Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Jaroslav Peterka, CSc.


větrná elektrárna
26.1.2011
Miloš Kaláb, The Ottawa Citizen, Kanada, Přeložil a upravil Jaroslav Peterka

Problémy tzv. energetického mixu jsou stále aktuálnější. Mohou však vzniknout různé meteorologické situace, kdy sebelepší návrhy mohou spíše uškodit. Podívejme se na stejný problém, který se projevil vloni v létě v Kanadě (v ČR by se podobný článek mohl třeba jmenovat Fotovoltaická nebo uhelná elektřina?).

23.6.2010
Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Milan Bechyně

Na začátky spolupráce vzpomínají šéfredaktor Alternativní energie a tehdejší šéfredaktor TZB-info. Společný článek je otištěn v aktuálním čísle časopisu AE, které právě nyní míří do schránek svých čtenářů. V duchu pokračující výborné spolupráce jej zároveň nabízíme i Vám, čtenářům TZB-info.

15.5.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Síla mořského větru a jeho potenciál pro rozvoj větrné energie z pobřeží kolem Evropy sahá dle odhadů za energetické potřeby členských zemí evropské pětadvacítky. Je tedy nadále nezbytně nutné se touto energií zabývat, přestože její nynější cena je v dalším rozvoji spíše překážkou.

27.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. V následujícím článku jsou shrnuty základní informace a pravidla o údržbě solárních soustav s upozorněními a cennými radami na možná problémová místa různých komponentů.

13.3.2006
Ing. Jaroslav Peterka, CSc, Ing. Petr Kaliba

Ačkoliv je provoz a údržba solární soustavy poměrně nenáročná, má svá specifika a zásady, které je vhodné dodržovat. Článek o údržbě solárních soustav je především zaměřen na soustavy v rodinných domech a není orientován pouze na laickou veřejnost.

29.8.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Snížením požadavků na výkon zdroje tepla pro vytápění rodinných domů (RD) se na první místo v celoroční energetické bilanci může dostat příprava teplé vody, kterou lze v základním řešení považovat za "stroj", který má své vstupy, výstupy i odpady, a článek rekapituluje, co které navržené zařízení musí zajistit nebo kterou službu nám poskytne.

29.7.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Chalupáři mají s využíváním sluneční energie problémy. Většina jich jezdí na své chalupy od jara do podzimu pouze na víkendy a na dovolenou v létě. Během zimy většina chalup osiří - prostě promrznou. Budovat solární soustavu pro přípravu teplé vody se, kromě snad plastových absorbérů pro bazénovou vodu, nevyplatí. Jak to ale vyřešit, když přes týden je někdy tolik slunečního svitu a o víkendu jako naschvál žádný? Chalupáři jsou lidé šetrní, přemýšliví a šikovní, přijmou navrhované (a už i odzkoušené) řešení?

22.3.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Vizuálně patrný rozvoj využívání větrné energie a elektrické energie z fotovoltaických panelů je při cestách za naši západní hranici více než přesvědčivý. S pevnými cenami za vykupovanou energii, garantovanými po dlouhou dobu, tam mohou investoři pěkně plánovat a realizovat. V naší republice se také staví větrné a fotovoltaické elektrárny, ale jaksi pomalu. Přesto můžeme našim čtenářům naznačit, co už u nás je a z čeho lze vycházet.

17.1.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Rychlejšímu rozšíření využívání obnovitelných energií brání několik překážek. Kromě těch "ekonomických nevýhod" záměrně vytvořených zájmovými skupinami dodavatelů a distributorů neobnovitelných energií je jedna závažná. Tou je nestabilita dodávek tepla pro vytápění a přípravu TUV. Kombinace obnovitelných energií se zemním plynem je jedním z možných řešení.

6.1.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Autor v článku upozorňuje na problém nedostatečně hlukově oddělené místnosti WC a nabízí své názory a návrhy na řešení.

20.4.2004
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Česká a slovenská (dříve československá) solární historie není historií v pravém slova smyslu. Badatelé nemusí hledat v zaprášených archivech, některé "historické" solární soustavy jsou dodnes funkční. Pro novou generaci našich obyvatel, která již nezažila "povinné" resp. jediné možné způsoby vytápění a přípravy TUV, však může být studnicí poznatků a neopakování starých chyb. Nebo se mohou stát staré funkční systémy cílem služebních cest odborníků i víkendových rodinných výletů. Víme přece všichni, jak šedá je teorie proti barevnosti života.

2.3.2004
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Spojit solární zařízení s tepelným čerpadlem je zdánlivě výhodné. U tepelného čerpadla vzroste topný faktor, u solárního zařízení se využije i nižší teplota. Kde je ale ekonomika?

10.2.2004
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Autor na příkladu běžného rodinného domu shrnuje a zobecňuje nejdůležitější zásady návrhu a získané zkušenosti z realizovaných solárních soustav. Přidává i taková doporučení jako např. jak vybírat dodavatele nebo jak dlouhá by měla být záruční doba pro celou solární soustavu.

20.1.2004
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Podíl spotřeby energie na přípravu teplé vody u klasických domů činil kolem 15 % spotřeby tepla pro vytápění. S razatním snížením potřeby tepla pro vytápění u energeticky úsporných domů se tento podíl dostává až na 50 %. Úspory energie pro přípravu teplé vody tím dostávají zcela jinou prioritu a nelze jich dosáhnout jenom použitím solárních kolektorů.

19.12.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Tématické zaměření příštího ročníku časopisu Alternativní energie a termíny pro inzerenty a pro odevzdání příspěvků.

11.7.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Vzletný název článku může leckterého čtenáře odradit, protože takováto práce představuje neskutečné množství průzkumů a měření. Přesto se podařilo zvolit metodu, která nám umožnila (přiznáváme, že s určitým zjednodušením) přiblížit se k výše uvedenému cíli s dostatečnou přesností. Akce se uskutečnila před 3 lety v jedné české obci a pro větší vypovídací schopnost bilance by bylo jistě zajímavé opakovat podobný průzkum v několika dalších obcích.

25.6.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

V poslední letech se setkáváme s různými novými názvy různých nových zařízení, které, protože dobře slouží všem, velmi rychle zdomácněly. Dominantní místo zaujme jistě slovo mobil. Vznikl také nový obor obnovitelné zdroje energie, kterému se před lety říkalo nekonvenční energie, netradiční energie, později i dnes říkáme alternativní energie. Ty tu v minulosti už byly třeba pod označením větráky, mlýny, elektrárna na potoce, pec, topení dřevem, skleník atd. Nazvali jsme takto i náš časopis.

6.6.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Je možné navrhnout společný akumulátor tepla pro nestabilní i stabilní zdroje energie pro vytápění a přípravu TUV? Samozřejmě, že ano. Existují a běžně se prodávají. Nelze je však používat jednotně pro všechny praktické aplikace. Vždy se nalezne nějaká omezující podmínka. V následujícím řešení, které se snaží být ještě více univerzálnější, popíšeme základní sestavu a zhodnotíme klady a zápory. Můžete si na něm, vážení čtenáři, simulovat i vaše konkrétní zájmy a najít optimální řešení právě pro vás.

3.6.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Pod tímto názvem otiskl týdeník PROFIT před rokem článek, ve kterém autor Vít Smrčka publikoval výsledky měření Ústavu energetiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Článek vzbudil ostré reakce příznivců spalování biomasy a byl samozřejmě i vítaným argumentem pro zájmové skupiny, které využití biomasy zatracují. Autor dnešního článku se k problematice vyjadřuje s časovým odstupem. 
 
Reklama