Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Fotovoltaika a větrná energie

Vizuálně patrný rozvoj využívání větrné energie a elektrické energie z fotovoltaických panelů je při cestách za naši západní hranici více než přesvědčivý. S pevnými cenami za vykupovanou energii, garantovanými po dlouhou dobu, tam mohou investoři pěkně plánovat a realizovat. Takové podnikání se tak stává téměř "lidovým". V naší republice se také staví větrné a fotovoltaické elektrárny, ale jaksi pomalu. Nutných technických podkladů je málo a politické klima není příznivé. Přesto můžeme našim čtenářům naznačit, co už u nás je a z čeho lze vycházet.

ÚVOD

Pěkný příklad pro srovnání je v Libereckém kraji, vzdušnou čarou 25 km od sebe. Již od předloňského jara se točí v Jindřichovicích pod Smrkem dvě větrné elektrárny (VE), viz obr. 5, každá o jmenovitém elektrickém výkonu 600 kW [1] a od loňského jara v Liberci pracuje fotovoltaická elektrárna (FVE), viz obr. 1, o elektrickém výkonu 20 kWp. Výkony jsou sice nesrovnatelné, ale kdyby to v přírodě bylo ideální, tak by při slunečním svitu nefoukalo a zase naopak. Tím by se tyto zdroje mohly vzájemně zaskakovat. Proč se nad některými čísly nezamyslet? Hned v úvodu článku musím konstatovat, že nejde o lobbing na žádné straně. Nezávislé výsledky, zjištěné z veřejných informací, jsou poplatné konkrétní akci, energii, počasí, velikosti zařízení, stavu poznání, ceně za dodanou technologii apod.


1. FINANCOVÁNÍ A EKONOMIKA

Oba zdroje nebyly nejlacinější. Dvě větrné elektrárny stály 62 miliony Kč. Energetický auditor spočítal*), že při ročním využití 1 833 hod/rok by roční výroba elektrické energie měla být celkem 2 200 MWh/rok. Instalovaný 1 kW stál 52 000 Kč a poměr investiční náklady (IN) ku roční vyrobené 1 MWh činí podle auditu cca 28 000 Kč, podle skutečnosti roku 2004 však 50 500 Kč [2].

Fotovoltaický systém pro vědecko-výzkumné účely a výuku stál 9 milionů Kč [3]. Energetický audit nebyl publikován. Instalovaný 1 kWp stál 450 000 Kč a poměr investiční náklady ku roční vyrobené 1 MWh zatím nelze přesně stanovit, protože fasáda pracuje teprve od dubna 2004. Od té doby vyrobila 9 000 kWh čisté elektrické energie ze Slunce. Přesné číslo za kompletní rok bude známo až v závěru prvního uceleného měřeného roku 2005. Pro náš další postup použijeme méně přesný extrapolovaný údaj roku 2004 tj. 12 000 kWh/rok. Poměr IN ku ročnímu zisku činí 750 000 Kč.2. PODMÍNKY REALIZACE A PROVOZU

VE Jindřichovice byly realizovány v roce 2003, který byl, jak si vzpomínáme, nadměrně suchý, teplý a málo větrný. Dosažené výsledky byly proti auditu o cca 20 % nižší.

Systém FVE Liberec (je umístěný na fasádě budovy) je odlišný od realizací v jiných velkých českých univerzitách (šikmé sklony). Jeho cenu určují nejen fotovoltaické moduly, ale také diagnostika pro vyhodnocování systému.


3. ROČNÍ VÝKON

Roční výkon obou VE je uveden v následujícím obr. 2 [2]. Kdybychom graf rozpůlili a spojili k sobě leden s prosincem, vyniknul by jediný roční výkonový vrchol od podzimu do jara.U FVE není podrobný výkon po měsících roku 2004 publikován. Protože se jedná o jižní fasádu (přesněji cca 14° k jihovýchodu), bude rozložení měsíčních výkonů poplatné grafu v článku Malá sluneční elektrárna na SPŠ elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm [AE 6/2004 str. 39], viz přetištěný obr. 3.Svislé solární plochy, a je jedno jestli pro fotovoltaickou nebo fototermální přeměnu slunečního záření, mají dle obr. 3 dva roční výkonové vrcholy - na jaře a na podzim. V létě je výkon snížen nepříznivějším úhlem dopadu paprsků, protože Slunce se pohybuje na obloze ve vyšších drahách.Šikmé solární plochy mají jediný společný výkonový vrchol od jara do podzimu, viz obr. 4 [4]. V zimě je výkon nejnižší, protože sklon plochy neodpovídá nižší dráze Slunce na obloze a zimní dny jsou krátké. Dopadající sluneční energie na šikmou plochu (45°) je o cca 40 % vyšší než u svislé plochy (90°) [5].4. ZISK ENERGIE Z PLOCHY

V našem srovnání můžeme pokračovat i v tomto kritériu. Zajímá nás roční zisk energie z instalované plochy. U VE použijeme plochu kruhu opsanou vrtulí, u FVE je plocha logická. Plocha jedné vrtule o průměru 44 m činí 1 520 m2, obou vrtulí 3 040 m2. Tato plocha "vyrobila" 1 228 MWh elektrické energie za rok tj. 404 kWh/m2.

Celková plocha FVE fasády je 4 x 43,6 m2, tedy 174,5 m2. Fasáda je složena ze 192 modulů, jejichž teoretický výkon je 20 kWp. Ve skutečnosti je vertikální systém omezen také samotnými střídači na 18 kWp a fasáda dosahovala maximálního výkonu kolem 15 kW (i 16,7 kW). Při odhadovaných 12 MWh za rok vychází cca 69 kWh/m2.


ZÁVĚR

Výše uvedený rozbor je přehledně seřazen na obr. 6.

Lze namítnout, že se porovnává neslučitelné, s čímž lze souhlasit - dva rozdílné zdroje OZE, různá realizace a technologie, hodně větrný nebo málo větrný rok, hodně sluneční nebo málo sluneční rok atd. Porovnávacích kritérií může být i více např. plocha zabraného pozemku, provozní náklady, životnost atd.

Každá realizace má vždy své příznivce i odpůrce, v popsaném případě určitě také. Pro reálný závěr by bylo nutné posoudit více podobných realizací. Dílčí závěr z výše uvedeného konkrétního srovnání, který nelze zobecnit, nechť si čtenář laskavě utvoří sám. Mohl by znít ale také takto: při omezenosti našich republikových finančních zdrojů pro využívání obnovitelných zdrojů energie se jeví účelnější investovat pro ochranu životního prostředí, oddálení vytěžení našich zásob uhlí a snížení závislosti na dovážených palivech do větrných elektráren. Podrobnější rozbor výsledků měření na největších fotovoltaických instalacích v ČR přineseme v některém z dalších čísel našeho magazínu. Pro informaci uvádíme údaje z tiskové zprávy ČEZ z 27.1.2005: fotovoltaická elektrárna Dukovany (75 m2, jih, 45°, výkon 10 kW) vyrobila za rok 2004 celkem 8 MWh elektrické energie = 107 kWh/m2.


*) Audit byl vyhotoven na základě tehdy dostupné větrné mapy, zveřejněné v časopise Větrná energie. Jelikož se neměřilo a chyběly zkušenosti, které jsou dnes, byly mapa a větrný posudek z dílny ÚFA AV ČR jediným podkladem pro výpočet auditora. Nová větrná mapa, vzešlá z VaV, je mnohem podrobnější a uvádí díky měřením a provozním zkušenostem korektní čísla.

**) Loňský rok 2004 byl téměř o 30 % bohatší na vyrobenou elektřinu než neúplný rok 2003. Leden 2005 má šanci předstihnout i prosinec 2003 a jistě i prosinec 2004 a mohl by být nejvýnosnějším měsícem od zahájení provozu.


Prameny:
[1] Skácel D.: Větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem, Alt. energie, 3/2003
[2] www.jindrichovice.cz
[3] www.sfzp.cz
[4] Utíkal J.: Nízkoenergetický rodinný dům UNEGO, Alternativní energie, 3/2002
[5] Cihelka J.: Solární tepelná technika, nakladatelství T. Malina, Praha, 1994

 
 
Reklama