Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Alternativní energie

logo časopisu Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 Obsah čísla 6/2012
(prosinec 2012)
obrázek titulky
Obsah čísla 5/2012
(říjen 2012)
obrázek titulkyZde si můžete on-line objednat předplatné

Vydavatel, redakce:
CEMC - České ekologické manažerské centrum
P.O.Box 161, Jevanská 12
100 31 Praha 10
e-mail: cemc@cemc.cz
www.cemc.cz

Nové www stránky časopisu Alternativní energie - www.alen.cz
Inzerce:
Dr. Zdeněk Kučera
Tel.: +420 274 784 416-7
Fax: +420 274 775 869
e-mail: kucera@alen.cz


Šéfredaktor:
Ing. Jan Mittelbach - šéfredaktor
Tel.: +420 274 784 416
Fax: +420 274 775 869
e-mail: mittelbach@elen.cz

Ing. Jaroslav Peterka, CSc. - odborný redaktor
Tel./ Fax: +420 485 353 192

Grafické studio:
ARGI spol. sr.o.
Třebešovská 95, 193 00 Praha 9
Tl.: 1420 272 655 950
Fax: +420 272 655 955
E mail: argisro@vol.cz

Tisk:
Tiskárna Jiří Beneš, Hrbovická 9
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 601 751
Fax: +420 475 601 083
Distribuce, předplatné:

Česká republika
DUPRESS
Podolská 110
147 00 Praha 4
Tel.: 241 433 396
e-mail: dupress@tnet.cz

Slovenská republika
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a,s.,
oddelenie inej formy predaja
Vajnorská 137
P.O.BOX 183
830 00 Bratislava 3
Tel: +421 02/444 588 21, 444 427 73 a 444 588 16
Fax: +421 02/444 588 19
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Ediční plán Alternativní energie pro rok 2012
ČísloRozšířené oboryRedakční
uzávěrka
Distribuce
AE1   Energetická poradna obcím
Nová legislativa pro OZE
Fotovoltaika v nových podmínkách
Solární termika a techn. kombinace
Teplá užitková voda
Větrná energie
Energetika ve stavebnictví - energetická nezávislost
6. 2. 13. 2.
AE2 Energetická poradna obcím
Fotovovoltaika na střechách
Termika a tepelná čerpadla
Využití biomasy - bioplynky
Alternativy v automobilismu
Postřehy z výstavy Energiespar Messe Wels 2012  Wels
Větrná energie 
Energetika ve stavebnictví - energetická nezávislost
9. 4. 16. 4.
AE3 Eenergetická poradna obcím    
Solární technologie    
Fotovoltaika - výstava Intersola 2012 Europe    
Vodní  elektrárny   
Biomasa - BPS    
Energetika ve stavebnictví - energetická nezávislost
11. 6. 18. 6.
AE4   Energetická poradna obcím
Solární technologie
Tepelná čerpadla  
Zemní plyn v dopravě,
Alternativní paliva
Agroenergetika - bioplynové stanice v zemědělství
22. 8. 27. 8.
AE5 Energetická poradna obcím.  
Solární technologie    
Vytápění, teplo z biomasy   
Agroenergetika - bioplynové stanice v zemědělství
Kotle a možná paliva 
Solární panely v zimě 
15. 10 22.10.
AE6 Energetická poradna obcím
Vodní elektrárny
Větrné elektrárny
Komunální energetika
Vytápění biomasou
Tepelná čerpadla
Legislativa pro příští rok
Energetika ve stavebnictví - energetická nezávislost
3. 12 10.12.Články

Slunce do kunratické školy II, vyhodnocení po roce

26.11.2011 | PhDr. Zdeněk Kučera, Ing. David Michalička | Alternativní energie
Přesně před rokem jsme informovali o dokončení fotovoltaické elektrárny na střeše Základní školy v Praze Kunraticích. Stavbu solární elektrárny provedla místní realizační firma SVP solar. Zajímalo nás, jak po roce FV elektrárna funguje a jakých dosahuje ekonomických a energetických výsledků.

Slunce i do kunratické školy

12.11.2011 | David Michalička, SVP solar, Vít Beran, ředitel ZŠ | Alternativní energie
Díky podpoře radnice Městské části Praha Kunratice byla v podzimních měsících 2010 realizována stavba fotovoltaické elektrárny na střechách nových budov Základní školy Kunratice o celkovém výkonu 59 kWp. Stavbu solární elektrárny provedla místní realizační firma SVP solar, s.r.o.

Energetické uplatnění krmného šťovíku

5.9.2011 | Ing. Vlasta Petříková, DrSc. | Alternativní energie
Pěstováním Rumexu OK 2 - krmného šťovíku - se VÚRV Ruzyně zabývá již téměř 20 let. Zpočátku byl sledován v pokusech, později přímo v provozních podmínkách. Nejstarší porost krmného šťovíku je letos (2011) již dvanáctiletý, pěstuje se na ploše 20 hektarů.

Energeticky aktivní domy se stávají realitou

19.4.2011 | Peder Vejsig Pedersen - Cenergia, Soren Ostergaard Jensen - Teknologisk Institut, Jiří Sedlák a Jiří Hirš - VUT FAST Brno | Alternativní energie 5/2010
Přijetím evropské směrnice EPBD 2010/31/EU jde současně o požadované snížení emisí skleníkových plynů, ochranu životního prostředí a zajištění energetické bezpečnosti v budovách související s dosažením větší nezávislosti eurozóny na dovozu nafty a zemního plynu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 08.07.2011 08:25

Úvaha nad malými solárními systémy pro přitápění

11.4.2011 | Ing. Dalibor Skácel, Katedra energetických zařízení - TU Liberec  
Evropská a národní politika a trendy podporující rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie způsobily v poslední době velký rozmach instalací solárních systémů pro ohřev TV a přitápění v rodinných domech i u nás. O tom, zda to má smysl, jaké z toho plynou problémy, co od takovýchto systémů můžeme očekávat a jak lze tyto systémy optimalizovat, je tento příspěvek.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 28.04.2011 16:45

Je hydropotenciál v ČR skutečně vyčerpán?

30.1.2011 | Roman Adam, Asociace hydroenergetiků ČR | Alternativní energie 6/2010
Hydropotenciál není vyčerpán ani zdaleka. V předválečné republice bylo v českých zemích v provozu 10.000 vodních děl, zatím co dnes to není ani 20 %. Je pravdou, že velká jejich část byla do výkonu dnešních 100 kW, ale tento hydropotenciál, nebo alespoň větší část, se nikam neztratila a existuje.
diskuse: 1 příspěvek, 18.03.2011 13:13
solární kolektory tzb-info

Hodnocení výkonnosti solárních kolektorů

24.1.2011 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. | Alternativní energie 6/2010
Pro porovnání výkonnosti různých typů solárních kolektorů s různými charakteristickými křivkami účinnosti a křivkami modifikátoru úhlu dopadu byly vybrány reálné kolektory různého konstrukčního typu a v různé kvalitě jak optické tak tepelné v jaké jsou dostupné na trhu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.01.2011 14:05
solární kolektory tzb-info

Ekonomika solárních tepelných soustav I

17.1.2011 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. | Alternativní energie 5/2010
Ekonomika solárních soustav je často diskutovanou otázkou. Na jedné straně stojí sluneční energie jako zdroj tepla dostupný všude a zdarma, na druhé straně technická zařízení pro využití slunečních zisků, často složitá, komplikovaná a tedy i investičně náročná.

10 let spolupráce časopisu Alternativní energie a portálu www.tzb-info.cz

23.6.2010 | Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Milan Bechyně  
Na začátky spolupráce vzpomínají šéfredaktor Alternativní energie a tehdejší šéfredaktor TZB-info. Společný článek je otištěn v aktuálním čísle časopisu AE, které právě nyní míří do schránek svých čtenářů. V duchu pokračující výborné spolupráce jej zároveň nabízíme i Vám, čtenářům TZB-info.

Konference OZE 2010

9.4.2010
České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie vás srdečně zve na 1. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE) 22.4. - 23.4. 2010 v Koutech nad Desnou.

Aktívne získavanie energie z fasády

22.10.2007 | Igor Belovič | Alternativní energie 4/2007
Je u nás zatiaľ nevyužívaný koncept ďalšieho využitia obvodového plášťa pri projektovaní nových objektov. Inteligentné využívanie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltaických a termických solárnych systémov umožňuje aby príslušný objekt sám produkoval energiu na zabezpečenie tepelnej pohody ako v zime, tak aj v lete.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Chlad ze slunce

1.10.2007 | Zdeněk Kučera | Alternativní energie 4/2007
Že se domy zateplují, to je dnes už běžný obrázek, že se do domů instaluje technologické zařízení na výrobu chladu, to také není tak neobvyklé, ale že se chlad vyrábí ze sluneční energie, to je ještě téměř unikát.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Teplo vody a její pohybová energie

11.6.2007 | Josip Kleczek  
V minulém díle jsme se seznámili s energií ve vztahu k vodě a skončili jsme popisem fotonů. Co mají společného s energií vody? Velmi mnoho, protože Slunce zahřívá všechnu vodu, pohání její koloběh, dává energii vlnám, řekám, mořským proudům. Bez fotonů by Země byla mrazivě ledovou, temnou a mrtvou planetou.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Energie ve vztahu k vodě

14.5.2007 | Josip Kleczek | Alternativní energie 1/2007
Josip Kleczek je znamenitým popularizátorem astronomie, autorem řady učebnic, monografií a populárně-vědeckých knih. Procestoval svět, přednášel na světových univerzitách. Seriál jeho článků k energii vody postupně vychází v 10. jubilejním ročníku Alternativní energie a díky jí i na tomto portále.

Dodavatel versus investor

7.5.2007 | Ing. Dalibor Skácel | Alternativní energie 2/2007
Obnovitelné zdroje energie a jejich zavádění s sebou přinášejí řadu netechnických komplikací, plynoucích z jedinečnosti tohoto nově a dynamicky se rozvíjejícího odvětví. A realizace těchto projektů s sebou přináší řadu problémů ve vazbě mezi dodavatelem a investorem. OZE a zamyšlení autora.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

Větrná energetika na území ČR a u sousedů

15.3.2007 | RNDr. Josef Štekl, CSc.,  Ústav fyziky atmosféry AV ČR | Alternativní energie 6/2006
Rozvoj větrné energetiky na území České republiky probíhal ve dvou fázích. První fázi lze datovat do období 1990 - 1995, kde motivujícími faktory rozvoje byly dynamický rozvoj větrné energetiky v Dánsku a Německu, který zapůsobil na řadu nových podnikatelů, nabídka levných větrných elektráren (VTE), vyráběných nejdříve ve Frýdku-Místku (Vítkovice 75 kW a 315 kW), později firmami Energovars a Ekov.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Obchod s ničením elektřiny

19.2.2007 | Armin Braunwalder, přeložil a upravil Edvard Sequens | Alternativní energie 6/2006, Energie & Umwelt
Přečerpávací vodní elektrárny nejen v Alpách mají svůj význam. Jejich úlohou je akumulace energie a pokrytí špiček její vysoké spotřeby. Jejich hlavním partnerem jsou velké tepelné nebo jaderné elektrárny. Dle názoru autorů se, ale v dnešní době staly pouze nástrojem k realizaci miliardových zisků.
diskuse: 16 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Bioenergie - řešení pro udržitelný rozvoj v Evropě

29.1.2007 | Kees Kwant (expert agentury SenterNovem) ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v Praze | Alternativní energie 5/2006
V Nizozemí je stejně tak jako u nás skryt nejdůležitější potenciál ve využívání obnovitelncýh zdrojů v bioenergii. Díky vhodně uskutečněnému akčnímu plánu, který podpouje spoluspalování v uhlených či plynových elektrárnách jsou dle autora cíle výroby energie z obnovitelných zdrojů reálně splnitelné.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Bioplyn - budoucnost zemědělské výroby v celé Evropě

5.1.2007 | Zdeněk Kučera, Břetislav Koč | Alternativní energie 5/2006
Kousek za našimi západními hranicemi pracoval Ludwig Schiedermeier na rodinné zemědělské farmě, ale podle jeho slov, vstupem Německa do EU si začal uvědomovat, že bude muset svůj výrobní program přehodnotit. Koncem 80.let se začal věnovat energetické biomasa, která tehdy byla ještě neznámým pojmem.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Bezlopatkové turbíny využívající energii vody ve vodovodním řádu (II)

10.7.2006 | Ing. Miroslav Štěrba | Alternativní energie 6/2005
Ve vodovodním řádu je skryta energie, kterou je vhodné využít jako doplněk současných záložních zdrojů, na které jsou při výpadku el. energie kladeny stále větší nároky. Druhý díl pojednává o výhodách a výsledcích z praktických zkoušek bezlopatkových turbín.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 12.12.2010 16:33

další články

 
 
Reklama