Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Na Aqua-thermu proběhl první den Konference TZB 2011

V první den veletrhu Aqua-therm 2011 proběhl na výstavišti v Letňanech první den konference TZB 2011 pořádaný naším portálem. Letošní, již 11. ročník tradiční odborné konference přinesl příspěvky na téma technologie pro úsporné bydlení. V rámci programu konference byli vyhlášeni vítězové soutěže Zlatý@TZB-info 2011 o nejlepší internetové stránky z oboru TZB a stavebnictví.

První blok přednášek byl zaměřen především na technologie využívané k vytápění a větrání rodinných domů. Ing. Jiří Kalina z firmy Regulus přednesl příspěvek „Solární termické soustavy pro přípravu teplé vody v bytových domech“, poté vystoupil Ing. Josef Slováček, předseda AVTČ, který se ve své přednášce zabýval otázkami, na které by se měl soustředit každý zákazník při výběru tepelného čerpadla. Největší pozornost věnoval zejména certifikaci kvality výrobků prodávaných na našem trhu.

Dalším přednášejícím byl kolega Ing. Milan Bechyně, který představil aktualizovanou výpočetní pomůcku, pomocí které si čtenáři našeho portálu budou moci od příštího roku lépe porovnávat náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Ing.Milan Bechyně je odborný poradce TZB-info pro obor energetika a vytápění. Značnou pozornost účastníků konference vyvolala rovněž přednáška Ing. Miroslava Burišina z ČSTZ, věnovaná nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které od okamžiku svého uvedení v platnost provází řady diskusí a spekulací.


Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ

Ing. Milan Bechyně, TZB-info

Následoval příspěvek Miroslava Petra ze společnosti Fenix, který se zaměřil na sálavé elektrické vytápění. Systémy přímotopného elektrického vytápění představují z finančního hlediska velice zajímavou alternativu pro vytápění nízkoenergetických nebo pasivních domů.

Na toto téma hovořil následně i Ing. Petr Bohuslávek, vedoucí redaktor stavby TZB-info, který přítomným připomněl skutečnost, že portál TZB-info není orientován pouze na TZB, ale druhou částí je Stavba. Dřevostavby, nízkoenergetické stavění a pasivní domy patří mezi stěžejní téma této oblasti. Provoz této nízkoenergetických a pasivních domů je velmi specifický. K zajištění optimálních podmínek vnitřního mikroklimatu v tepelně izolovaných a utěsněných budovách je nutné použít řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Ing. Michal Kubelka z firmy Elektrodesign hovořil jednak o současné legislativě v oblasti větrání, dále o mikroklimatu obytných budov a návrhu větracích systémů s využitím rekuperace tepla.

Náklady na provoz domu lze šetřit rovněž využitím solární energie. Solární kolektory se stávají neodmyslitelnou součástí nových staveb, ať už se jedná o kolektory termické, nebo fotovoltaické. Této problematice je věnován projekt Solární kolektory na TZB-info, o kterém hovořil opět Ing. Petr Bohuslávek a dále garant tohoto oboru na našem portálu, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ze Strojní fakulty ČVUT, jehož vystoupení bylo koncipováno jako odpovědi na nejfrekventovanější otázky týkající se této oblasti. Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. je odborným garantem projektu TZB-info 2011 Solární kolektory.

Další z redaktorů TZB-info, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., vedoucí redaktor oboru Obnovitelná energie TZB-info, se poté zaměřil na využití fotovoltaiky v bytových domech a v druhé části svého vystoupení okomentoval návrh Státní energetické koncepce. Úspory tepla jsou ovlivňovány i uživatelským chováním obyvatel domů a bytů. K tomu, aby se náklady udržely na přijatelné úrovni, by mimo jiné měly napomoci systémy měření a regulace. Ing. Milan Langer z firmy Danfoss představil systém „living by Danfoss“, což je nová série inteligentních termostatických hlavic, zatímco Milan Vítovský z firmy Honeywell seznámil přítomné s výhodami zónové regulace.

V závěru prvního bloku vystoupila Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálu TZB-info. Ve svém příspěvku připomněla další z oborů na TZB-info, obor Voda a kanalizace. V této oblasti je aktuálním tématem hospodaření s dešťovou vodou jako legislativní povinnost u nových staveb. V další části svého vystoupení zhodnotila speciální informační projekty z roku 2011 a představila projekty, které bude možné na stránkách TZB-info sledovat v roce 2012.

Druhý blok Konference TZB 2011 byl věnován vyhlášení dvou významných cen. Cenu Dr. Cihelky vyhlásil šéfredaktor časopisu Topenářství Ing. Josef Hodboď. Ocenění získal prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ze strojní fakulty ČVUT za publikaci „Velkoplošné sálavé vytápění. Podlahové, stěnové a stropní vytápění a chlazení“. Cenu autorovi předal prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ze stavební fakulty ČVUT. V poděkování prof. Bašta zdůraznil nejen odborný odkaz dr.Cihelky, ale ocenil jej i jako člověka, kterého si vážili všichni, kteří jej znali.

Přednášky ke stažení:

Zlatý@TZB-info 2011

Letošní ročník ankety, kterou pořádá portál TZB-info od dnešního dne již zná své vítěze. Weby v prvním ročníku v roce 2002 hodnotila odborná porota, v následujících letech jsme již koncept změnili a hlasy jednotlivým přihlášeným webům dávají čtenáři portálu TZB-info. Hodnotí tedy ti, pro které jsou weby určeny. Čtenáři hlasují pro web, který je oslovil svým designem, obsahem a ovládáním. Anketa je tradičně vyhlašována u příležitosti veletrhu Aqua-therm Praha. V letošním ročníku bylo přihlášeno 30 firemních webů. Čtenáři svými hlasy v letošním ročníku vybrali:


1. místo

2. místo

3. místoOcenění přebírá Ing. Eva Mokošínová, marketingová manažerka společnosti společnosti Schiedel, s.r.o.

1. místo: www.schiedel.czspolečnosti Schiedel, s.r.o.

Společnost Schiedel je výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu a Systému pro řízené větrání AERA. V nabídce společnosti jsou komíny keramické, nerezové, vícevrstvé, komíny pro nízkoenergetické domy, komínové systémy pro speciální použití a komínové vložky Schiedel pro vložkování a obnovu stávajících komínů.
Web www.schiedel.cz je stálicí ohodnocených webů v historii ankety. Ačkoliv postupně změnil design, obsah i strukturu, vždy se podařilo oslovit a zaujmout čtenáře. V letošním roce společnost Schiedel stojí i za nově spuštěným oborovým webem www.nakominuzalezi.cz. Jsme zvědavi zda osvědčený recept na úspěšné stránky se podaří uplatnit i v tomto novém prostoru.Ocenění přebírá Pavel Šroub z pražské pobočky společnosti ASIO, spol. s r.o.

2. místo: www.asio.cz společnosti ASIO, spol. s r.o.

Společnost ASIO se zabývá výrobky a technologiemi pro čištění a úpravu vod. Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem a významně se podílí i na tvorbě norem a předpisů ve svém oboru v ČR i v evropském měřítku.
Pracovníci ASIO se podíleli např. na zpracování DVD Profesis s tématikou Hospodaření s dešťovými vodami. Profesis dostává zdarma 28 000 členů ČKAIT a stavební úřady.
ASIO se dále účastní např. bilaterálních jednání pod hlavičkou HK ČR mezi českými a německými firmami z oborů zelené technologie, nízkoenergetické stavby a osvětlení, solární energie a projekty, dále z oborů technologií na údržbu a zpracování vody a znečištěné půdy, zpracování odpadů, chladících a zavlažovacích systémů apod.
Firma ASIO, spol. s r.o. skončila mezi deseti v prestižní soutěži o nejlepší malou a střední firmu "TOP MSP 2011", kterou každoročně pořádá Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s městem Brnem.

3. místo: www.quantumas.cz společnosti Quantum, a.s.

Společnost Quantum a.s. Quantum, a.s. Vyškov se vedle prodeje zásobníkových ohřívačů vody Quantum pro domácnosti i průmyslové provozy (přímý ohřev i nepřímý ohřev), solárních systémů, tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů a expanzních nádob zabývá také distribucí plynu a realizací staveb v oboru plyn, topení, voda a kanalizace. Provádíme montáže a dodávky kompletních kotelen, podlahových vytápění v rodinných domech a budování občanské vybavenosti, teplovzdušného vytápění, výměníkových stanic, teplovodních sítí, průmyslových plynovodů a rozvodů plynu v domácnostech, bytových domech a jiných objektech, zdravoinstalací a čistíren odpadních vod.

Vítězům samozřejmě gratulujeme a děkujeme všem společnostem, které své weby přihlásily, a čtenářům, kteří hlasovali.

Tipy na stánkyModelové řady tepelných čerpadel HOTJET a novinky v nabídce
HOTJET CZ, s r. o.
Hala č.2, stánek 205

Největší český výrobce tepelných čerpadel HOTJET CZ s.r.o. bude na výstavě prezentovat zástupce všech modelových řad tepelných čerpadel.


THERMONA představí novinky ve výrobním sortimentu pro rok 2012
THERMONA, spol. s r.o.
Hala č.3, stánek 335

Společnost Thermona zve všechny uživatele plynových kotlů a elektrokotlů, odbornou i laickou veřejnost na 18. ročník odborného veletrhu vytápění a dalších oborů TZB Aqua-therm, který se koná ve dnech 22.-26. listopadu 2011 na výstavišti PVA-EXPO Praha-Letňany.

 
 
Reklama