Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Snížení cen energií pro konečného spotřebitele

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu na stránkách úřadu zveřejnila následující informaci o změně regulovaných cen v příštím roce.

ERÚ připravuje variantu ke snížení cen energií pro konečného spotřebitele na rok 2017. V této chvíli nechci předjímat, jak vysoké snížení ceny bude. Spotřebitelům z řad domácností je však přínosem každá ušetřená koruna.

Snížení cen v řádu stokorun ročně očekávám především u regulovaných složek elektrické energie, a to u polostátního gigantu ČEZ.

Jako zásadní ale považuji další možnost snížení ceny za energie pro konečného spotřebitele a tou je oblast výběru povinného poplatku na obnovitelné zdroje. Zde již hovoříme o tisícikorunách úspor ročně u domácností, u podnikatelů o milionech korun.

Náš úřad připravuje alternativní řešení složité situace, která je vyvolána přetrvávající nezákonností podpor pro obnovitelné zdroje, které stále nemají notifikaci.

V letošním roce tak bylo nezákonně vyplaceno cca 35 mld. Kč. Nelze předvídat, jakým způsobem o tomto nezákonném vyplácení podpory z veřejných financí rozhodnou orgány činné v trestním řízení. Ty doposud mlčí!

Nicméně na ERÚ již připravujeme zastavení výběru těchto poplatků od konečného spotřebitele pro rok 2017, což bude nutné zveřejnit v cenových rozhodnutích do konce listopadu 2016.

V letošním roce se výběr prováděl na základě cenového rozhodnutí pro rok 2016, jelikož byl několikrát pronesen veřejný příslib, že notifikace bude předložena v únoru až březnu 2016. ERÚ za dané situace zajistil finanční prostředky pro případ, že notifikace bude opravdu zajištěna a bude zahájena výplata podpory na základě platných notifikací.

Doposud se tak nestalo, platné notifikace chybí, a proto zcela legitimně zvažujeme zastavení dalšího výběru od konečného spotřebitele do vyřešení celé záležitosti. Jelikož nám do vydání příslušného cenového rozhodnutí zbývá více než měsíc, připravujeme různé varianty pro případ všech možných situací.

Pokud dojde k tomu, že další předepsaný výběr finančních prostředků od konečných spotřebitelů nebude mít dostatečnou právní legitimitu, ušetříme všem spotřebitelům energií povinné platby v rozsahu tisíců až stovek milionů korun, celkově se jedná o cca 40 mld. Kč za rok.

Na ERÚ stále očekáváme notifikaci, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu veřejně přislíbilo. V případě, že platné notifikace nebudou, však musíme konat v zájmu spotřebitelů a ochránit je.