Přihlaste se na 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb 2017

Datum: 18.7.2017  |  Autor: redakce  |  Firemní článek

Konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21. září 2017 v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH, se bude věnovat problematice dřevostaveb, kabelových rozvodů a požárně bezpečnostních zařízení v rámci únikových cest.

„Na prvním ročníku konference se podařilo splnit cíl – propojit stavaře, architekta, hasiče a odborníky v technologiích. Nejen, že se díky sestavení přednášek sešli na jedné konferenci, ale účastníci ocenili možnost vyslechnout názory „z druhé strany barikády“. Jak na sebe vzájemně reagovali v rámci přednášek architekt, hasič a památkář – to byl koncert pro ucho odborníka nevídaný,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.

Požární bezpečnost je klíčovým kritériem všech staveb. Dnešní moderní stavby, to nejsou jen „stabilní“ konstrukční celky (jako například zdi a schodiště), jsou to také „živé“ technické organismy obecně známé jako technická zařízení budov (TZB). Tato zařízení (spíše technologické celky) zahrnují v rámci jednotlivých budov nejen techniku napříč různorodými obory zabývajícími se vnitřním prostředím, jako jsou například klimatizace, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, ale také rozvod vody, plynu a kanalizace, ale také mnohdy naprosto rozdílné požadavky na instalaci či provoz.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

„Podíváme-li se na dnešní domy nabité vzájemně provázanými technologiemi z pohledu požárního rizika, pohybujeme se u těchto technologických celků v převážné většině reálných situací v oblasti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení. Na tyto technologické celky a zařízení určené k včasnému zjištění a ohlášení požáru, zmírnění jejich dopadu či automatickému uhašení jsou kladeny velmi přísné požadavky,“ říká Michal Randa, specialista na bezpečnost a požární ochranu budov a jeden z garantů konference.

Pořadatel: TZB-info
Termín konání: 21. 9. 2017, 10.00 - 10.30 prezence // 10.30 - 16.00 přednášky a prezentace
Místo konání: Kongresový sál VH II, PVA EXPO PRAHA - Beranových 667, Praha 9

Součástí vložného je občerstvení, vstup na stavební veletrh FOR ARCH 2017 a materiály ke konferenci.
Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.
Registrace je otevřena do 12. 9. 2017.

PROGRAM

Letošní ročník je zaměřen na budovy ze dřeva a s větším podílem dřeva.

  BLOK I - STAVEBNÍ KONSTRUKCE A KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

 • Požární bezpečnost nejvyšší dřevostavby na světě – TREET – How and Why – Exkluzivní zahajovací přednáška konference – Ole Herbrand Kleppe
  Čtrnáctipodlažní budova ze dřeva stojí v norském Bergenu. Se svou výškou 52,8 m je nejvyšší bytovou dřevostavbou světa. Zásadním problémem projektu byla požární bezpečnost. O konstrukci, průběhu stavby a řešení požární bezpečnosti pohovoří Ole Herbrand Kleppe, vedoucí projekt manažer společnosti BOB, developera budovy Treet. Přednáška bude tlumočena.

 • Dřevostavba sídla společnosti Lesy České republiky – Ing. arch. Ondřej Chybík
  Autorem vítězného návrhu nového sídla Lesů ČR je tým talentovaných mladých architektů Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, kteří se proslavili např. Českým pavilonem na výstavě Expo 2015 v Miláně. O vizi budovy jako takové a také o její požární bezpečnosti pohovoří Ing. arch. Ondřej Chybík.

 • Požární odolnost stěn lehkých dřevěných skeletů budov – doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Magdaléna Charvátová
  Přednáška bude zaměřena na stanovení požární odolnosti stěn lehkých dřevěných skeletů budov s různými druhy obkladových materiálů. Prezentovány budou především parametry pro stanovení jejich nosné funkce: čas počátku zuhelnatění dřevěného rámu, čas porušení obkladového materiálu, rychlost zuhelnatění dřevěného rámu pod obkladovým materiálem včetně jeho jednotlivých fází a dosažená hloubka zuhelnatění. Představeny též budou numerické a analytické modely, které byly zpracovány na základě požárních zkoušek, provedených v požární zkušebně podle normového požárního zatížení. V závěru přednášky budou uvedena doporučení na úpravy doposud používaných výpočetních postupů pro zkoumané typy obkladových materiálů.

 • Požární hledisko na moderní dřevo-stavební systémy obvodových plášťů budov – Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Petr Hejtmánek
  Přednáška bude rozdělena na dvě tematické části. První část shrne soudobé požadavky požární bezpečnosti a z nich vyplývající omezení na obvodové pláště dřevostaveb. Pozornost bude věnována třídění konstrukčních částí (DP1, DP2, DP3) a konstrukčních systémům budov (nehořlavých, smíšených, hořlavých), dále souvislostem a odlišnostem mezi požární odolností a požární otevřeností obvodových stěn. Druhá část přednášky představí konstrukčně-požární vývoj na ČVUT UCEEB v oblasti moderních dřevo-stavebních fasádních systémů (lehkých obvodových plášťů EnviLOP a MORE-CONNECT) včetně možností jejich efektivního uplatnění při regeneraci stávajících objektů.

 • Požární ochrana historických objektů ze dřeva bude téma pro Evu Polatovou z Národního památkového ústavu.
  U požární ochrany historických staveb je popasování se s dřevěnou konstrukcí tak nějak samozřejmostí. Kromě stavby a osob zde chráníme i kulturní hodnotu.

 • Požární vlastnosti fenolických tepelněizolačních desek Kooltherm představí Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant Kingspan Izolace.

 • Jaké zkušenosti lze čerpat ze statistik o požárech - plk. Mgr. Radek Kislinger (vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů); Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
  Přednáška se bude zabývat negativními poznatky (velkými i malými) v oblasti zajištění požární bezpečnosti staveb z pohledu profesionálního hasiče, který dlouhá léta působí v oblasti požární prevence a vyšetřování požárů.

 • Protipožární ochrana ocelových konstrukcí - Ing. Vít Koverdynský, Ph.D. z divize Isover SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.

 • Požární bezpečnost a akustika lehkých střech na trapézovém plechu s MW, EPS a PIR - Ing. Pavel Rydlo z divize Isover SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s.

 • BLOK II - TECHNICKÉ SYSTÉMY

 • Systémy na trvalé snížení obsahu kyslíku - proaktivní požární ochrana technologie FirePASS - Jaroslav Beránek Obchodní a technologický ředitel společnosti HYPOXIE Group s.r.o.
  Požárně bezpečnostní zařízení snižující trvale obsah kyslíku k zamezení vzniku požáru nebo jeho rozšíření v chráněném úseku. Vytvoření tzv. hypoxického prostředí, kde není možné, aby vznikl požár, ale zároveň není toto prostředí životu nebezpečné.

 • Novinky v aktivní ochraně staveb stabilními hasicími zařízeními - Ing. Pavel Rybář

 • Jak se v praxi projevila nová norma pro kabely EN 50575, která platí od 1. 7. 2017 v rámci evropského nařízení o stavebních výrobcích (CPR)?

 • Dále také novinky v hasicích systémech a dalších prvcích ochrany, drony například pro dokumentování požárů atd.

 • Výše uvedené přednášky i detailní témata jsou orientační a jsou průběžně upřesňována a dále doplňována.
  Součástí konference bude ukázka práce dronů a výstava modelů staveb ze dřeva.

Partner konference:
Požární bezpečnost staveb konference

Mediální partneři:Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, pracovní materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného. Přihlášený může poslat náhradníka.

Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:

Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Jiné sdělení:
Cena
konference:
jsem člověk  nejsem člověk
 

Datum: 18.7.2017
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Normy

Knihovna FM

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová

Partneři - Facility management

logo Mark2 Corporation
logo ATALIAN
logo ista
 
 

Aktuální články na ESTAV.czMěsta pro lidi nebo pro automobily?Ceny bytů a domů v ČR rostly v 1. čtvrtletí nejrychleji v EUSenát vrátil Sněmovně novelu zjednodušující proces EIAZkušenosti s bydlením v dřevostavbě po deseti letech