Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny elektřiny na rok 2011

Článek navazuje na dříve uveřejněné "Ceny plynu v 1. čtvrtletí roku 2011". Porovnává nabídky všech dodavatelů elektrické energie v jednotlivých regionech ČR. V grafické části je na příkladu provedeno srovnání cen všech dostupných dodavatelů pro distribuční tarify D02d a D56d.

V současné době registrujeme na trhu s elektrickou energií pro domácnosti 15 dodavatelů nabízejících celkem 21 cenových produktů. Zorientovat se v takovém množství nabídek není vůbec jednoduché, zvláště když se ceny některých produktů liší v závislosti na distribučním území. Distribuční území jsou tři, větší část republiky je zásobována společností ČEZ Distribuce, jih republiky obhospodařuje E.ON Distribuce a Prahu PRE distribuce.


Obr.1 - Přehled distribučních oblastí, zdroj: energetickecentrum.cz

V každé oblasti jsou jinak vysoké regulované složky dodávky. Ty byly pro rok 2011 stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010. Sazby regulovaných složek byly s napětím očekávány jak odbornou, tak laickou veřejností, neboť dopředu bylo avizováno, že s rostoucím zájmem investorů o připojení fotovoltaických elektráren do distribuční sítě, dojde k nárůstu složky určené na podporu OZE, přičemž do poslední chvíle neexistovala shoda na tom, jak se toto navýšení do spotřebitelských cen promítne. Nyní už víme, na čem jsme, přesto zůstává na pořadu dne otázka, který dodavatel nabízí nejlepší cenu.

Pro porovnání jsme zvolili rodinný dům s jističem 3x25 A. V první variantě se sazbou D02d a roční spotřebou 3 600 kWh, ve druhé variantě se sazbou D56d a celkovou roční spotřebou elektřiny 9 000 kWh, z toho 8 000 kWh v NT a 1 000 kWh ve VT. Pro ty, kteří se v sazbách neorientují, D02d je nejrozšířenější sazbou určenou pro domácnosti nevytápěné elektřinou, zatímco dvousložková D56d je vhodná pro domácnosti využívající k vytápění tepelné čerpadlo. O tom, jak se konečné výsledky liší v jednotlivých distribučních oblastech, se můžete přesvědčit v následujících grafech.


1. ČEZ Distribuce, a.s. - sazba D02d
 
4. ČEZ Distribuce, a.s. - sazba D56d


2. PRE Distribuce, a.s. - sazba D02d
 
5. PRE Distribuce, a.s. - sazba D56d


3. E.ON Distribuce, a.s. - sazba D02d
 
6. E.ON Distribuce, a.s. - sazba D56d

Obr.2 - Srovnání cen dodavatelů elektřiny v jednotlivých distribučních oblastech; * v roce 2011 již nelze sjednat

Z grafů je patrné, že obdobně jako u cen plynu hraje i u elektřiny roli, v jaké distribuční oblasti energii odebíráte. Nejpříznivější ceny jsou opět v Praze, kde zákazník využívající produkt PRE Komfort zaplatí za rok 18 552 Kč (D02d), resp. 28 109 Kč (D56d), kdežto na jihu republiky zákazník společnosti E.ON musí při stejně velkém odběru počítat s částkou 19.452 Kč (D02d), resp. 29 449 Kč (D56d), tedy o 900, resp. 1 340 korun více. Podobně jsou na tom ve srovnání s Prahou i zákazníci odebírající produkt ČEZ Comfort v distribučních oblastech ČEZ Distribuce.

Pokud se zaměříme na srovnání tradičních dodavatelů s konkurenčními společnostmi, jsou nabídky dominantních dodavatelů zhruba ve středu pomyslného žebříčku. Největší potenciál úspor daný přechodem od tradičního dodavatele k nejlacinějšímu je u tarifu D56d na jihu republiky, kde rozdíl činí zhruba 2 tisíce korun, na severu potom 1 250 Kč. Necelou tisícikorunu lze ušetřit změnou dodavatele u obou porovnávaných tarifů v Praze a u tarifu D02d v jižních oblastech. Nejméně přechodem ke konkurenci získají zákazníci ČEZ v distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a to přibližně 600 korun za rok. Obecně lze konstatovat, že rozdíly jsou nižší, než v případě porovnávání nabídek dodavatelů plynu.

Vzhledem k tomu, že platby za elektrickou energii představují významnou položku v rodinných rozpočtech a řada zákazníků hledá a zkouší všechny možnosti, jak na tomto výdaji ušetřit, připravili jsme opět velice jednoduchou výpočetní pomůcku, pomocí které lze vytvořit objektivní srovnání dostupných nabídek. Do výpočtu se kromě lokalizace místa spotřeby zadávají informace o využívané sazbě a spotřeba elektřiny v jednotlivých tarifech. Výsledkem je čárový graf, ze kterého se dá snadno odečíst zda, případně kolik, lze ušetřit přechodem k jinému dodavateli energie.

Výpočetní pomůcku, která vám snad rozhodování ulehčí, naleznete již brzy zde

Zdroje informací a dat:

1. http://eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/ER%20CR%205_2010.pdf
2. http://www.bicorn.cz/pages/bicorn/elektrina/dodavka-elektriny-domacnosti.php
3. http://www.bohemiaenergy.cz/domacnosti-sluzby_a_produkty-elektrina
4. http://www.centralenergy.cz/cenik-elektricke-energie-a-zemniho-plynu/elektricka-energie/pro-domacnosti-1.htm
5. http://www.centropol.cz/domacnosti.aspx
6. http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/domacnosti/elektrina/ceny-elektriny-2011.html
7. http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/power_products/products-trend.shtml
8. http://www.elimon.cz/prodej-elektriny/domacnosti/produkty-ceny/
9. http://www.energetickecentrum.cz/elektrina/ceniky/
10. http://www.lumen-energy.com/domacnosti/dodavka-elektriny/
11. http://www.nano-energies.cz/pro-domacnosti/cenik
12. http://www.pre.cz/domacnosti/produkty-a-ceny/ceny-2011.html
13. http://rspe.cz/cs/elektrina/domacnosti/ceniky
14. http://www.rwe.cz/cs/do-el-ceny-elektriny/
15. http://www.uet.cz/extrapages/domacnosti
16. http://www.engas.cz/


Recenze článku:

Autor v článku charakterizuje stávající situaci na trhu s elektrickou energií v České republice. V článku je konstatováno, že při rozdělení distribučního území na tři hlavní části, podle zásobování společnostmi ČEZ, E.ON a PRE, je trh s elektrickou energií pro domácnosti poměrně nepřehledný. Základem článku je variantní porovnání předpokládaných ročních nákladů za spotřebovanou elektrickou energii na příkladu průměrného rodinného domku (roční spotřeba elektřiny ve variantách od 3,6 do 9 tisíc kWh při jističi 3x25 A). Srovnání je přijatelně srozumitelné a pro odběratele elektrické energie z řad vlastníků rodinných domků je zcela jistě velmi zajímavé.

Z hlediska obsahu nelze článku nic vytknout, protože uváděné hodnoty je možné ověřit na internetových stránkách, které jsou uvedené za článkem coby zdroj informací a dat. Při uveřejnění je třeba dbát na čitelnost připojených grafů a na mapě by bylo vhodné zřetelněji rozlišit území zásobovaná společnostmi E.ON a ČEZ, jejichž označení částečně splývá.

Recenzent: Vladimír Sochor

English Synopsis
Electric energy prices in 2011

The article deals with price comparing of the electric energy suppliers in the regions of the Czech Republic. The graphs in the example shows the difference of the prices for tariff rates D02d and D56d.

 
 
Reklama