Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čeština versus OZE nebo OZE versus čeština?

V poslední letech se setkáváme s různými novými názvy různých nových zařízení, které, protože dobře slouží všem, velmi rychle zdomácněly. Dominantní místo zaujme jistě slovo mobil. Dělíme je nejen podle toho, co dokáží, ale i podle jména výrobce a typu výrobku. V republice jich je za 10 let více než 8 milionů, až se likvidace těchto stále modernějších předmětů stává problémem.

Vznikl také nový obor obnovitelné zdroje energie, kterému se před lety říkalo nekonvenční energie, netradiční energie, později i dnes říkáme alternativní energie. Ty tu v minulosti už byly třeba pod označením větráky, mlýny, elektrárna na potoce, pec, topení dřevem, skleník atd. Nazvali jsme takto i náš časopis.

Později jsme převzali ze zahraničí pojem obnovitelné energie, protože je srozumitelnější všem (nebudeme ho znovu vysvětlovat) a podle tohoto pojmu lze řídit i náš život. Učí nás, co lze dělat tak, aby nehrozil konec, aby se nic nevyčerpalo, aby nehrozila krize atd. V podstatě můžeme mluvit o koloběhu energie v přírodě, jako známe z učebnic koloběh vody nebo koloběh zemědělský - pole, úroda, dobytek, hnůj, pole. Ten náš koloběh může znít: Slunce, Země, vesmír, nové slunce. Rozsah i doba trvání takového koloběhu je nad naše chápání. S nadsázkou můžeme také říci, že se jedná o skrytou energetickou separaci. Vše, co lze, se využívá v koloběhu, každý odpad je produktem opět něčeho nového.

Zemědělský koloběh tu byl od nepaměti, ten nový energetický se musíme naučit. Abychom se v tom vyznali, uvádíme zatím jeho zjištěné názvy:

Obnovitelné a alternativní zdroje energie AZE
Obnovitelné zdroje energie Alternativní energie
Obnovitelné energetické zdroje Energie alternativní
Zdroje obnovitelných energií Alternativní a čisté energie
Zdroje energií obnovitelných Alternativní a úsporné zdroje
Obnovované zdroje energie Ekologické energie
Energie z obnovitelných zdrojů Energie ekologické
Energie ze zdrojů obnovitelných Čistá energie
Obnovitelné energie Zelená energie
Energie obnovitelné Zelená energetika
Obnovitelné zdroje Duhová energie
Zdroje obnovitelné Nové energie
Alternativní zdroje energie Nové zdroje energie
Alternativní energetické zdroje Ekoteplo
Energie z alternativních zdrojů OZ energie
Zdroje alternativních energií OZE
atd. co si kdo nového vymyslí

Všimněme si, že se opravdu jedná stále o totéž. Takový bohatý jazykový rozkvět tohoto nejnovějšího pojmu (umožní ho jenom čeština) způsobilo konkurenční prostředí. Každá firma, každý internetový portál, které v této oblasti podnikají, potřebují originální název. Odlišný od konkurence, ale vypovídající o stejném druhu podnikání.

Před několika lety jsem se tomuto tématu věnoval s tím závěrem, že alternativní energie je alternativou k jakékoliv jiné využívané energii - komu nevyhovuje sluneční energie, např. nechce mít na střeše sluneční kolektory, jeho alternativní energií je třeba energie elektrická či jakákoliv jiná. Dal jsem přednost češtinářskému výkladu, což se nemuselo líbit každému. Přesto z alternativní energie dodnes stále "dýchá" více ta obnovitelná složka energie než obecný jazykový "souběh".

Nedá se nic dělat, konkurenční prostředí se stává (ne)obohacujícím prvkem rozvoje každého jazyka, češtinu nevyjímaje. Stále více se ponořujeme do zkratek a používáme je v běžné mluvě. Vyjmenujme jich jen pár: PDF, SMS, MFD, UHF, DVD, IKS, KDU - a na další bychom mohli vypsat soutěž. Již víme, o co se jedná (nebo to rychle pochopíme), a v rámci úspory času používáme zkratku jako jakékoliv jiné slovo v mluveném či psaném projevu. Je to takový moderní těsnopis nové doby. V tomto směru chápu naše jazykozpytce, že jim přiděláváme vrásky na čele a šidíme náš bohatý jazyk.

Přesto se přimlouvám za to, aby se mezi tyto zkratky oficiálně uvedly i (ty) OZE. Ze všech zkratek výše uvedených slovních spojení je nejčeštější a nejlépe se vyslovuje. Mohly by zastřešovat všechny výše uvedené i budoucí vzniklé tvary i patvary. Byla by to jediná naše zkratka s ničím nezaměnitelná. Nevadí, že by byla nesklonná v pádech, ale byla by pro nadcházející dobu nejvýstižnější. Když uslyšíme někoho, že ho zajímají OZE, budeme vědět, že to není třeba hudební skupina nebo druh bakterií, ale něco, co mu pomůže snížit provozní náklady jeho bytu nebo domu, ale co je hlavní, co šetří životní prostředí pro nás všechny. Takový člověk si zaslouží úctu a pochopení. Určitě chceme být také takoví. Proto si zkratku OZE zahrňme do naší slovní zásoby. Nemusíme si pak pamatovat všech 32 výše sesbíraných slovních spojení se stejným významem.

 
 
Reklama