Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevostavby občanských budov v Kanadě a jejich ochrana proti požáru z mezinárodní konference DŘEVOSTAVBY 2008 ve Volyni

V ČR se jako dřevostavby provádí především rodinné domy a kromě střešních konstrukcí nebo estetických částí u občanských budov na dřevo nenarazíme. V Kanadě jsou již občanské dřevostavby běžné.

Na dřevě je oceňován jeho přirozený vzhled a budovy z něj dokáží vyvolávat lehký a uklidňující dojem. Proto se v provincii Ontario s jeho použitím staví nemocnice, kde je třeba vytvořit prostředí vhodné pro snižování stresu a vytvoření "domácího" pohodlí. Typická je budova centra pro léčbu rakoviny v nemocnici Credit Valley Hospital navržená Farrow Partnership Architects z Toronta a postavená Timber Systems Ltd. Jedná se o šest oddělení s dřevěnou nosnou konstrukcí podobnou stromům, která v duchu "organického funkcionalismu", spolu s dobrým prosvětlením denním světlem a zelení, vnáší symboly života do nemocničního prostředí. Záměrem bylo také snížit náklady na provoz, jak z hlediska lepších výsledků léčby, tak z hlediska výkonnosti personálu. Byl vytvořen tým lékařů, kteří budou sledovat 10 sester a 60 pacientů ve starých prostorách a obdobný vzorek v nové budově. Personál léčebných zařízení tvrdí, že by byli schopni v nových, správně navržených budovách snížit množství užívaných léků. Jinými slovy, dobrý design a architektura může každoročně ušetřit Kanadě v systému zdravotní péče miliony dolarů.

 

Pohled na vnitřní prostor Credit Valley Hospital v Torontu

Dřevo je ekologický obnovitelný materiál s malými energetickými požadavky na výrobu a Kanada ho má velké množství (10% světových zásob), takže se zdálo, že nic nebrání jeho použití. Problém ale nastal s malou odolností proti ohni, nebyly splněny místní předpisy, muselo být použito a schváleno nové zařízení, které má výhodu, že při hašení minimálně poškozuje budovu hasicí vodou. Funkci protipožárního zařízení dřevěných konstrukcí nemocnice vysvětlil na konferenci Gary Williams, prezident Timber Systems Limited.

 

Vnitřní pohled z patra a noční pohled z exteriéru

"Požární trojúhelník" znázorňuje základní činitele pro spalování. Kyslík, palivo a teplo. Odstranění jednoho z nich zlikviduje požár. Výjimkou je Halon 1031, který chemicky zastavuje interakci mezi těmito třemi činiteli. Avšak, ten byl jako chemikálie poškozující ozónovou vrstvu zakázán Montrealským protokolem v roce 1992.

Voda jako výborné chladící médium je velmi účinná pro udržení hořlavých hmot pod zápalnou teplotou, v případě dřeva 181 °C. Jak se vypařuje, vodní "mlha" vytěsňuje kyslík a rozptyluje teplo na větší ploše. Tohoto jednoduchého principu využívají moderní systémy s vysokotlakou mlhou, které se od běžných sprinklerů liší výrazně menšími produkovanými kapkami vody.


Srovnání stejného množství vody rozprášené různými systémy
(No. of drops - počet kapek, Average Dia. - průměrný průměr kapky,
Surface area - plocha povrchu rozprášené vody, Vaporisation - rychlost odpaření).

Z uvedených porovnání může každý snadno zhodnotit význam zvětšeného chladícího účinku a rychlosti vypařování Hi-Fog techniky, srovnáním velikosti povrchu vody vystavené ohni nebo rychlostí vypařování ve dvou dalších případech.

Velký výkon systému s mlhou pro hašení požáru byl v případě projektu nemocnice Credit Valley prezentován projekčním týmem před úředníky. Otázkou bylo " Jak budou ty všechny křivolaké plochy zvlhčovány?" Při jednání s vedoucím požárního oddělení byl přístup "za jakých podmínek to schválíte?" nikoli "mohl byste to schválit?". Jinými slovy úředníci byli zapojeni jako členové týmu zkoušejícího nalézt všestranně uspokojivé řešení. Byla udělána studie, která zdokumentovala použití této metody hašení v Evropě, kde procházela vývojem od 50tých let a je užívána obzvláště na zaplavení citlivých aplikací včetně železničního a lodního průmyslu a nedávno i v hotelích a historických budovách.

Problémem projektantů bylo ukázat, do jaké míry budou chráněné povrchy lepené nosné konstrukce zvlhčovány. Dohodou bylo provedení zkoušky v National Research Council v Ottavě. K testu požární specialisté použili lepený sloup v normální velikosti, který byl nejdříve vystaven 15 sekundovému zahřátí v bazénu s hořícím heptanem, což odpovídá 5 MW požáru a teprve potom se spustil systém s mlhou. Plocha bazénu byla 75 čtverečních stop (tj. 6,97 m2 - viz Převodník jednotek). Na základě výsledků testu byl systém schválen pro použití v celé Kanadě.

 

Průběh testu systému s tlakovou mlhou


Pohled na hlavice s tryskami Hi-Fog systému na sloupcích osvětlení

Hi-FogTM trysky byly začleněné do speciálních sloupků osvětlení u paty každého lepeného "stromu". Trysky jsou umístěny ve výšce okolo 7´ (tj. 2,13 m) a sloupky jsou asi 5´ (tj. 1,52 m) od konstrukce. Rychlost výtoku je okolo 50 gallonů (tj. 189,3 litrů) za minutu při tlaku 1000 psi (tj. 6,89 MPa nebo 70,3 atmosféry).

 

Mezinárodní konference Dřevostavby 2008 se konala ve Vyšší odborné škole ve Volyni 19 - 20 března.
Zúčastnilo se přes 800 účastníků, souběžně s konferencí probíhala i prezentace firem.

 

Příklad systémových řešení koupelen ve dřevostavbách a příklad stěny bez nebezpečí kondenzace vodní páry.

 

Stěna z desek Fermacell s instalačním prostorem a vložka zabraňující posunu násypu v podlaze.

Další příspěvek z konference: Akustika dřevostaveb

 
 
Reklama