Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Veletrh For Arch 2011 ve své druhé polovině

Třetí den veletrhu For Arch patřil seminářům Solární teplo pro bytové domy, Energeticky úsporné domy a nově zaváděná směrnice EPBD a konferenci Inteligentní digitální domácnost 2011. Ocenění výrobci se také na svých stáncích pochlubili diplomy a plaketami soutěže Grand Prix 2011 za nejlepší novinkové exponáty.

Grand Prix 2011 a čestná uznání

Na slavnostním galavečeru 22. 9. byly vyhlášeny a předány letošní ocenění Grand Prix a četná uznání za nejlepší vystavované novinky. Na stáncích se tak v pátek již návštěvníci veletrhu mohli s oceněnými novinkami seznámit. V soutěži Grand Prix 2011 byly oceněny firmy a výrobky (v abecedním pořadí):

  • Asting CZ pasivní domy s.r.o. – stavební systém maXplus Aku
  • Genetop s.r.o. – Malá větrná elektrárna MVE Simeti
  • HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. – Cihelné bloky HELUZ FAMILY 50 2in1
  • Timpex spol. s r.o. – Reg EQ – komplexní regulace teplovodního vytápění v rodinných domech
  • WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s. – POROTHERM 42,5 T Profi – cihla plněná minerální izolací

Oceněné cihlářské výrobky určené pro energeticky úspornou výstavbu na stáncích výrobců (v abecedním pořadí):

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. – Cihelné bloky HELUZ FAMILY 50 2in1WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s. – POROTHERM 42,5 T Profi – cihla plněná minerální izolací
HELUZ FAMILY 50 2in1
POROTHERM 42,5 T Profi

Čestná uznání získaly firmy Danfoss s.r.o. (systém Living by Danfoss), Dennert Massivhaus (Dennert DX inteligentní stropní systém), Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. (tepelné čerpadlo vzduch-voda BA221 C „HomeAir“), Tremco illbruck s.r.o. (illbruck TP652 illmod Trio+), Wippro – Turen und Treppenwerk (FDA – výlez na rovné střechy). Oceněným výrobkům se na stránkách TZB-info budeme brzy věnovat podrobně.

Seminář Solární teplo pro bytové domy

Tradiční je v doprovodném programu veletrhu For Arch seminář Solární teplo pro bytové domy. Seminář moderoval a první přednáškou uvedl doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Věnoval se výhodám, které solární soustavy pro bytové domy mohou přinést, zároveň ale jmenoval bariéry, které rozvoji brání.

Celá prezentace Solární soustavy pro bytové domy ke stažení zde

Ing. Bořivoj Šourek (Siemens, s.r.o., Building Technologies) se věnoval zejména typům solárních soustav vhodných pro bytové domy, parametrům, podle kterých by se měly soustavy optimalizovat, kritériím návrhu soustav a výpočetním a simulačním nástrojům. V závěru prezentoval některá vhodná konkrétní zapojení na schématech.

Celá prezentace Integrace solárních soustav do bytových domů ke stažení zde

Ing. Jiří Kalina (REGULUS s.r.o.) se ve své prezentaci věnoval soustavám pro přípravu teplé vody. Popsal postup návrhu soustavy, a to včetně návrhu nosné konstrukce pro uchycení kolektorů. Věnoval se jednotlivě všem komponentům solární soustavy. Na závěr ukázal některé realizace společnosti REGULUS.

Celá prezentace Solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytových domech ke stažení zde

Ing. Alfréd Gottas (THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.) prezentoval zkušenosti z realizací velkých solárních soustav za hranicemi České republiky. Zdůraznil, že v případě solárních soustav by se nemělo na jednotlivých komponentech příliš šetřit. Jmenoval např. ochranu tepelné izolace potrubí, oběhová čerpadla apod.

Celá prezentace Zkušenosti z realizací velkých solárních systémů ke stažení zde

Ing. Lukáš Emingr (ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.) se věnoval zejména ekonomice solárních soustav. Věnoval se zejména jednotlivým vstupním podmínkám pro stanovení ekonomiky, růstu cen energií, ceně investovaného kapitálu (diskontní sazbě), investičním a provozním nákladům soustav a samotným energetickým ziskům soustav. V závěru prezentoval příklad návrhu solární soustavy z hlediska ekonomiky.

Celá prezentace Ekonomika solární soustavy pro bytové domy ke stažení zde

Seminář Energeticky úsporné domy a nově zaváděná směrnice EPBD

Dvoudenní seminář pro odbornou i laickou veřejnost věnovaný energeticky úsporným domům a nově zaváděné směrnici EPBD uspořádalo pro návštěvníky veletrhu For Arch Centrum pasivního domu.

První přednáška v podání akad. arch. Aleše Brotánka se zabývala otázkou, proč se na pasivní dům hodí zrovna dřevostavba. Pan Brotánek zrekapituloval podmínky vedoucí ke snížení roční potřeby tepla pod hranici 15 kWh/m2, které je třeba splnit spolu s tím, že energie bude pocházet nejlépe z obnovitelných zdrojů, aby dům mohl být klasifikován jako pasivní. Dřevostavby mají oproti jiným druhů staveb výhodu zejména v oblasti tepelné izolace obálky. Dosahují tak snáze kýženého cíle, kterým je využití potenciálu úspor spolu s potenciálem obnovitelných energetických zdrojů, při jehož naplnění se výrazně přiblížíme optimálnímu řešení, které by mělo být standardem po roce 2020.

Dalším přednášejícím byl Martin Jindrák ze společnosti Atrea, který se s přítomnými podělil o své sedmileté zkušenosti s bydlením v pasivním domě. V úvodu popsal technologii a postup výstavby rodinného domu, dále se zaměřil na vlastní provoz domu, který mohl doložit řadou zajímavých informací získaných z monitoringu spotřeby energie prováděného od realizace do loňského roku, vzhledem k tomu, že dům kromě svého primárního účelu víceméně sloužil i jako praktická laboratoř. Dále se ve své přednášce zaměřil na způsob větrání pasivního domu s důrazem na otázky vnitřní vlhkosti, zmínil výhody řízení větrání pomocí čidel CO2 a v závěru se neopomněl zmínit o bodech, které by na základě prožitých zkušeností dělal při návrhu nového domu jinak lépe.

Význam termických solárních systémů pro pasivní domy poté vyzdvihl Ing. Dalibor Skácel. Popsal možná technická řešení včetně přínosů pro provoz domu a ekonomiku provozu. Na jeho přenášku navázal Ing. Michal Čejka z pořádající společnosti Porsenna. Připomněl, že pasivní dům je budova, která díky své konstrukci zajišťuje kvalitní vnitřní prostředí jak v létě, tak i v zimě, a to bez tradičního otopného a chladícího systému. Popsal, jak takového standardu dosáhnout a jak se vyvíjí legislativa v této oblasti. V dalším průběhu představil ekonomickou analýzu šesti variant vytápění pasivního domu, které porovnal jak z hlediska investice, provozních nákladů, tak i dalších souvislostí zasahujících do ekonomiky provozu bydlení. Dále porovnával provoz domu v pasivním standardu a domu běžného. Výsledek analýzy prokázal, že všechny uvažované druhy vytápění vycházejí přibližně stejně, zato rozdíl mezi energeticky neúsporným domem a domem pasivním je natolik propastný, že se vyplatí investovat zhruba o 10 % více prostředků do počáteční investice, neboť tyto náklady se v průběhu životnosti stavby až několikanásobně vrátí.

Inteligentní digitální domácnost 2011

RNDr. Petr Beneš zahájil seminář jménem organizátora, jímž je odborné nakladatelství Sdělovací technika, s. r. o., vydávající stejnojmenný odborný časopis. Doc. Ing. Petr Kašpar, CSc., z katedry měření ČVUT FEL prezentoval magisterský studijní program Inteligentní budovy, který již má první absolventy. Studijní program byl podpořen v rámci Operačního programu PA . Tato podpora v současnosti končí, do budoucna bude pravděpodobně studijní program omezen. Řada významných firem z příbuzných oborů přímo spolupracovala s vybranými studenty v rámci zpracování diplomové práce. Některé diplomové práce vedli vyučující z jiných fakult.

Následně se již prezentovaly snad všechny významné firmy, které v České republice nabízejí systémy pro inteligentní digitální domácnosti. Celkový záběr zúčastněných firem je široký, některé se v prezentaci zaměřily více na multimédia, jiné na zabezpečení, další na úspory energií. Nejvíce však byly prezentovány technické vlastnosti a možnosti jak samotných technických zařízení tak nadřazených programů.

Obecně lze prohlásit, že specializovaná řešení (systém vyvinutý jednou firmou) jsou levnější a lze je rychleji uvést na trh, v případě zániku firmy nebo ukončení výroby produktu vzniknou problémy s údržbou nebo náhradou. Standardizovaná řešení jsou sice dražší a uvedení na trh je zdržováno nutností získat certifikaci, je však možno kombinovat komponenty různých výrobců respektive dodavatelů.

Obecné doporučení prezentované několika firmami: Zabudujte čtyřžilové komunikační kabely a budete mít budovu připravenou pro implementaci inteligentního řízení.

 
 
Reklama