytnuté podmínky nejlépe vyhovovaly zákazníkům, aby to bylo v době, kdy to zákazníci potřebují. Podle mé zkušenosti ideálně se v době odcházející krize zachoval právě E.ON, který za svou práci sklízí odměnu v počtu získaných nových zákazníků.

V případě plynu jsou přírůstky v počtu zákazníků spojeny také s nabídnutou cenou, výrazně bodují produkty s fixní cenou na měsíc, které jsou nyní levnější než klasické produkty.

Na druhé straně tabulky jsou dodavatelé, kteří se nemohou vzpamatovat z energetické krize. Jsou jaksi cenově neviditelní nebo zákazníci nemají s jejich chováním v době krize dobrou zkušenost.

Trend ve vývoji počtu zákazníků se začíná obracet v případě Pražské plynárenské, která je poslední dobou velmi aktivní. Opačně se trend mění v případě obchodníka ČEZ Prodej, u kterého dříve hlavním argumentem byly zkušenosti a jistota s tímto dodavatelem. Kdo jiný než ČEZ by poskytl takovou jistotu na trhu. Poslední měsíc se ale trend obrací, lidé asi chtějí lepší ceny ihned, ne sliby, že dodavatel zlevní.

Dvacet úspěšných a dvacet neúspěšných obchodníků v srpnu 2023 podle počtu získaných odběrných míst
Dvacet úspěšných a dvacet neúspěšných obchodníků v srpnu 2023 podle počtu získaných odběrných míst

Ceny na burzách v ČR

Ceny na pražské burze PXE a na krátkodobých trzích Operátora trhu se mírně snížily v porovnání s předcházejícím týdnem. Ke konci týdne cena plynu na spotových trzích začala růst. Dobrou zprávou pro ceny plynu je informace, že stávka australských těžařů plynu byla ukončena.

Přehled cen na burzách v ČR k 22. 9. 2023
Přehled cen na burzách v ČR k 22. 9. 2023
 
 
Reklama