Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čeští spotřebitelé ušetří 170 milionů za energie

Dtest současně s vítězným dodavatelem vydal tiskovou zprávu, podle níž více než 22 000 domácností změnilo dodavatele v rámci největší hromadné změny dodavatelů energií. Průměrná roční úspora domácností, které změnily dodavatele v naší kampani „Chci výhodnější energie“, je 2883 korun v případě elektřiny a 8707 korun v případě plynu.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Celková roční úspora domácností, které přešly k dodavateli, jenž nabídl v námi pořádané aukci nejnižší cenu, činí bezmála 170 milionů korun. Považujeme kampaň za velmi úspěšnou. Více než dvěma desítkám tisíc domácností jsme pomohli získat výhodné podmínky i cenu dodávek elektřiny a plynu. Spotřebitelé tak dostali příležitost uspořit nemalé částky za energie. Téměř polovina zapojených domácností, 46 %, změnila dodavatele u obou komodit, tedy u elektřiny i plynu. 40 % domácností změnilo pouze dodavatele elektřiny a 14 % dodavatele plynu.

Nejvíce domácností se do kampaně zapojilo v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. To se také promítlo do vyšší celkové roční úspory domácností v těchto regionech. Například ve Středočeském kraji ušetří zapojené domácnosti ročně více než 11 milionů korun na výdajích za elektřinu. V Jihomoravském kraji ušetří 2136 domácností ročně téměř 19 milionů korun za plyn, v průměru 8866 korun. Zapojené pražské domácnosti ušetří v součtu za plyn více než 15 milionů korun ročně.

K vítěznému dodavateli, společnosti Europe Easy Energy, přechází celkem 22 229 domácností. Dodavatele elektřiny změnilo 19 198 domácností a dodavatele plynu 13 450 domácností. Tyto údaje se částečně překrývají, protože značná část domácností uzavřela smlouvu na obě tyto komodity. Jejich průměrná vypočtená úspora činí 2883 korun v případě elektřiny a 8707 korun v případě plynu. Nejvyšší úspora jednotlivých domácností se však vyšplhala i k desetitisícovým částkám. 20 % domácností v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji ušetří za plyn více než 14 tisíc korun ročně. Pětina domácností, které ve stejných krajích změnily dodavatele jak elektřiny, tak i plynu, ušetří více než 16, respektive 17 tisíc korun ročně.Příklady úspory konkrétních domácností

Kolik uspoří konkrétní zapojené domácnosti? Například domácnost ze Zlínského kraje, která přechází od dodavatele E.ON Energie a její roční spotřeba elektřiny činí 3344 kWh (v dvoutarifové sazbě D25d s dobou nízkého tarifu 8 hodin), ušetří 2809 korun ročně. Domácnost ze Středočeského kraje s vyšší spotřebou elektřiny 7051 kWh ročně v jednotarifové sazbě D02d, která přechází od ČEZu, ušetří téměř čtyři tisíce korun ročně.


Cena plynu nabízená dodavateli klesla během aukce o několik desítek procent, což se projevilo i na výši dosažených úspor. Domácnost z Pardubického kraje se spotřebou 14 550 kWh, jejímž dodavatelem plynu byla společnost RWE Energie, ročně po přechodu na vítězný tarif ušetří více než deset tisíc korun. Pražská domácnost s poloviční spotřebou 7313 kWh, která přechází od dodavatele Pražská plynárenská, dosáhla roční úspory 6585 Kč.


Komentář redakce:

Při čtení této informace pro média jsem si všiml několika skutečností. Autoři již přestali informovat čtenáře, kolik bylo registrovaných zájemců (poslední údaje 79 000), což dělali před zveřejněním této zprávy. Lze spekulovat, jestli tato aukce je považována organizátory skutečně za úspěšnou nebo spíše její úspěšnost je pouze zdůrazňována pro média. Na pražské konferenci Obchodování s energií 2016 představitel DTestu, pan Černý, nechtěl alespoň přibližně prozradit, kolik smluv bylo uzavřeno a to i přesto, že alespoň předběžné výsledky musely být k dispozici, smlouvy byly uzavřeny. Rovněž na otázku, zda je odhodlán pořádat tuto aukci následující rok, nebyl schopen jednoznačně odpovědět, zkrátka vypadalo to, že z výsledků aukce není rozhodně nadšen.

Zhruba čtvrtinová úspěšnost by se dala při poměrech panujících na našem energetickém trhu považovat za úspěšnou, kdyby nebylo podezření, že zájemci jsou právě většinou zákazníci Europe Easy Energy a že tento dodavatel se jim snaží nabídnout dobré cenové podmínky s cílem, aby neuzavírali smlouvu s DTestem, aby vítězný dodavatel nemusel za své zákazníky platit smluvenou částku za účast v aukci.

Podle údajů z přiložených tabulek je nejvíce přihlášených zákazníků, kteří podepsali smlouvu, z moravských krajů, což jsou dle mých zkušeností zájemci, kteří si v minulosti vybrali Europe Easy Energy jako cenově i co se týče podmínek dlouhodobě výhodného dodavatele. Dále je velký počet zájemců z Prahy, kde má DTest velmi silnou pozici, nejvíce čtenářů. Tito čtenáři jsou většinou zákazníky Pražské energetiky respektive Pražské plynárenské.

Mrzí mne, že se nikde v textu neobjevuje cena, která byla vysoutěžena a jejíž zveřejnění pořadatelé na začátku slibovali. Za dosažené ceny energií se DTest nemusí stydět, důvodem spíše je skutečnost, že cenové rozdíly mezi cenami pro běžné zákazníky a cenami z aukce jsou propastné a není nutné tyto ceny veřejně ukazovat. Zato na úspory zákazníci slyší.

To, co jsem zde uvedl, jsou pouhé mé spekulace, skutečnost se projeví ve statistikách Operátora trhu s energiemi během následujícího roku.

 
 
Reklama