Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zdražování elektřiny – předpověď a skutečnost

Zdražování elektřiny bylo posledního půl roku a hlavně v době po vydání cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nejfrekventovanější otázkou na energetickém trhu pro domácnosti. Odborníci předpovídali mírné zvýšení ceny silové elektřiny okolo pěti procent. V případě cen plynu se dotazovaní shodovali na stabilních cenách přibližně stejných jako v roce 2017.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Nákupní ceny obchodníků rostou

Elektřina i plyn jsou komodity obchodované na burze a názory na to, kam budou ceny směřovat příští tři roky, lze částečně odvodit v cenách burzovních kontraktů. Ceny elektřiny jsou nyní podstatně vyšší, než byly ještě před rokem. Vliv na výši ceny na velkoobchodním trhu nyní ovlivňuje otázka budoucnosti energetiky v Německu bez jádra, jaderná energetika ve Francii, budoucnost uhelné energetiky, ceny povolenek a nedostatek energetického uhlí. Při pohledu na ceny silové elektřiny na burze v době psaní článku se ceny pro rok 2019 a 2020 pomalu vyrovnávají cenám pro rok 2018. Nákupní ceny elektřiny pro dodavatele by v následujících letech měly být podobně vysoké, jako jsou dnes. Burzovní ceny plynu jsou následující tři roky stabilní a vyznačují se nyní klesajícím trendem i přes to, že plyn postupně hraje důležitější roli při přechodu na bezemisní energetiku, než hrál ještě před nedávnem.

Nejvyšší vliv na konečné ceny energie mají poměry na trhu. Obchodníci se musí přizpůsobit cenově tržním poměrům. Rozhodujícím je pro ně dobrý nákup bez rizika prodělků, proto energie nakupují postupně a tím čelí riziku náhlého zvýšení ceny. Pro velké obchodníky je riziko špatného nákupu nižší, protože mají možnost nákup více diverzifikovat a riziko více eliminovat. Malí a levní obchodníci musí zase rychleji reagovat na zvýšení velkoobchodní ceny zvýšením ceny. Přitom pro mnoho obchodníků, zejména pro ty novější na trhu, je zdražování energií novou situací, protože v minulých letech se většinou zlevňovalo. Nyní jsou nuceni zdražovat. Neznamená to, že by velcí obchodníci pouze drželi ceny a zdražovali by jen malí. Velcí obchodníci část své nabídky mají přizpůsobenou aktuálním poměrům na trhu, takže i když obchodník většině svých zákazníků nezdražuje, novým zákazníkům nebo těm, kterým končí závazek, již nenabídne tak levnou energii, jako nabízel ještě před nedávnem.

Ne všichni zdražovali

Cena jako motivační faktor pro výběr dodavatele bývá nejdůležitější, ale zejména zahraniční obchodníci vědí, jak prodat energie, které nejsou nejlevnější. Jedná se o komunikaci s potencionálními zákazníky, nabídka pomoci při realizaci úspor, či při zavádění moderních technologií v domácnostech. Když se zákazník rozhodne přijmout takovou nabídku, pak se stává cena energie marginální otázkou.

V případě zdražování lze jednoduše změnit dodavatele. Problém je ale v tom, že malí levní dodavatelé nevyužívající podomního prodeje nebo prodeje po telefonu mají zákazníky, kteří jsou citliví na změnu ceny. Tito zákazníci mají nyní ale jen malou možnost změnou dodavatele ušetřit. Zákazníci s nevýhodným závazkem zase nemohou změnit dodavatele ihned, protože jejich obchodník jim k tomu nedá příležitost, většinou nemění ceny. Útěchou jim může být, že se sníží rozdíl plateb za energii mezi nimi a nejlevnějšími nabídkami.

Nynější vývoj velkoobchodních cen elektřiny není něčím novým, jedná se o více jak rok trvající jev. Změny velkoobchodních cen elektřiny byly patrny hlavně v aukčních nabídkách elektřiny, které kvůli růstu cen nejsou již delší dobu příliš atraktivní. Podobně jsou na tom nabídky odrážející aktuální ceny s fixací ceny na delší období, těch také podstatně ubylo. Předzvěstí nynějšího zdražování elektřiny pro stávající zákazníky byly patrny od září loňského roku, kdy několik dodavatelů střední velikosti oznámilo úmysl zdražit elektřinu pro své stávající zákazníky.

Nové ceníky bez taktizování

Oproti zvyklostem z minulých let, kdy ke změnám cen docházelo libovolně v průběhu roku a kdy nové ceníky byly vydávány jen s ohledem na změny regulovaných cen, je letos situace jiná. Obchodníci velmi rychle vydávali nové ceníky, bylo to jakési hlasování o otázce: „Kdo je pro zdražení a kdo není“. Délka trvání tohoto hlasování byla pouhý měsíc. V době psaní tohoto článku je téměř jisté, že závratné změny cen již nenastanou. Nikdo přehnaně netaktizoval, nečekal na rozhodnutí jiných dodavatelů.

Pro rozhodování většiny obchodníků na určitém distribučním území hraje roli příklad místně příslušného dominantního dodavatele. Největší obchodník s elektřinou ČEZ otázku cen vyřešil změnou názvů produktů na podzim loňského roku. Nové názvy produktů jasně říkají, jaké podmínky příslušný produkt obsahuje. Staré názvy jako Comfort, eTarif v nové nabídce již zákazník nenajde. Ceny elektřiny ani plynu dodavatel nezvyšoval. Pražská energetika své rozhodnutí oznámila vydáním nových ceníků, obsahující stejné ceny jako v uplynulém roce.

E.ON zvýšil hladinu cen na jihu ČR

Na změnu regulovaných cen bleskurychle reagoval E.ON. Při vyhlašování nových státem regulovaných cen již regulátor i veřejnoprávní média věděla o jeho záměru zdražit elektřinu. Nové ceny elektřiny pro domácnosti byly pak záhy zveřejněny na webových stránkách dodavatele. Při oznámení záměru zdražit jaksi dodavatel zapomněl vydat nové ceníky elektřiny pro firmy i ceníky pro plyn. Tato zpráva byla pravděpodobně určena pro ostatní obchodníky a byla míněna jako výzva ke zdražení především nyní, ale i do budoucna jako nová určující hladina cen v distribuční oblasti jižních Čech a Moravy. Na základě této nabídky reagovalo několik obchodníků zdražením své nabídky jen v této distribuční oblasti.

Jak naznačovala prohlášení některých menších obchodníků, tak by ale ke zdražení došlo tak jako tak u obchodníků, kteří předtím každým rokem poctivě reagovali na pokles cen na burze a také zlevňovali. Stejně poctivě nyní zdražovali. Jedná se především o ty obchodníky, které si vybírali zákazníci ve snaze ušetřit za elektřinu a po dobu několika let patřili k těm nejlevnějším. Ceny neměnily také nově založené společnosti, které poslední dobou zázračně rostly díky tomu, že využívaly různých forem často kritizovaného distančního prodeje.

U některých dodavatelů došlo k rozdělení ceníků na ceníky pro stávající zákazníky, které se neměnily nebo mírně zvyšovaly, a na ceníky pro nové zájemce. Ceníky pro nové zákazníky obsahují nové vyšší ceny, odpovídající průměrnému zdražení.

Většině zákazníků obchodníci nezdraží

Zdražovalo zhruba většinou menších 25 obchodníků s 25 % tržním podílem. Dodavatelé již tolik nezdražovali elektřinu pro firmu, dokonce došlo k několika případům zlevňování vedené snahou zatraktivnit nabízené produkty. Několik dodavatelů při zdražování elektřiny nevynechalo plyn a zdražilo jej také. Většinou ale ceny plynu zůstaly na úrovni roku 2017, někteří zlevňovali.

Pokud se dodavatel rozhodl zdražovat, většinou zdražoval více, než bylo předpovídaných pět procent. Zdražování vychází ze změny celkové částky určené pro obchodníka při průměrné spotřebě v dané tarifní sazbě. Při tomto pohledu procentuální zdražení se pohybovalo většinou od 5 do 20 %. Obvykle obchodníci zdražili o 100 Kč/MWh, obchodníci zdražovali v rozmezí od 40 do 200 Kč/MWh u silové elektřiny. Nejvíce se zdražoval jednotarif, akumulace a tarif víkend. V mnoha případech se ceny v ostatních distribučních tarifech se neměnily nebo dokonce klesaly.

U menších levných dodavatelů většinou neexistuje z minulosti nabídka produktů s fixní cenou, proto se zdražení týká všech zákazníků. Někteří velcí dodavatelé nabízeli v posledních letech celou škálu produktů s fixní cenou, jejichž nabídka byla a je upravována v závislosti na poměrech na trhu. Proto nelze říci, že se zdražování elektřiny u těchto dodavatelů, kteří nyní neměnili své ceny, zákazníků netýká. Až jim vyprší závazek, přejdou na zdražené produkty.

Řada obchodníků využila změnu cen proudu ke zdražení stálého platu a to někde velmi citelně. Stálý plat se změnil u těch dodavatelů, kteří mají své zákazníky velmi citlivé na zdražení, tak bude zajímavé s jistým časovým odstupem sledovat zájem zákazníků o jejich produkty.

Postřehy ze zdražení

I když vím, že společnost Fonergy dlouhodobě patří k nejslušnějším obchodníkům, přesto oceňuji dodržení slibu o postupném zlevňování proudu pro stávající zákazníky, což tento dodavatel beze zbytku dodržel i letos v době nárůstu cen elektřiny.

Oceňuji také velmi inovativní nabídku společnosti Bohemia Energy, kde každý stávající zákazník má možnost po vypršení původního závazku přejít na nově nabízený produkt, který je cenově atraktivní a umožňuje využít různých praktických výhod.

Také mne zaujala nabídka Pražské energetiky, kdy nenabízejí garanci fixace ceny elektřiny na dva roky, ale garanci fixace stálého platu (měsíčního paušálu). Potom zákazník může být skutečně v klidu, protože má náklady na elektřinu skutečně pod kontrolou a bez starostí, jak se píše na stránkách dodavatele.

Produkt Kamarád (Centropol) se závislostí na burzovních cenách z minulého roku zdražil pro nové zákazníky. Nyní zákazníci mají plat tak, jako by byli stávajícími zákazníky již druhým rokem. Mají o 5 Kč/měsíc zvýšený paušál.

Velmi negativně hodnotím prezentaci zvýšení cen elektřiny pro domácnosti E.ONu, kde spolu s regulátorem, veřejnoprávními médii a s přispěním „nezávislých“ analytiků byl vytvářen dojem, jak zvýšení cen elektřiny pro domácnosti je nutné a že zákazník nemá jinou možnost, než si vybrat nejdražší elektřinu.

U plynu stojí za zmínku zlevnění nabídky společnosti MND.

Závěr

Vývoj nejnižších a nejvyšších běžně dostupných cen silové elektřiny bez DPH v sazbě D02d za posledních několik let při roční spotřebě 2 500 kWh, distribuční oblast ČEZ.

Rok2 0132 0142 0152 0162 0172 018
Nejnižší cena Kč/MWh1 3491 1001 0701 0099001 020
Paušál Kč/měsíc015120190
Obchodník celkem Kč za rok3 3732 9302 8132 5232 4782 550
Nejvyšší cena Kč/MWh1 7401 4371 8771 3571 1251 276
Paušál Kč/měsíc6910879100199150
Obchodník celkem Kč za rok5 1784 8895 6414 5935 2014 990

Tab 1: Vývoj nejnižších a nejvyšších cen a částek pro obchodníky za posledních několik let podle Kalkulátoru cen energií TZB-info při spotřebě 2 500 kWh v jednotarifu.

Graf 1: Nejvyšší a nejnižší platba pro obchodníka při spotřebě 2 500 kWh v jednotarifu v Kč.
Graf 1: Nejvyšší a nejnižší platba pro obchodníka při spotřebě 2 500 kWh v jednotarifu v Kč.

Jak ukazuje graf i tabulka, cenový rozdíl stojí stále za to, aby zákazník, když dostane vyúčtování, si ceny zkontroloval. Zkontroloval si také nabídku přidružených služeb, zda by ji nevyužil.

 
 
Reklama