Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Summit Koncepce BIM

Reprezentativní mezinárodní konference věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví se koná 21. 11. 2019 v Praze a bude se věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví.

Summit Koncepce BIM 2019, foto ČAS
Summit Koncepce BIM 2019, foto ČAS

Koncepce digitalizace ekonomiky a společnosti má za cíl zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu. Digitalizace českého stavebnictví, založená na implementaci Koncepce BIM je cestou, jak dosáhnout očekávané efektivity jednak celého stavebnictví, ale i procesu zadávání veřejných zakázek a následné provozování staveb a objektů. Transformace celého odvětví na Stavebnictví 4.0 je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování celého odvětví v česku, EU i v celé Evropě.

Program bude soustředěn zejména na vládní přínos pro rozvoj českého stavebnictví pomocí digitalizace a na podporu transformace na Stavebnictví 4.0. Konference je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určena odborné veřejnosti z podnikatelské sféry a odborníkům z veřejného sektoru a státní správy.
Summit spolupořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko.

Program

 1. Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví 9:00 – 11:00
  • Digitální Česko – koncept a reálné výsledky, Vladimír Dzurilla
  • Rozvoj stavebnictví za pomoci digitalizace, Karel Havlíček
  • Digitální stavební řízení – stav přípravy, Václav Nebeský
  • Digitální technická mapa ČR, Zdeněk Zajíček
  • Dopravní infrastruktura – zkušenosti z praxe, Zbyněk Hořelica
  • Co nás čeká od roku 2022, Jaroslav Nechyba
 2. BIM a veřejné zadávání v Evropě 11:15 – 12:45
  • Budoucnost BIM v Evropě – Souheil Soubra
  • Německo – BIM v oblasti dopravní infrastruktury, Milena Feustel, SRN
  • Digital Twin – Jaan Saar, Head of digital construction, Estonsko
  • BIM – reálné zkušenosti, Adam Matthews, Velká Británie
 3. Koncepce BIM v ČR – plán pro druhou polovinu, aktuální výstupy – agentura ČAS 13:45 – 15:45
  • Smluvní standardy a zadávání zakázek, Lukáš Klee
  • Pilotní projekty a facility management, Tomáš Prokeš
  • Datový standard stavebnictví – cesta ke sdílení, Josef Žák
  • Klasifikační systém – společný jazyk, Barbora Janovská

Summit moderuje Jan Pokorný

Přednášející

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr průmyslu a obchodu
Jaroslav Nechyba
ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci
Ing. Vladimír Dzurilla
vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT
Mgr. Zdeněk Zajíček
prezident ICT Unie
Bc. Václav Nebeský
náměstěk ministryně pro místní rozvoj
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
Souheil Soubra
předseda EU BIM Task Group
Milena Feustel
ministryně pro dopravu a digitální infrastrukturu, SRN
zodpovědná za strategii a implementaci plánu BIM a Stavebnictví 4.0
Jaan Saan
Ministerstvo ekonomiky informatiky, Estonsko
Head of digital construction
Adam Matthews
Head of International, Centre for Digital Built Britain, Velká Británie

Registrace

Registrační poplatek
3500 Kč bez DPH (4235 Kč s DPH)

Registrační poplatek pro účastníky z úřadů, samospráv a státních organizací
2000 Kč bez DPH (2420 Kč s DPH)

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, sborník přednášek a občerstvení.

REGISTROVAT

Místo konání

PVA Expo Praha Letňany
Beranových 667, 199 00 Praha 9, Česko

Parkování

Pro návštěvníky až 2500 míst v bezprostřední blízkosti areálu (parkovací řád).
Cena celodenního parkovného je 150 Kč.

Je možné využít i záchytná parkoviště P+R v návaznosti na Pražskou integrovanou dopravu.

Doprava k areálu prostřednictvím MHD

Metro – Nejpohodlnější doprava do areálu PVA je linkou metra C do stanice Letňany.

Autobusy MHD – Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusových stanic:
Výstaviště Letňany
Letňany (metro C) + pěšky cca 5 min.
Bus 110 – Třeboradice – Dolní Počernice
Bus 140 – Palmovka – Čakovice – Míškovice
Bus 158 – Letňany – Čakovice – Třeboradice
Bus 195 – Krausova – Jesenická
Bus 201 – Nádraží Holešovice – Černý most
Bus 269 – OC Čakovice – Ve Žlíbku – Nádraží Uhříněves

Česká agentura pro standardizaci
logo Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených ...