Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kvalitativní studie stavebnictví na Ukrajině a v zemích střední a východní Evropy

Ukrajina a další rozvíjející se evropské země mají vliv na situaci v českém stavebnictví, jak z hlediska přesunu pracovních sil, tak z hlediska dodávek stavebních materiálů a prací.

V roce 2007 byly realizovány průzkumy v celkem pěti zemích (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Estonsko). V letošním roce je výzkum zaměřen již na devět zemí - kromě již zmíněných přibudou ještě Litva a Lotyšsko, Polsko a Chorvatsko. Interview se účastnilo více jak 1000 firem podnikajících ve stavebnictví jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Autorem a vedoucím projektu CEEC Research je Ing. Jiří Vacek a generálním partnerem projektu je poradenská společnost KPMG Česká republika.

Všechny studie je možné bezplatně stáhnout na http://www.ceeconstruction.eu/studie.php.

První publikovanou studií se v roce 2008 stala Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví, které se účastnilo 246 společností podnikajících v ukrajinském stavebnictví a jejíž shrnutí je uvedeno níže. Výsledky výzkumů v dalších zemích jsou již zpracovány a je připravována publikace kvalitativních studií za jednotlivé země.

Důležitá zjištění Kvalitativní studie ukrajinského stavebnictví 2008:

Většina stavebních společností i jejich dodavatelů očekává v letech 2008 až 2010 růst ukrajinského stavebnictví. Pro rok 2008 očekává 36 procent stavebních společností růst mezi šesti až deseti procenty, růst převyšující 20 procent očekává téměř 21 procent respondentů. V roce 2007 bylo zjišťováno pouze očekávání růstu, nikoli jeho rozsah.


Obr. 1 - Očekávání růstu stavební výroby a růstu prodejů pro 2008


Obr. 2 - Očekávání růstu stavební výroby a růstu prodejů pro 2009 - 2010


Obr. 3 - Očekávání růstu stavební výroby, růstu prodejů a podílu na trhu v 2007

Společnosti také očekávají změnu svého tržního postavení. 41 procent společností očekává růst podílu do pěti procent, 29 procent společností růst od šesti do deseti procent a 30 procent společností očekává zvýšení přes 10 procent.

Přes optimistická očekávání uvedlo 82 procent společností, že čelí určitým omezením ve svém podnikání. Jen 18 procent respondentů uvedlo, že nevidí žádné překážky pro své podnikání, což je viditelný pokles oproti výsledkům výzkumu v roce 2007 (36 procent).

Nejvíce firem limituje nedostatek kvalifikované pracovní síly (59 procent) a také konkurence (59 procent oproti předchozímu roku 15 procent).

Viditelně se zvýšil podíl firem, které jsou limitovány vysokými náklady na materiál (z 33 procent v roce 2007 na 57 procent v roce 2008).


Obr. 4 - Limitující faktory pro 2008 (nedostatek kvalifikované pracovní síly, konkurence,
vysoké náklady na materiál, nedostatečné finanční zdroje, byrokracie, vysoká cena pracovní
síly, počasí, nedostatek poptávky, ostatní)


Obr. 5 - Limitující faktory z 2007 (nedostatek kvalifikované pracovní síly, počasí, vysoké náklady na materiál,
nedostatečné finanční zdroje, konkurence, ostatní, problémy s úvěry a splatností, vysoká cena pracovní síly, nedostatek poptávky)

Internet využívá 95 procent dotázaných stavebních společností. Nejvíce je využíván pro hledání informací a prezentaci společnosti.


Obr. 6 - Užití internetu u dodavatelů a stavebních firem v 2008
(pro hledání informací, pro prezentaci firmy, prostředek nákupu, prostředek prodeje)


Obr. 7 - Užití internetu u dodavatelů a stavebních firem v 2007
(pro hledání informací, pro prezentaci firmy, prostředek nákupu, prostředek prodeje, jiné)

Pro získávání informací o potenciálních nových zakázkách využívají stavební společnosti nejvíce dlouhodobé kontakty (86 procent; v roce 2007 - 71 procent). Považují je také za nejužitečnější.


Obr. 8 - Hlavní zdroje získávání informací o nových zakázkách dodavatelů a stavebních firem pro 2008
(dlouhodobé osobní kontakty, schůzky a prezentace, internet, média, komory a svazy, jiné)


Obr. 9 - Hlavní zdroje získávání informací o nových zakázkách dodavatelů a stavebních firem pro 2007
(dlouhodobé osobní kontakty, internet, média, jiné, komory a svazy)

Nejčastěji užívaným zdrojem nových zakázek jsou pro stavební společnosti na Ukrajině rámcové smlouvy s odběrateli, využívané 85 procenty firem a dlouhodobé kontakty (77 procent). Oproti výsledkům výzkumu v minulém roce se zvýšil podíl firem využívajících výběrová řízení (z 30 procent v roce 2007 na 49 procent).


Obr. 10 - Zdroje získávání informací o nových zakázkách pro 2008
(rámcové smlouvy s odběrateli, dlouhodobé kontaty, přímá poptávka od zákazníků, výběrová řízení, jiné )


Obr. 11 - Zdroje získávání informací o nových zakázkách pro 2007
(přímá poptávka od zákazníků, dlouhodobé osobní kontaty, výběrová řízení, jiné)

Při výběru dodavatele je pro ukrajinské stavitele nejdůležitějším kritériem cena (78 procent; 85 procent v roce 2007), s odstupem následují reference (59 procent; 18 procent v roce 2007), zkušenosti (54 procent; 51 procent v roce 2007), aplikované technologie (39 procent, 46 procent v roce 2007) a velikost společnosti potenciálního dodavatele (21 procent, 33 procent v roce 2007).


Obr. 12 - Hlavní kritéria při výběru dodavatele pro 2008


Obr. 13 - Hlavní kritéria při výběru dodavatele pro 2007

Svůj systém řízení rizik považuje za pokročilý jen 13 procent stavebních společností, za středně pokročilý jej považuje 45 procent dotázaných, 26 procent za základní a 16 procent společností uvádí, že jejich risk management je na nízké úrovni.

Na otázku, zda-li někdy porušily svůj systém řízení rizik, aby získaly zakázku, potvrdilo 34 procent stavebních společností, že tak ještě nikdy neučinily. Většina společností ale uvádí, že svůj risk management porušují při získávání zakázek zřídka nebo výjimečně, dvě procenta často.

85 procent stavebních společností očekává, že rozšíření EU bude mít na jejich podnikání pozitivní vliv. Největší dopad se očekává v oblasti kvality a cen, překvapivě malý vliv je očekáván na transparentnost a státní zakázky.


Obr. 14 - Dopady vstupu Ukrajiny do EU pro 2008
(výstupní kvalita, ceny, rozšíření trhu, zaměstnanost, projektování, transparentnost, státní zakázky, jiné)

Stavební společnosti očekávájí, že v dlouhodobé perspektivě klíčovými faktory, které budou ovlivňovat jejich rozvoj, budou změny v oblasti firemních financí (příjmy, náklady na úvěry, atd.), změny v požadavcích zákazníků a sociologické změny (například změny v populaci a jejím složení).

 
 
Reklama