Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co provází investora celým procesem výstavby?

Rozhovor zaměřený na průběh výstavby z pohledu investora. Erik Štefanovič a Zbyněk Kovář ze společnosti DELTA Česká republika přiblíží téma nastupující digitalizace a rozvoje ve stavebnictví, projektové přípravy, výběrových řízení, řízení a koordinace staveb, ale také projektování budov s ohledem na udržitelnou výstavbu či měnící se požadavky investorů v době, kdy skokově vzrostly ceny energií.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Společnost DELTA Česká republika soustřeďuje ve svém týmu více než 350 odborníků a expertů na architekturu, projekci staveb včetně BIM projektování, projektový management a celkové řízení a koordinaci staveb včetně detailního stavebního dozoru. Tyto činnosti jsou v její režii často podpořeny efektivními digitálními nástroji Datenpool, PlanRadar, Dalux atd. Aktuálně slaví 30 let od svého založení v ČR a za dobu své existence úspěšně dokončila celou řadu projektů v oblasti bytové a rezidenční výstavby, průmyslových a kancelářských budov a objektů občanské vybavenosti.

Jsem velice rád, že letos můžeme slavit 30 let od založení v České republice. DELTA Group ČR je součástí rakouského holdingu, který slaví 46 let od svého založení, takže i v centrále máme relativně dlouhou historii, a kromě působení v České republice máme ještě pobočky na Slovensku a Ukrajině. Takže celkem 4 země, kde společně působíme,“ říká Erik Štefanovič, jednatel společnosti DELTA Česká republika.


Ačkoliv působí společnost DELTA v několika zemích, její mezinárodní spolupráce je velkou pomocí pro všechny pobočky. Jak ale funguje zpracování projektů například pro zahraničního investora, například i ze země, kde má firma DELTA pobočku? Podílí se na projektu obě pobočky?

Tak samozřejmě investor, který přijde a osloví naši společnost, tak očekává mezinárodní standard. Právě proto se můžeme pyšnit tím, že máme vícero poboček ve vícero zemích. Klient očekává stejný standard i v České republice, proto je logické, že využíváme potenciálu celé naší společnosti a standardy dodržíme, ať stavíme v Rakousku, v Čechách na Slovensku nebo na Ukrajině. Doba digitalizace umožnila to, že jsme schopní s moderními nástroji pracovat i na dálku a spolupracovat na projektech společně. Takže musím potvrdit, že máme projekty, na kterých spolupracuje náš tým z vícero našich poboček, ať z Rakouska, popřípadě i z Ukrajiny anebo projekt zpracováváme sami. Nicméně to naše základní know how značka DELTA vždy zaštiťuje,“ komentuje organizaci projektů Zbyněk Kovář, prokurista a obchodní ředitel společnosti DELTA Česká republika.

Co vlastně znamená zmíněná pomoc investorovi v celém rozsahu projektu a co vlastně celý proces projektu vyžaduje?

Naše společnost je v současnosti architektem, projektantem, projektovým manažerem i dozorem. To znamená, že doopravdy, když vezmeme veškeré fáze stupňů, které investora čekají, tak jsme schopni ho doprovázet od A a až do Z. Myslím si, že to je právě ta velká výhoda našeho sdružení, že jsme schopní nabídnout klientovi veškeré činnosti, které potřebuje pro úspěšný projekt a nejsme tím pádem jen typická projektová kancelář nebo architektonická kancelář, ale doopravdy využíváme zkušenosti, které jsme získali ve všech námi nabízených službách, ať je to architektura, projekce nebo projektový management,“ popisuje Zbyněk Kovář, prokurista DELTA Česká republika.
Stěžejní je řádná příprava projektu, kde je důležité zohlednit provoz objektu z pohledu facility managera. A jak rozeznáme úspěšný projekt od neúspěšného?

Ty úspěšné projekty se dělí od neúspěšných právě v tom, že tam nechybí ten facility management již v době výstavby. Úplně nejlepší situace by byla, kdyby měl možnost vstupovat do projektu již v prvních fázích přípravy a u projektů, kde se to daří, proběhne projekt bez jakýkoliv komplikací do konce,“ říká Erik Štefanovič a dodává: „Protože životní cyklus budovy, doba přípravy a realizace je velice krátká ve srovnání s tím, jak dlouho potom objekt užíváme, přestavujeme a měníme, až ho nakonec odstraníme. Právě proto je období provozu nejdůležitější a je nutné mít know-how provozu již ve fázi stavební přípravy.“

Můžeme se setkat také se změnou situace v průběhu výběrového řízení, na které je třeba reagovat, jako je například dostupnost materiálů a technologií. Je těžké někdy investora přesvědčit, že to, co po vás chce, není dobrý nápad?


Naše prostředí je skutečně neustále se měnící a změny vznikají hlavně z toho důvodu, že se mění prostředí našich klientů, takže oni na to musí nějakým způsobem reagovat a tam je právě důležité v tu danou chvíli upozornit na důsledky rozhodnutí. Nedovézt to někam do bodu X, ze kterého není možnost úniku, ale hned na začátku klientovi předložit, my tomu říkáme předlohu pro rozhodnutí, aby věděl, že tato změna, nebo tento nový požadavek má určité dopady do termínů, do nákladů, možná do kvality. A pokud z toho vznikne situace, že to není pro klienta výhodné, tak to přesvědčování není komplikované. Proto se snažíme být investorovou pravou rukou a snažíme se jednotlivými kroky a vedením v systémových fázích dojít k tomu, aby byl investor v průběhu návrhu přesvědčen o tom, že je projekt doopravdy funkční a obsahuje to, co tam chce mít,“ říká Zbyněk Kovář.

Portfolio společnosti DELTA je velice rozmanité, co se týče funkcí projektovaných objektů, ale také jejich velikostí. Jsou nějaké typy objektů, které byste chtěli a ještě nemáte?

Postupem času jsme se od průmyslových staveb a administrativních budov dostávali do segmentu, jako jsou například wellness hotely, nebo objekty pro zábavu, jako například multikina a podobně. A v posledních pár měsících mám radost z toho, že se posouváme čím dál více do farmaceutických objektů, protože si myslím, že toto je jeden ze segmentů, který bude v budoucnosti ve střední Evropě mít potenciál rozvoje,“ říká Erik Štefanovič a dodává: „Naši kolegové v Rakousku jsou velice úspěšní ve zdravotnických stavbách, zejména v rekonstrukci či novostavbách nemocnic. Tento typ objektů je to, co já považuji za určitou výzvu, kam bychom se chtěli v budoucnosti i v České republice posunout. Know how, kompetence a rozmanité zkušenosti z této oblasti výstavby a přestavby jako mezinárodní skupina DELTA rozhodně máme.

Tip redakce: Ukázka základního portfolia projektů, na kterých skupina firem DELTA v uplynulých 46 letech pracovala.

Zdroj foto: DELTA Group ČR/ Delta Projektconsult

 
 
Reklama