Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Návrh regulovaných cen může přinést výrazné zlevnění proudu pro domácnosti

Konec roku se blíží a s ním vydání nových cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. V posledních letech jsou právě regulované ceny pro mnoho zákazníků tou rozhodující položkou způsobující změnu plateb. Rok od roku se regulované ceny zdražují, bude tomu tak i letos? Co navrhuje regulátor s ohledem na notifikaci podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ke konci listopadu budou známy nové, státem regulované ceny elektřiny a plynu na příští rok. Energetický regulační úřad vždy před uvedením cenového rozhodnutí zveřejní návrh, který je dílem regulátora. Potom probíhá konzultační proces, připomínky, které je třeba vypořádat. Konečné rozhodnutí se pak může velmi lišit od původního návrhu. Původní návrh je však výrazem toho, kam by se měly ceny podle názoru regulátora následující rok ubírat.

Předsedkyně úřadu Alena Vitásková nedávno na webových stránkách ERÚ prohlásila:

"ERÚ připravuje variantu ke snížení cen energií pro konečného spotřebitele na rok 2017. V této chvíli nechci předjímat, jak vysoké snížení ceny bude. Spotřebitelům z řad domácností je však přínosem každá ušetřená koruna. Snížení cen v řádu stokorun ročně očekávám především u regulovaných složek elektrické energie, a to u polostátního gigantu ČEZ.

Jako zásadní ale považuji další možnost snížení ceny za energie pro konečného spotřebitele, a tou je oblast výběru povinného poplatku na obnovitelné zdroje. Zde již hovoříme o tisícikorunách úspor ročně u domácností, u podnikatelů o milionech korun.

V letošním roce tak bylo nezákonně vyplaceno cca 35 mld. Kč. Nelze předvídat, jakým způsobem o tomto nezákonném vyplácení podpory z veřejných financí rozhodnou orgány činné v trestním řízení. Ty doposud mlčí!

Nicméně na ERÚ již připravujeme zastavení výběru těchto poplatků od konečného spotřebitele pro rok 2017, což bude nutné zveřejnit v cenových rozhodnutích do konce listopadu 2016."

Jaké jsou navrhované změny?

V následujících tabulkách srovnávám platné ceny roku 2016 s návrhem cen regulátora. Srovnání je uvedeno pro tři hlavní distribuční oblasti a pro tři tarifní sazby. Zelené políčko označuje nižší ceny proti letošnímu roku a červené naopak. Ještě před tím však porovnávám platby pro všechny spotřebitele. Výše platby na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů a výše platby za činnost ERÚ není předmětem cenového rozhodnutí.

Tab. 1: porovnání plateb za elektřinu v roce 2016 a návrhu pro rok 2017 (Zdroj dat: ERÚ)Tab. 1: porovnání plateb za elektřinu v roce 2016 a návrhu pro rok 2017 (Zdroj dat: ERÚ)
Tab. 2: porovnání plateb za elektřinu v roce 2016 a návrhu pro rok 2017 (Zdroj dat: ERÚ)Tab. 2: porovnání plateb za elektřinu v roce 2016 a návrhu pro rok 2017 (Zdroj dat: ERÚ)

Většina zákazníků skutečně ušetří, protože 3,6 mil. přípojek z celkového počtu 5,8 mil. provozuje ČEZ Distribuce. V ostatních oblastech by zákazníci měli platit více, s výjimkou nejnižšího jističe, který pravdpodobně moc zákazníků nemá.

Příklad:

Rodina, která žije v oblasti s distributorem ČEZ, má jistič 3*25 A, tarifní sazbu D02d a spotřebu 3 MWh, pak podle návrhu za rok ušetří 12 Kč za snížení platby za jistič, 65,67 Kč za distribuci, za systémovou službu zapaltí o 17,31 Kč méně, na ceně za činnost operátora trhu ušetří 15,36 Kč a za činnost související s výplatou podpory OZE zaplatí o 4,8 Kč méně. Celkem by rodina měla ušetřit 115,14 Kč.

Podpora výroby elektřiny z podporovaných zdrojů

Regulátor v tiskové zprávě ze začátku října uvádí:

„Většina příjemců veřejné podpory pobírá tuto v rozporu se zákonem – tj. nezákonně. Jedná se o energetické zdroje, které nemají notifikaci. Orgány činné v trestním řízení mlčí. Přislíbená notifikace stále není. Tisíce – především nevinných investorů – se dostává do kleští, které zavinil stát,“ shrnuje problematiku Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ.

Evropská komise ostatně poukázala na nezákonnost výplaty některých podpor už v červnu roku 2014 ve svém sdělení Státní podpora SA.35177 (2014/NN): „Komise lituje, že Česká republika uvedla v účinnost posuzovaný režim podpory, čímž porušila čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) své tiskové vyjádření o alibismu dokládá tím, že i zaměstnanci ERÚ spolupracují v jím koordinované neformální pracovní skupině, která připravuje podklady pro notifikační řízení. To je veřejně známý fakt. Zaměstnanci ERÚ ale potřebné materiály dodávají vždy včas a v požadované kvalitě. Veškerou komunikaci s Evropskou komisí za Českou republiku však zajišťuje pouze MPO (ev. ve spolupráci s koordinátorem Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

„Opakovaně apeluji na ministra průmyslu Jana Mládka, aby urychleně řešil komplikovanou situaci – zajistil bezodkladně notifikace a zabránil destruktivním dopadům na celé hospodářství České republiky,“ říká Alena Vitásková a žádá tím ministra Mládka o dodržení jeho veřejného příslibu.

ERÚ prostřednictvím dřívějších vyjádření potvrdil, že dodá-li MPO platné notifikace pro ty zdroje, které je doposud nemají, je připraven rychle vydat změnová cenová rozhodnutí, aby operátor trhu (OTE, a.s.) mohl zahájit výplatu podpor a zbytečně ji neoddaloval.

Podle posudků, které mají k dispozici zástupci asociací OZE, je česká podpora OZE v pořádku. Svědčí o tom i fakt, že Evropská komise již notifikovala českou podporu většiny OZE a nejspíš letos stihne i notifikaci nejvíce kontroverzní podpory fotovoltaiky v roce 2010. Zdroje, kterým hrozí nevypsání podpory na příští rok kvůli chybějící notifikaci, budou pravděpodobně KVET do konce roku 2015, výroba tepla z OZE a druhotné zdroje energie.

Úřad proto v návrhu připravil dvě varianty pro případ, že by se podařilo vyřešit problém s notifikací a také, když by se notifikaci nepodařilo zajistit.

Před rokem probíhala diskuze ohledně návrhu nového výpočtu příspěvku na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů. Pro to, aby domácnosti a maloodběratelé neplatili více než dříve, byla zavedena pojistka, ceny jsou určeny podle Zákona č. 165/2012 Sb., O podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud proběhne notifikace (Varianta I), pak se bude počítat cena na podporu takto (u rodiny dle předcházejícího příkladu)

V roce 2016 uvedená domácnost zaplatí

23,96 Kč/A/měsíc *25A * 3 fáze *12 měsíců = 21 564 Kč, protože tato částka je vyšší než vychází výpočet postaru – 3 MWh * 495 = 1 485 Kč, rodina zaplatí za podporu OZE 1485 Kč.

V roce 2017 se složka ceny na výrobu elektřiny z podporovaných zdrojů snižuje na 20,94 Kč/A/měsíc

20,94 Kč/A/měsíc *25A * 3 fáze * 12 měsíců = 21 107,52 Kč, což je rovněž více než 1 485 Kč, tak rodina zaplatí také 1 485 Kč.

Varianta 2 – bez notifikace

V případě, když notifikace nebude, složka ceny na podporu výroby energie z podporovaných zdrojů bude 0,80 Kč/A/měsíc

0,80 Kč/A/měsíc *25A * 3 fáze * 12 měsíců = 720 Kč, což je méně než 1 485 Kč, tak rodina zaplatí 720 Kč. Za rok ušetří 765 Kč.

Plyn zdraží všem

Tab. 3: porovnání regulovaných cen plynu (Zdroj dat: ERÚ)
Tab. 3: porovnání regulovaných cen plynu (Zdroj dat: ERÚ)

Cena za činnost operátora trhu se snižuje z 1,28 na 1,06 Kč/MWh.

Příklad

Obr. 1: Jak zadat srovnání cen na příští rokObr. 1: Jak zadat srovnání cen na příští rok

Rodina se spotřebou 10 MWh za rok v distribuční oblasti E.ON zaplatí v příštím roce podle návrhu o 86 Kč více, V Praze o 51 Kč a u GasNet o 29 Kč více.

Rodina se spotřebou 20 MWh za rok v distribuční oblasti E.ON zaplatí o 179 Kč více, V Praze o 70 Kč a u GasNet o 51 Kč více.

Proti zdražení má zákazník jedinou obranu a tou je vyhledání nového, levnějšího dodavatele prostřednictvím Kalkulátoru cen energií TZB-info nebo investicí do úspor.

Zákazníci mají možnost si již nyní v Kalkulátoru cen energií TZB-info porovnat náklady na energii, za předpokladu, že ceny obchodníka se nezmění. Stačí zatrhnout v zadání srovnání „Ceny 2017“.

 
 
Reklama