Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

"Virtuální kalkulátor ECČB" - pomocník pro úspory elektřiny v domácnosti

Spotřebu energie ve formě elektřiny lze do značné míry snížit, ale protože spotřeba elektřiny se výrazně liší podle druhu spotřebiče a jeho skutečného využití, je třeba udělat rozbor provozu budovy a jednotlivých spotřebičů. Také je podstatné, co se dále děje s odpadním teplem elektrických spotřebičů.

Spotřeba energie pro čtyřčlennou domácnost v rodinném domě (na vytápění, přípravu teplé vody a domácí spotřebiče) činí cca 31 000 kWh ročně, na byt cca 19 500 kWh. S nárůstem cen energií řeší většina domácností problém, jak uspořit energie a tím ušetřit výdaje. Snížení spotřeby každé jednotlivé domácnosti dává pak šanci našemu životnímu prostředí na jeho zlepšení.


Obr. 1 Spotřeba elektřiny v domácnosti v Jihočeském kraji (kWh/rok)

Pro ty, kteří se zajímají o snížení spotřeby elektřiny ve své domácnosti, vydalo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) "Virtuální kalkulátor ECČB", který naleznete na www.eccb.cz.

Pomocí tohoto kalkulátoru si každý zájemce může formou "virtuální domácnosti" projít jednotlivé místnosti svého bytu či domu a zaškrtnout v nich elektrospotřebiče, které se skutečně v jeho domácnosti nacházejí. U nich pak vyplní jejich příkon a dobu provozu, po kterou se spotřebiče v dané domácnosti používají. Pokud tato informace není známa, je možné zjistit příkon a spotřebu elektřiny daného spotřebiče pomocí wattmetru, který ECČB bezplatně zapůjčuje.

Virtuální kalkulátor ECČB propočte spotřebu jednotlivých spotřebičů za rok a vyhodnotí celkovou roční spotřebu elektřiny domácnosti v kWh. Po zadání sazby v Kč za 1 kWh pak kalkulátor vypočítá, kolik Kč činí celková spotřeba elektřiny za rok a pro srovnání ukáže, jaká by byla tato částka v případě "ideální", tj. vzorové úsporné domácnosti. Dále kalkulátor zobrazí pět největších "žroutů elektřiny" ve vaší domácnosti a upozorní vás, kde jsou největší rezervy v úsporách. Aby si mohl každý v klidu výsledek výpočtu prohlédnout a prostudovat, nabízí kalkulátor možnost vytisknout si přehled jednotlivých spotřebičů s jejich denní a roční spotřebou.

Pokud vychází veliký rozdíl hodnot mezi skutečnou roční spotřebou domácnosti a spotřebou "ideální" domácnosti, je dobré začít realizovat kroky a opatření vedoucí k úsporám elektřiny. Pro inspiraci a poučení je možno si přečíst brožuru "Úspory elektřiny v domácnosti", jež obsahuje návody, tipy a triky na úsporu elektřiny. Tuto brožuru vydalo v nedávné době ECČB a je zdarma ke stažení na www.eccb.cz, popř. ji ECČB na vyžádání zašle poštou.

Virtuální kalkulátor ECČB vznikl za finanční podpory EU v rámci projektu EL-EFF Region - Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech (více viz www.efficient-electricity.info a www.eccb.cz).


porovnání dodavatelů elektřiny a plynuKalkulátor cen energií
nezávislé porovnání ceny elektřiny a plynu
Porovnání nákladů na vytápění
Nejpoužívanější výpočet!

Poznámka redakce:

Na spotřebiče elektrické energie je třeba také pohlížet i jako na významné zdroje tepelných zisků, protože se v nich v konečném důsledku elektrická energie změní na teplo, které zpravidla uniká do místnosti. Proto například teplo od osvětlení a jiných elektrických zařízení v otopném období u správně regulovaného vytápění snižuje spotřebu paliva. Takže u elektřinou vytápěných objektů, kde je stejná sazba pro vytápění i spotřebiče, významnou část chladnějšího období elektrické spotřebiče fungují i jako otopná tělesa. Jejich výměna za úspornější tedy nepřinese tak velkou úsporu jaká by se dala očekávat pouze z lepší účinnosti spotřebiče. Ve většině budov se však používá k vytápění levnější energie než elektřina, takže efektivně navržené úspornější spotřebiče elektřiny přinášejí významné úspory nákladů. Na následujícím grafu je srovnání spotřeb energií stejné obytné budovy v případě použití úsporných světelných zdrojů a v případě běžných žárovek. Úspora elektrické energie vlivem úsporných světelných zdrojů je 470 GJ za cenu zvýšení spotřeby tepla na vytápění o 240 GJ. Objekt je novostavba s obvodovou obálkou s doporučenými tepelně-technickými parametry a orientace oken je převážně na západ a východ.

 

Obr. 2 Srovnání spotřeb energií objektu s úspornými zdroji světla (levý graf) a objektu s žárovkami (pravý graf).