Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vrty pro tepelná čerpadla - názory a připomínky

V časopisu Alternativní Energie č. 3/04 byl uveřejněn článek RNDr. Svatopluka Šedy s názvem Rizika spojená s prováděním vrtů pro tepelná čerpadla. Tento článek byl v rámci vzájemných dohod publikován i na TZB-info a vyvolal živou a ostře protichůdnou diskusi. Dnešní článek je reakcí autora na tuto problematiku.

Vrty pro tepelná čerpadla systému voda/voda i země/voda, které byly do české části naší planety prováděny mnohdy živelně, se začaly podle Zákona o vodách (254/2001 Sb.) považovat za vodní díla, s jejichž povolováním je vydáváno i povolení k nakládání s vodami. Krátce řečeno, vrt nám podle našeho laického návrhu umístění už nemůže udělat třeba pan XY, který zprivatizoval vrtné zařízení a shání zakázky, ale musíme absolvovat určitý úřední postup. Pan XY nenesl odpovědnost za možné budoucí škody, podle nového postupu musí být už tato osoba známa předem. Název její funkce je: osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak.

Co to znamená?

Nic víc a nic míň než určité (pro řadu investorů další) "papírování", placení poplatků a oddálení doby vrtání. Ale s jistotou, že v našem novém či rekonstruovaném domě budeme žít se sousedy ve shodě, nemůže nás potkat nějaká hydrogeologická anomálie v podobě ztracené vody ve studni, potrhání stěn domu, zamokření pozemku atd. a náklad za vrt bude definitivní, bez dalších poplatků na sanaci škod.

A diskuse na portálu TZB-info?

Jedna skupina čtenářů tento zlegalizovaný postup vrtání odsuzuje, napadá, nazývá jej byrokracií, která se přiživuje na penězích stavebníka. Druhá skupina, která je bohužel v menšině (kdo by také nosil "kůži na trh", když již předem ví, že bude kritizován), s tímto postupem souhlasí.

Začněme od začátku

Skutečně majetnicky je náš životní prostor coby parcela ohraničen plotem. Přes něj by se k nám neměla nepovolaná osoba dostat. Pozemek obhlédneme zrakem, vzdušný prostor nad ním také. A běda sousedovi, když od něho přitéká dešťová voda, prosakuje splašková voda nebo vane kouř, u něho společně s pachy, hlukem apod. podle právnické mluvy "nad míru obvyklou". Vše je většinou jednoznačné, na povrchu země i ve vzduchu je vše vidět, cítit, slyšet, zákon je na naší straně a soudní při vyhráváme. Obě strany se ale už přestanou zdravit a původní "svobodné" bydlení už "svobodné" není. Když se k tomu přidají různé schválnosti strany, která při prohrála, může být bydlení i utrpením.

Problémy na povrchu parcely i ve vzduchu si umíme ochránit, rozumíme jim a pro jejich řešení postačí i selský rozum.

Nejhorší jsou problémy s podzemní vodou jímanou ve vrtech nebo studních. Z doby stavby domu si maximálně pamatujeme, že naše parcela je "na písku" nebo "na skále", dál už nás nic nezajímá. Kromě jediného, abychom ve studni, kterou jsme také draze platili, měli celoročně dostatek vody, což byl v loňském mimořádně suchém a teplém létě problém. I tady se ale objevují problémy v podobě prázdné studny, když si soused napouští letní bazén. Toto je však krátkodobé a dohodou řešitelné.


Připravený vrt pro spuštění ponorného čerpadla

Terénní vývěry

Nejlepším řešením jsou samovolné vývěry podzemní vody (prameny). Pod zem se nemusí zasahovat, voda se z tepelného čerpadla do začínajícího potůčku vrátí ochlazená o několik stupňů. Kdo z nás je ale takovým šťastným majitelem parcely s dostatečně silným pramenem?

Nový vrt

Nový vrt, který zasahuje do hloubky desítek metrů pod povrchem, nesmí znehodnotit stávající hydrogeologický stav. Sami pod zem nevidíme a probíhajícím jevům nerozumíme, od toho je tu hydrogeolog, který vše prověří, vyhodnotí a vyvodí závěry. Abychom se neopakovali, zde by už čtenář mohl přejít na výše uvedený článek, ve kterém jsou nejdůležitější rizika popsána.

Způsob odběru vody

Kdo chce jít do systému voda/voda (ale pozor, hydrogeolog ho může zakázat!), je pro něho nejlepší systém čerpací a vsakovací studny. Podzemní voda je nositelem tepla, které odebírá prosakováním (proplachováním, filtrací) bloku zeminy mezi oběma studnami, její zásoby se nesnižují. Blok zeminy musí být tak velký, aby jeho teplo "vydrželo" přes celé topné období. Systém jednorázového čerpání podzemní vody z vrtu je už zranitelnější. Vodu jako zdroj tepla čerpáme a vypouštíme (leckdy jako pitnou) do vodního toku. Podzemní zásoba vody se snižuje, je doplňována dešťovými srážkami, blízkým vodním tokem apod.. Zde je nutné provést oficiální čerpací zkoušku a oficiálně stanovit maximální zaručenou vydatnost, ze které už jednoduše určíme maximální výkon tepelného čerpadla. Majitelé sousedních studní nesmí utrpět újmu. Nelze ale vyloučit účinky mimořádného sucha, kdy vydatnost může klesnout.

Závěr

Podzemní voda je sladkovodní, její zásoby jsou omezené, vlivem skleníkového efektu bude vzrůstat období bez dešťů i sněhu (krátkodobé přívalové deště rychle odtečou a do země tolik vody nestačí vsáknout). Růstem ceny vodného a stočného její hodnota dále vzrůstá. Proto se opět čistí staré studny a začínají se využívat ke splachování WC, praní prádla, zalévání záhonů, atd. Podle tajných studií Pentagonu mohou do 20. let vzniknout v některých částech světa "války o vodu". Nechceme, aby se podobné akce stávaly mezi sousedy v naší republice. Proto doporučuji jediné. Vrty pro jednorázové čerpání podzemní vody pro tepelná čerpadla posuzovat samozřejmě s předstihem a co nejpečlivěji. Nechceme zveřejňovat případy, které se dostaly až k soudu. Z výše uvedených důvodů je jasné, že s legalizací vrtů souhlasím.

 
 
Reklama