Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny plynu v 1. čtvrtletí roku 2011

Článek se zabývá porovnáním cen dodavatelů zemního plynu v jednotlivých regionech České republiky. V grafických výstupech názorně ukazuje potenciál finančních úspor daný přechodem zákazníka k jinému, levnějšímu, dodavateli plynu.

Takřka celý podzim minulého roku se nesl ve znamení více či méně pesimistických předpovědí týkajících se vývoje ceny elektřiny v souvislosti s hektickým nárůstem počtu fotovoltaických elektráren. Výrazně méně se spekulovalo o vývoji ceny plynu. Její regulovanou složku neohrožoval žádný problematický vládní závazek typu "podpora OZE" a nikdo z dodavatelů předem neavizoval plány postavit svoji obchodní strategii na rok 2011na masivním přetahování zákazníků od konkurence. Tradičními neznámými tak zůstávaly pouze cena nakupované suroviny a kurz koruny. Přestože se v průběhu roku 2010 několikrát v tisku objevily informace o snahách tradičních i nových dodavatelů plynu získat větší podíl na trhu, a řada zákazníků skutečně svého dodavatele plynu změnila, nedá se říct, že by došlo k výrazným změnám v rozložení sil. Co se dá tedy očekávat v prvním čtvrtletí roku 2011?

Poté, co byly cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 3/2010 ze dne 29. listopadu 2010, zveřejněny ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu, začali dodavatelé zveřejňovat své aktualizované ceníky dodávek pro jednotlivé distribuční oblasti. Spolu s nimi se začaly objevovat i první výpočty, kolik lze ušetřit přechodem od stávajícího poskytovatele k jinému. Vzhledem k tomu, že v Česku je celkem šest distribučních oblastí, a v každé z nich je jinak vysoká regulovaná složka ceny dodávky, a ne každý dodavatel poskytuje své služby ve všech distribučních oblastech, byla řada z těchto srovnání uveřejněných v denním tisku mírně zavádějící.


Obr.1 - Přehled distribučních oblastí, zdroj: energetickecentrum.cz

A právě proto jsme pro naše čtenáře připravili jednoduchou výpočetní pomůcku, pomocí které lze vytvořit objektivní srovnání pro konkrétní místo v republice a konkrétní spotřebu odběrného místa. O tom, jak se konečné výsledky liší v jednotlivých distribučních oblastech, se můžete přesvědčit v následujících grafech. Pro příklad byl použit rodinný dům s roční spotřebou plynu 24 000 kWh.


Obr.2 - Srovnání cen dodavatelů plynu v jednotlivých distribučních oblastech

Z grafů je patrné, jak velký je rozdíl v tom, v jaké oblasti se odběrné místo nachází. Zatímco ve Středních Čechách zaplatí zákazník společnosti RWE ročně za odběr 24.000 kWh částku 32.019 Kč, v Praze zaplatí zákazník PP za ten samý odběr pouze 27.015 Kč, tedy o celých 5 tisíc méně (samozřejmě za předpokladu, že ceny dodavatelů budou i v dalších třech kvartálech roku ve stejném poměru jako jsou nyní, což nelze zaručit, proto je k výši rozdílu třeba přistupovat s jistou dávkou ostražitosti). Podobně vychází srovnání Prahy i s dalšími distribučními oblastmi, ve kterých je tradičním dodavatelem RWE. V Jižních Čechách zaplatí zákazníci E.ON 31.020 Kč, tedy o 4 tisíce víc jak v Praze a o 1 tisíc méně, než v ostatních oblastech republiky.

Za pozornost také stojí, kde se ve srovnáních nacházejí tradiční dodavatelé plynu. Zatímco E.ON je ve "svém" regionu cenově průměrný, Pražská plynárenská je druhým nejdražším a RWE je dokonce bezkonkurenčně nejdražším dodavatelem. Zdá se, že lídři trhu vesměs sázejí na slabší informovanost svých klientů nebo jejich neochotu měnit zaběhlý stav, popřípadě obavu z administrativní náročnosti vlastního přechodu k jinému dodavateli. Přitom v regionech, kde dominuje RWE, se dá přechodem k nejlacinějšímu dodavateli ušetřit cca 4 tisíce korun, v Praze a v Jižních Čechách kolem dvou tisíc korun, a s administrativou výrazně pomáhají dodavatelé, ke kterým zákazník přechází.

Vraťme se tedy k úvodní otázce. Co se dá tedy očekávat v prvním čtvrtletí roku 2011? Pravděpodobně bude pokračovat pozvolný odliv zákazníků stávajících dominantních dodavatelů k lacinější konkurenci. Ze srovnání je vidět, že alternativy existují a úspora v nákladech za změnu zaběhlých zvyků se vyplatí. Pokud by se pro změnu dodavatele rozhodla větší skupina zákazníků, mohl by konečně nastat obrat v cenové politice regionálních lídrů.

Výpočetní pomůcku, která vám snad rozhodování ulehčí, naleznete již brzy zde.

Zdroje informací a dat:

1. http://eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20plyn/ER%20CR%203_2010plyn.pdf
2. http://www.bicorn.cz/plyn/domacnosti-a-maloodberatele/ceniky/
3. http://www.bohemiaenergy.cz/domacnosti-sluzby_a_produkty-plyn
4. http://www.centralenergy.cz/cenik-elektricke-energie-a-zemniho-plynu/zemni-plyn.htm
5. http://www.plyn.cz/domacnosti-plyn.aspx
6. http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/domacnosti/plyn/ceny-plynu-2011.html
7. http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/natural_gas/prices.shtml
8. http://www.elimon.cz/prodej-plynu/domacnosti/produkty-ceny/
9. http://www.energetickecentrum.cz/plyn/ceniky/
10. http://www.levnyplyn.cz/cenik
11. http://www.lumen-energy.com/domacnosti/dodavka-plynu/produkty-a-ceny/
12. http://www.ppas.cz/cs/produkty-a-sluzby/plyn/domacnosti/cenik-odberu-plynu-pro-domacnosti-a-maloodberatele/
13. http://rspe.cz/cs/plyn/domacnosti/ceniky
14. http://www.rwe.cz/cs/do-zp-ceny-zp/


Recenze článku:

Autor v článku charakterizuje stávající situaci v oblasti obchodu zemním plynem v České republice. Po úvodním stručném popisu současné situace je základem článku porovnání předpokládaných ročních nákladů na příkladu průměrného rodinného domku (roční spotřeba plynu 24 tisíc kWh) v šesti základních distribučních oblastech, ve kterých je vždy jeden dominantní dodavatel zemního plynu. Srovnání je srozumitelné a pro čtenáře z řad maloodběratelů zemního plynu může být zcela jistě velmi zajímavé.

Z hlediska obsahu nelze článku vytknout nic zásadního, protože uváděné hodnoty je možné si ověřit na internetových stránkách, které jsou uvedené coby zdroj informací a dat. Nelze vytknout ani tendenčnost v útoku na velké distributory energie, protože jde pouze o konstatování nashromážděných faktů. Při uveřejnění je třeba pouze dbát na čitelnost připojených grafů.

Recenzent: Vladimír Sochor

English Synopsis
Natural gas prices of the 1st quarter 2011

The article deals with price comparing of the natural gas suppliers in the regions of the Czech Republic. It is clearly shown in the graphs how to save financial costs with the change of the supplier of natural gas - from the expensive to the cheaper one.

 
 
Reklama