Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak je to s cenami elektřiny a plynu?

Zaznamenal jsem v poslední době několik dotazů týkajících se růstu ceny komodity na energetické burze, jak se to odrazí v cenách pro spotřebitele. Jaká je situace na trhu pro domácnosti, co pravděpodobně čeká zákazníky příští rok a kde najít informaci o vývoji cen?

S velkou pravděpodobností zákazníci příští rok budou platit více, než platí letos. Nebude to způsobeno tím, že dodavatelé zdraží, ale že se pravděpodobně zvýší státem regulované poplatky, i když ERÚ nyní tvrdí opak. Zákazníka zajímá cena obchodní složky celkové ceny, což je jedním z kritérií výběru dodavatelů. Tuto část ceny může dodavatel ovlivnit. Obchodní složka se skládá ze dvou položek, z ceny silové elektřiny a ze stálého měsíčního platu.

Obr. 1: Společnost Amper Market přehledně informuje o vývoji cen na pražské energetické burze. (Zdroj: Amper Market)
Obr. 1: Společnost Amper Market přehledně informuje o vývoji cen na pražské energetické burze. (Zdroj: Amper Market)

V poslední době cena silové elektřiny na burze kolísá, občas je patrný růst. Po dlouhodobém poklesu je růst, jak doufám, přechodný výkyv, který se po nějaké době opět otočí. Důvodem převažujícího poklesu cen od roku 2008 byly důsledky krize, které se projevovaly slabší poptávkou průmyslových podniků po elektřině, nízkými cenami uhlí, rozvojem těžby břidlicového plynu v USA a nízkými cenami povolenek. Nyní se stále více prosazuje vliv elektřiny z obnovitelných zdrojů, která tlačí cenu elektřiny na burzách směrem dolů. Nynější nárůst cen elektřiny nebo její výkyvy na burzách mají pravděpodobnou příčinou ve vyšších cenách uhlí a v nárůstu cen povolenek. Důležité pro představu o tom, co si obchodníci myslí o budoucích cenách jsou však ceny ročních kontraktů následujících třech po sobě jdoucích let. Když si obchodníci budou myslet, že cena elektřiny bude neustále stoupat nebo bude nejistá, tak ceny ročních kontraktů na nejvzdálenější rok bude nejvyšší. Trend je ale opačný a ceny na rok 2019 jsou i v době růstu cen na následující rok klesající. Zájemce nemusí ceny složitě hledat, může se jednoduše o trendu přesvědčit na stránkách dodavatele Amper Market.

Navíc naše ceny jsou pod silným vlivem sousedního Německa, kde se na burze stále více projevuje vliv obnovitelných zdrojů na obchodování. Subjekty na burze se také mění, vliv výrobců elektřiny z OZE sílí, spekulanti odcházejí, větší oblibu mají kontrakty na kratší dobu, mění se i spotový trh. Trh na pražské burze PXE je nyní obchodně propojen s lipskou burzou EEX nejen jednotnou centrální protistranou, ale i majetkově.

Obr. 2: Přehled vývoje cen kontraktů base load na následující tři roky na PXE. (Zdroj: PXE)
Obr. 2: Přehled vývoje cen kontraktů base load na následující tři roky na PXE. (Zdroj: PXE)

Nárůst cen na burze s velkou pravděpodobností nepřiměje dodavatele svým stávajícím zákazníkům elektřinu zdražit, podobně jako když v minulých letech obchodníci nezlevňovali v době, kdy ceny na burzách padaly dolů. Důvodem je jednak velká konkurence a také obavy obchodníků z odlivu zákazníků kvůli možnosti odstoupení od smluv z důvodu zdražení. Rozdíl v cenách nejlevnějších a nejdražších dodavatelů se při tomto pohybu cen více k sobě přiblíží, protože nejlevnější nabídky budou vlivem cen na burzách dražší a nové, dražší nabídky nebudou moci být o moc dražší než je stávající úroveň cen.

Cenová úroveň elektřiny je dána cenami standardní produktové řady našeho největšího dominantních dodavatele a tím je ČEZ. Jedná se produktovu řadu Comfort, ceny nyní platné byly stanoveny v září 2013 s platností od ledna 2014. Pokud se podívám na pražskou energetickou burzu PXE na historické ceny, tak tehdy se ceny elektřiny pohybovaly kolem 38 EUR za megawatthodinu.

Dodavatelé nenakupují elektřinu jednorázově, nakupují postupně tak, aby především omezili riziko špatného nákupu, to je prvořadé kritérium. Výsledná cena pak je průměrem nákupů za poslední období. Z toho důvodu je cena dodavatele vždy zpožděna za cenami na burze v případě poklesu i nárůst cen na burze.

Společnost ČEZ na svých stránkách uvádí postup, jak nakupuje:

  • Celkový objem silové elektřiny pro rok 2016 nakupujeme postupně po deseti měsíčních částech, tzv. slotech, od ledna do října 2015.
  • Cena daného měsíčního slotu odpovídá váženému průměru cen jednotlivých nákupů v rámci daného slotu.
  • V případě prudkého výkyvu ceny na burze ve výši deset a více procent ceny silové elektřiny z předchozího měsíce trvajícího déle než tři dny se zbývající část silové elektřiny daného slotu nakoupí v následujících třech dnech - cena je tak zajištěna proti výraznému růstu.
  • V případě poklesu ceny na burze o deset a více procent ceny z předchozího měsíce je elektřina nakupována v rámci slotu tak dlouho, dokud nedojde k opětovnému růstu ceny. Pak je zbylá nenakoupená elektřina nakoupena během následujících tří dnů.
  • Cena silové elektřiny se na www.cez.cz zveřejňuje v EUR/MWh – pro stanovení konečné ceny v CZK/MWh je tato „burzovní“ cena v EUR/MWh přepočtena aktuálním tzv. forwardovým kurzem CZK/EUR pro rok 2016.

Pro zákazníky růst cen znamená, že pokud chtějí nakoupit levnější elektřinu i v době růstu, třeba vysoutěženou v aukcích, tak by si měli pospíšit, protože dodavatelé při zvyšování cen nebudou ochotní nabízet stejně nízké ceny, které nabízeli dříve. Dobrou orientaci pro zájemce jsou ceny na kladenské Českomoravské komoditní burze Kladno. Sice zde nakupují především státní organizace, ale tamější ceny zobrazují situaci na trhu, který je silně konkurenční a podle situace na trhu se orientují obchodníci s nejlevnějšími nabídkami pro domácnosti. Pravidelné informace spotřebitelé najdou na stránkách Kalkulátoru cen energií TZB–info.

Obr. 3: Vývoj cen elektřiny na kladenské komoditní burze (Zdroj: ČKBK)
Obr. 3: Vývoj cen elektřiny na kladenské komoditní burze (Zdroj: ČKBK)

Předsedkyně ERÚ říká, že regulované ceny elektřiny budou levnější.

Energetický regulační úřad letos nezveřejnil návrh regulovaných cen tak, jak je zveřejňoval v minulých letech. Nově uvedl na svých stránkách prohlášení paní předsedkyně úřadu Aleny Vitáskové, jehož celý text jsme uveřejnili v krátké zprávě. Ve zprávě se uvádí:

Snížení cen v řádu stokorun ročně očekávám především u regulovaných složek elektrické energie, a to u polostátního gigantu ČEZ.

Jako zásadní ale považuji další možnost snížení ceny za energie pro konečného spotřebitele, a tou je oblast výběru povinného poplatku na obnovitelné zdroje. Zde již hovoříme o tisícikorunách úspor ročně u domácností, u podnikatelů o milionech korun.

Ceny plynu

Ceny plynu na lipské energetické burze EEX sice nyní rostou, ale jejich cena v současné době je nízká a výhled na následující tři roky nesignalizuje, že by měly ceny plynu prudce růst. Protože plyn je stále více celosvětově obchodovaná komodita, cenový vývoj záleží na vývoji poptávky v zemích s nejvyšší spotřebou, tedy na dálném východě. Současný vývoj cen je pravděpodobně způsobem výpadky těžby a nákupem plynu do zásobníků. Například ruský Gazprom hlásí rekord v dodávkách plynu.

Celková cena plynu i při fixaci pro domácnosti by měla být proti letošnímu roku vyšší. Pravděpodobně se zdraží distribuční poplatky podobně jako minulé roky.

Obr. 4: Vývoj cen plynu (roční kontrakt na rok 2017) na lipské burze (Zdroj: EEX)
Obr. 4: Vývoj cen plynu (roční kontrakt na rok 2017) na lipské burze (Zdroj: EEX)
Obr. 5: Vývoj plynu na kladenské komoditní burze (Zdroj: ČKBK)
Obr. 5: Vývoj plynu na kladenské komoditní burze (Zdroj: ČKBK)
 
 
Reklama