Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zlepšete koordinaci profesí, snižte náklady na vícepráce a využijte naplno BIM softwarů a parametrického modelování

Při realizaci se stavební firmy setkávají s nutnými vícepracemi, které výslednou cenu navyšují. Během stavby se totiž často řeší i problémy, které nebyly odhaleny během přípravy. Příkladem mohou být časové kolize jednotlivých stavebních úkonů, dílčí chyby v dokumentaci nebo fakt, že se nepracovalo s aktuálními informacemi.

Dnešní projektová dokumentace tvoří kolem 3–5 % z investičních nákladů stavby. Projektová dokumentace v modelu BIM přináší navýšení nákladů u této položky asi o třetinu, což navyšuje podíl investice v oblasti dokumentace na přibližně 7 % investičních nákladů. Avšak BIM modelování přispívá ke zkvalitnění a odstranění zmíněných problémů, které se aktuálně řeší v pozdějších fázích stavby a které se pohybují ve výši asi 30 % investičních nákladů. 2 % navýšení nákladů na projektovou dokumentaci tak uspoří přibližně 30 % nákladů vynaložených v následné fázi.

BIM modelování přináší úsporu

Existuje celá řada softwarů pro BIM. Z hlediska úspor nákladů je také důležitá kompatibilita softwarů, které jsou během celého procesu použity. Takovéto portfolio softwaru pro BIM, které obsahuje veškeré nástroje pro navrhování budov, stavební infrastrukturu a výstavbu nabízí Autodesk jako AEC Collection. Výhodou této sady je nesporně cena, vyplatí se již při využití dvou softwarů.

Výhodou modelování ve 3D je, že pokud modelujete půdorys, ve kterém se definují stěny, podlahy, stropy, vše se ihned promítne do 3D modelu. Také oproti modelování ve 2D dochází k eliminaci chyb, jelikož není potřeba veškeré úpravy překreslovat ručně.

Revit je komplexní BIM nástroj, který je vhodný pro všechny profese architekty, stavaře, projektanty TZB, čímž je zajištěně kompatibilita mezi profesemi, díky čemuž není nutné překreslovat nebo přemodelovávat dokumentace od subdodavatelů. Automaticky generované výkazy výměr přispívají k přesnějšímu vytváření rozpočtů, což přispívá i ke konkurenceschopnějším nabídkám, protože není potřeba si nechávat příliš velký prostor pro rezervu. Benefitem těchto poloautomaticky generovaných výkazů výměr je značná úspora času. Výhodou Revitu je také, že můžete model export do výměnného formátu IFC Revit (Revit IFC guide naleznete zde. IFC formát umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich softwarovými BIM nástroji.
Parametrické modelování

Parametrické modelování a rodiny přináší další časovou úsporu. V Autodesk AEC Collection naleznete software Dynamo, což je vizuální programovací prostředí, které umožňuje návrhářům využívat parametrické koncepční návrhy a automatizovat úkoly. Přínosy Dynama popisuje Filip Roller, Associate v MFS:

Úlohy, které řešíme v rámci fasádních i BIM konzultací někdy zahrnují opakující se kroky ať už se jedná o geometrické analýzy a optimalizace architektonických návrhů, generování složitých geometrií, import parametrů do informačních modelů dle specifik využívaných datových standardů nebo verifikaci těchto modelů. V takových případech dosahujeme vysoké efektivity automatizací a využitím Dynama a vizuálních skriptů.“ MFS nabízí kompletní škálu služeb v oblasti BIM, fasádního inženýrství a poradenství při návrhu fasád v různých fázích projektů – od vzniku až po výstavbu a správu budovy.)

Lepší koordinace profesí

Setkání více profesí může skýtat různá rizika. Těmto rizikům lze přecházet prostřednictvím Autodesk Navisworks, který umožňuje kontrolu koordinace profesí a modelů, zároveň v něm lze nastavit tolerance, které je potřeba zohlednit při přípravě stavby. Výhodou je odhalení většiny kolizí před tím, než se započne s výstavbových procesem, což přináší finanční úsporu, jelikož jinak by tyto kolize musely být řešeny až na stavbě, což emituje další náklady.

Přesvědčivá prezentace

Další funkci, kterou software Navisworks nabízí je harmonogram výstavby, který lze použít pro demonstraci řešení investorovi.

Klientovi můžeme také ukázat, jak projekt bude vypadat zasazený do reálného prostředí. Takovéto vizualizace jsou důležité i z pohledu marketingu, jelikož mohou investorovi posloužit jako podklad pro prezentaci i pro pronajímatele, či kupce, kteří si tak dokáží prostor lépe představit. K tomuto slouží software 3ds Max.

Prezentaci jde zpracovat i v rámci atraktivní virtuální reality, která umožňuje reálný prožitek z prostoru, v přímém přenosu lze měnit i osvětlení nebo povrchy. Klient tak může získat lepší představu o objektu, i když ještě není dostaven.


Mračna bodů zefektivňují práci

Dalším postupem, kterým přispívá k efektivitě práce je využití laserování scanování a následné úpravy mračna bodů v ReCap. Tento podklad může sloužit pro rekonstrukce budov a následnou údržbu. Jednoduše můžete zjistit plochu např. pro natření nebo počet skel pro výměnu. Stejně tak může sloužit jako součást projektu pro přístavbu dalších budov, kdy není potřeba původní stavbu domodelovávat. Mračna bodů lze natáhnout do Infraworks, který umožňuje zobrazení širšího okolí stavby. V Infraworks lze také modelovat návrhy mostů a zeleně. Propojení s ArcGIS dovoluje nahrání skutečného okolí jako jsou i inženýrské sítě, což ulehčuje práci s návrhem stavebního projektu, jelikož nemusíme model projektovat od počátku a následně ho upravovat, ale získám reálný stav. Slouží také ke sběru dat z projekčních nástrojů Civil 3d a Revit a lze v něm následně udělat vizualizaci, což je vhodné pro projekty větších rozměrů např. pro velké úseky silnic, železnic a komplexů budov.

AEC Collection

Všechny tyto nástroje nabízí Autodesk v AEC Collection.

Sada AEC Collection poskytuje konstruktérům, projektantům a dodavatelům skupinu BIM a CAD nástrojů na pomoc s projekty od prvotního návrhu až po stavbu. Díky sadě můžete optimalizovat projekty pomocí integrovaných nástrojů pro analýzu, generativní návrh, vizualizaci či simulaci. Zlepšíte předvídatelnost realizace pomocí nástrojů, které maximalizují proveditelnost stavby a koordinaci projektů. Zrychlíte navrhování a zlepšíte kvalitu díky integrovaným pracovním postupům pro koncepční návrh, modelování, mezioborovou koordinaci a dokumentaci stavby.

Pro více informací se obraťte na autorizované prodejce.


AUTODESK spol. s r.o.
logo AUTODESK spol. s r.o.

Autodesk je předním výrobcem softwaru pro 3D navrhování, projektování a zábavu. Nabídka CAD technologie pro oblast stavebnictví (AEC), geografických informačních systémů (GIS), strojírenství (MCAD) a prostředků pro animaci.