Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Josef Knob

Archiv článků autora:Recenzovaný Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Článek uvádí příklad kontroly tepelné soustavy se staršími atmosférickými plynovými kotli v rodinném domku bez zateplení. Technické detaily z kontroly jsou doplněny i závěrečnou zprávou jako výsledkem kontroly.

30.1.2012
Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob, Entech-Group s.r.o.

Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.

3.12.2008
Ing. Josef Knob, redakce TZB-info, Centrum pasivního domu

Zásada, že správně fungující budovy jsou výsledkem procesu na jehož začátku musí být skutečná všestranně propracovaná projektová dokumentace a její následné dodržení, platí u pasivních domů dvojnásobně.

20.10.2008
Ing. Josef Knob - redakce TZB-info

V září pořádalo Centrum pasivního domu exkurzi do Rakouska, tentokrát po pasivních budovách nebytového charakteru. Základní filozofie je stejná jako u rodinných nebo bytových domů, ale provedení mohou být poměrně atypická.

13.10.2008
Ing. Josef Knob - redakce TZB-info

Požárně technická laboratoř CSI vyzkoušela 8. září chování tří typů izolačních materiálů dodatečných zateplovacích systémů podle metodiky používané v EU a USA, výsledky posloužily Technické normalizační komisi (SC1 TNK 27) jako podklad k úpravě stávajících norem v ČR.

1.9.2008
Redakce TZB-info - Ing. Josef Knob

Spotřebu energie ve formě elektřiny lze do značné míry snížit, ale protože spotřeba elektřiny se výrazně liší podle druhu spotřebiče a jeho skutečného využití, je třeba udělat rozbor provozu budovy a jednotlivých spotřebičů. Také je podstatné, co se dále děje s odpadním teplem elektrických spotřebičů.

25.8.2008
Ing. Josef Knob

V letošním roce došlo k změnám v předpisech pro návrh vyústění odtahů spalin, namísto starších TPG 800 01 nyní platí ČSN 73 4201 z ledna 2008. Několik měsíců byly souběžně uveřejněné oba předpisy, ale návrh podle jednoho často odporoval druhému.

30.6.2008
Ing. Josef Knob, redakce TZB-info

Na posledním brněnském semináři na téma pasivní domy pořádaném Centrem pasivního domu vystoupili kromě odborníků i uživatelé pasivní výstavby se svými zkušenostmi s bydlením v tomto typu domů. V rámci semináře si bylo možné osobně prohlédnout novou pasivní výstavbu v Židlochovicích.

23.6.2008
Ing. Josef Knob

Přestože moderní dřevěná okna mají vyšší cenu a během životnosti stavby vyšší nároky na údržbu povrchu, zájem o ně neustále stoupá. Před měsícem jsme měli možnost si prohlédnout novou výrobní linku na dřevěná okna ve Staré Pace.

20.6.2008
Ing. Josef Knob

Investoři mají v současné době tendence slučovat firmy zaměřené na výrobu oken a dveří v rozsáhlejší celky, aby mohli pokrýt co nejširší spektrum zakázek z pohledu velikosti i pestrosti produktů. Společnost VEKRA, jeden z podniků uskupení Window Holding, i proto nyní otevírá novou výrobní provozovnu ve Staré Pace a má tak příležitost stát se největším výrobcem dřevěných oken na území ČR.

1.4.2008
Ing. Josef Knob - redakce TZB-info, Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice pořádalo ve dnech 7. a 8. března jednodenní zájezdy na největší evropský veletrh obnovitelné energie a efektivního využívání energetických zdrojů do hornorakouského Welsu. 
 
Reklama