Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bohemia Energy převzala 100% podíl ve společnosti Europe Easy Energy

Převzetí energetické společnosti je v současné době poměrně běžnou zprávou a zejména ve spojení s Bohemia Energy. Tento dodavatel se totiž v ČR podílel na zavedení převratných novinek, za zmínku stojí: podomní prodej, vstupní a výstupní poplatky, vysoké sankce, závazky na mnoho let atd... Trh se mění, staré metody již tak dobře nefungují a zákazníci jsou poučenější. Cestou ke zvýšení počtu zákazníků je nově nákup celých společností.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Z tiskové zprávy společnosti Bohemia Energy:

Bohemia Energy svůj úmysl převzít společnost Europe Easy Energy (3E) oznámila Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a čeká nyní na jeho povolení.

„Věříme, že spojení obou firem přispěje k ještě větší spokojenosti zákazníků,“ říká Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy, a dodává: „Od svého začátku před deseti lety si Bohemia Energy udržuje prvenství jako největší dodavatel energií v České republice. Z malé rodinné firmy jsme se stali významným hráčem na domácím energetickém trhu jednak díky cenově výhodné nabídce, ale i úspěšné akviziční politice, ve které chceme pokračovat i nadále.“

O Bohemia Energy

Bohemia Energy je v segmentu domácností a malých až středních firem největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice. Zákazníkům dodává elektřinu a plyn od samého začátku liberalizace energetického trhu – jako první alternativní dodavatel začala v roce 2006 nabízet elektřinu domácnostem, plyn pak posléze v roce 2008.

V následujících letech společnost stála u zrodu podomního prodeje - dosud nepřekonané metody získávání zákazníků. S využitím této prodejní metody jsou také spojeny aktivační a deaktivační poplatky uplatněné při sepsání nebo ukončení smlouvy.

Bohemia Energy rovněž vyniká výší sankcí pro zákazníka, které v případě neoprávněného ukončení smlouvy dosahují částky 6 050 Kč za jednu komoditu a podle textu v cenících nejsou tyto platby konečné.

Náš největší alternativní dodavatel nabízí zákazníkům závazek až na deset let, se kterým se zákazníci v jiných společnostech téměř nesetkají.

Bohemia Energy vybírá poplatek, na jehož základě dokazuje, že je levnější než místně příslušný dominantní dodavatel.

Společnost nabízí produktovou řadu Garance 2015, která láká nové zákazníky na levnější energii, zákazník ji ale moc nevyužije, protože tato produktová řada končí ke konci roku a potom zákazník přechází na dražší produktovou řadu Garance, která již není tak výhodná.

Dodavatel v rámci možnosti, kterou mu zákon dává, nikdy zákazníka adresně neinformoval o podstatných změnách, nesděluje přímo datum ukončení smlouvy, nepřihlásil se k Etickému kodexu dodavatele v energetických odvětvích (Etický kodex). Zákazníkům převzatých společností (České energetické centrum, Global Energy) nesnížil ceny, ani nezlepšil podmínky, jak sliboval v okamžiku převzetí.

Počet zákazníků společnosti Bohemia Energy neustále klesá, naopak roste počet zákazníků v relativně nově vytvořené společnosti Comfort Energy.

Europe Easy Energy

Europe Easy Energy měla k 31. říjnu letošního roku podle statistik operátora trhu společnosti OTE, a. s., celkem 45 646 zákazníků, přičemž 26 814 dodávala elektřinu a 18 832 plyn. Na Slovensku, kde působí stejně jako v České republice už od roku 2011, dodává energie necelé tisícovce zákazníků. Za celou dobu svého vývoje se tato společnost etablovala jiným přístupem k zákazníkům. 3E je účastníkem obchodování na pražské energetické burze a je aktivní v nabídkách energií v aukcích. < /p>

Mezi její přednosti patří dlouhodobě nízké ceny, které jsou jedny z nejnižších na trhu, nabídka asistečních služeb zdarma, zvýhodněné nabídky pro seniory, zaměstnance společností, kterým tento dodavatel dodává, nebo pro společný odběr elektřiny a plynu.

Dodavatel se zavázal dodržovat Etický kodex a transparentně informuje zákazníky o změnách. Reagoval dokonce i na kritiku zákazníků a upravil nové ceníky, místo zdražení zlevnil. < /p>

Sice jsou podmínky pro zákazníky dlouhodobě hodnoceny jako jedny z nejlepších, ale při své činnosti se tato společnost dopouštěla chyb, které se týkaly především zákaznického servisu. Objevovaly se problémy ve vyúčtování nebo v započítávání bonusů ve vyúčtování.

Srovnání vývoje počtu zákazníků

Vývoj počtu odběrných míst (Zdroj:OTE)
Dodavatel 20112012201320142015
Elektřina
Europe Easy Energy2 022 6 608 2 978 8 846 6 360 
Bohemia Energy66 917 36 493 71 679 -394 763 
Comfort Energy 9 590 16 826 20 578 7 863 
Zemní plyn
Europe Easy Energy198 6 351 6 498 3 980 1 805 
Bohemia Energy71 433 19 825 37 311 -10 811 -2 213 
Comfort Energy 4155 8 258 6 423 3 455 
Čísla počtu nových odběrných míst ukazují, že od roku 2014 je úspěšnější společnost 3E a to i přes to, že v počtech odběrných míst Bohemia Energy jsou započteny akvizice jiných dodavatelů. Pod skupinu Bohemia Energy ale patří i dodavatel Comfort Energy, který má pravděpodobně zajistit zákazníkům lepší reputaci s ohledem na minulost a postarat se o přísun zákazníků.

Co lze očekávat

Převzetím společností Bohemia Energy získají zákazníci možná nepatrně lepší servis (v běžných záležitostech), než mají zákazníci 3E, i když ten je v současnosti u 3E také dobře hodnocen.

Výhodou může být také velká stabilita společnosti Bohemia Energy, vyjádřená tím, že na delší dobu se nic pro zákazníky 3E nebude měnit, nekoupí je někdo další.

Je pravděpodobné, že Bohemia Energy nebude příliš vystupovat jako majitel 3E. Jedná se o to, že 3E vytvářel síť regionálních poboček, tedy jde o způsob prodeje, který nemá Bohemia Energy v portfoliu a který přináší i ve spojení s dobrou pověstí na naše poměry nadprůměrný příliv zákazníků.

Není jisté, zda by Bohemia Energy pokračovala v nastavené cenové politice 3E. Je to ale dosti pravděpodobné, protože v opačném případě by se musela společnost Bohemia Energy smířit s maximálním počtem zákazníků v okamžiku převzetí.

Pokud budou informace o převzetí později ze strany 3E popřeny, mohla by být celá zpráva považována za útok na jednoho z významných konkurentů, na výsměch energetickému trhu. V každém případě se jedná o krok, který dokumentuje pokřivenost našeho energetického trhu, který se vyznačuje prodejem zákazníků (odběrných míst) a ne soutěží v rámci svobodného trhu o lepší podmínky a ceny na trhu.

O převzetí 3E se mluvilo již před několika měsíci. Bohemia Energy v minulosti informovala i o možném převzetí jiných společností, ne vše se uskutečnilo.

Pokud zákazníci nadále nechtějí na základě těchto informací setrvávat u společnosti 3E, doporučuji se rozhodnout podle nabídek v lednu a uzavřít smlouvu s jiným dodavatelem. Zákazníci, kteří se rozhodnou zůstat, musí počítat s tím, že Bohemia Energy pravděpodobně bude informovat zákazníky, že se nic na smlouvách nezmění, nejsou však vyloučeny pozdější nabídky spojené se změnou závazku na dobu určitou prostřednictvím nových produktů.

Vyjádření společnosti Europe Easy Energy

Společnost Europe Easy Energy potvrzuje, že dne 13. listopadu podepsali její akcionáři smlouvu o prodeji 100 % svých akcií společnosti Bohemia Energy. Pro zákazníky Europe Easy Energy to v tuto chvíli neznamená žádnou faktickou změnu. Jejich dodavatelem energií je i nadále Europe Easy Energy.

Změna vlastníků je pouze důsledkem konsolidace trhu, kde i značka Europe Easy Energy potřebuje silného partnera. Europe Easy Energy se touto koupí stala partnerem Bohemia Energy – největšího alternativního dodavatele v České republice a na Slovensku. Jako dceřiná společnost bude i nadále poskytovat zákaznickou péči té nejvyšší kvality při zachování stávajících ceníků a obchodních podmínek.

 
 
Reklama