Archiv článků od 23.7.2009 do 5.6.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

5.6.2013
Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší a na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
Zajištění protipovodňových opatření v ČR

Zajištění protipovodňových opatření v ČR

12.5.2013 | Exponex, s. r. o.
Povodně na našem území způsobily za posledních 15 let škody za více než 174 mld. Kč a došlo při nich ke ztrátě 123 životů. V programech na odstraňování povodňových škod z minulých let bylo z prostředků na dotace MZe vynaloženo cca 9 985 mil. Kč na odstraňování škod na vodohospodářském majetku a 1 830 mil. Kč na odstraňování škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací.
Protipovodňové a protipožární vrata pro Národní divadlo

JaP-Jacina – protipovodňová vrata a zábrany

23.3.2013 | JaP-Jacina, s.r.o.
Výhodou těchto vrat a uzávěrů je jejich použitelnost jako standardních vrat pro normální uzavření, případně uzamčení prostoru. Dále pak možnost automatického provozu nejen při otevírání a zavírání, ale také při detekci a následném nafukování těsnění i dlouhodobém udržování vodotěsnosti.
Speciální vrata pro ochranu majetku před vodou a ohněm

Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům

15.3.2013 | J.A.P. spol. s r.o.
Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.
Bílé vany

Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita

31.12.2012 | Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Stavební fakulta, ČVUT v Praze
Článek uvádí objektivní srovnání dvou různých přístupů k ochraně spodní stavby proti vodě a vlhkosti – bílých základových van a povlakových hydroizolací. Konfrontace vlastností a rizikových faktorů obou technologií je provedena z pohledu bílých van, na které je článek primárně zaměřen. Srovnávací analýza je doplněna fotodokumentací z terénních průzkumů a výsledky nezávislých laboratorních zkoušek.

Sanace ETICS

29.11.2011 | Knauf Praha s.r.o., Ladislav Linhart
Nekvalitně provedené fasádní systémy je nutné sanovat. Před sanací musíme posoudit stávající stav ETICS a provést jeho revizi, na jejímž základě je stanoven závazný technologický postup sanace. Ukazuje se, že právě sanace fasád bude v blízké budoucnosti velice žádanou stavební činností.

Konec sanace vlhkého zdiva, jak jsme ji doposud znali

24.6.2011 | Realsan Group, SE , Ing. Petr Čeliš
Klíčová kritéria pro výběr řešení sanace vlhkého zdiva u zavlhlých a památkově chráněných budov jsou z pohledu investora následující: CENA, ČAS a SPOLEHLIVOST. Pod tlakem technických podmínek sanační opatření často selhávají a dochází vlivem následných škod ke znehodnocení investic. Právem investoři vyžadují za svoje peníze odpovědnost dodavatelů a kvalitu, která zaručí extrémní zatížení zvládnout s garancemi.

Dřevostavby a voda

16.6.2011
Moderní montované dřevostavby se skládají z několika vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci. Jednou z nejdůležitějších zásad je pravidlo „difuzní otevřenosti“. Stavební technologie respektující toto pravidlo mají nejlepší předpoklady pro přirozené a velmi rychlé vysušení celé stavby.

Mobilní protipovodňová zábrana

20.5.2011 | VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
Souprava je určena k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny. Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení 0,5, 1 a 1,5m. Nepotřebuje spodní stavbu, je lehce přenosná, tzn. v případě rozmoklého terénu a nemožnosti nájezdu mechanizace s ní lze manipulovat pomocí několika pracovníků.

Ochrana před povodněmi - tradiční téma veletrhu WATENVI

7.4.2011 | Veletrhy Brno, a.s.
Hydrologické a klimatické extrémní situace nese název půldenního bloku doprovodného programu, jehož garantem je Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR.

Stavby a povodně

28.12.2010
Klimatické změny, které se ve světě projevují abnormálními srážkami a následně ničivými povodněmi se zaplavováním celých rozsáhlých oblastí, dopadají svými důsledky na celou společnost. Škody, jako bezprostřední dopad povodní, negativně působí na ekonomiku jednotlivých zemí, ale hlavně na psychiku postižených obyvatel v povodí řek, potoků, ale i mimo ně.

Jak nejlépe ochránit zaplavené domy před nadcházející zimou?

14.10.2010 | Baumit, spol. s r.o.
V současné době je poslední možnost připravit povodněmi poničenou budovu na nadcházející zimu. I přesto, že zdivo mnohdy nestačilo úplně vyschnout, je nutné zvážit, jaká opatření jsou pro konkrétní budovu nejideálnější, aby období zimních mrazů nenapáchalo další škody na provlhlých konstrukcích.

Spolehlivá střecha KM Beta nyní již od 126 Kč/m2 a se speciální slevou pro postižené povodněmi

20.9.2010 | KM Beta, a.s.
Až do konce září platí mimořádně zajímavá sleva ve výši 30% na základní tašky KM Beta. Střechu KM Beta díky této akci pořídíte již od 126 Kč/m2!

Povodně - náprava škod u zaplavených domů

3.9.2010 | Baumit, spol. s r.o.
Praktické rady jak odčerpávat vodu, zajistit statiku objektu, postup vysoušení a sanace a kroky pro prevenci dalšího poškození objektu. Baumit nabízí více druhů sanačních omítkových systémů pro různé stupně poškození a pro exteriér i interiér a speciální zateplení Baumit open, umožňující odvětrání přebytečné vlhkosti.

KM Beta pomáhá také povodněmi postiženým obyvatelům severních a východních Čech

28.8.2010 | KM Beta, a.s.
Obyvatelé Moravy a Slezska ještě ani nestihli opravit své domy poničené květnovými povodněmi a následnými sesuvy půdy a přírodní živly zaútočily znovu. Zasaženým severním a východním Čechám opět nabízí svou pomoc hodonínská společnost KM Beta a.s.

Přes sádrokartonové konstrukce se přehnala velká voda. Co s tím?

27.8.2010 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, Ing. Jiří Otta
Voda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami - vadnými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími spotřebiči, děravou střechou či při přírodních katastrofách. Letošní letní přívalové deště zvedaly hladiny potoků a řek a voda způsobila řadu potíží. Technický tým společnosti Rigips by rád pomohl radou při následných opravách poškozených staveb.

Riziko poškození objektů zasažených povodněmi

20.6.2010 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., ČVUT Praha, Stavební fakulta
Při záplavách jsou stavební konstrukce vystaveny podmínkám, které nemohou při běžném provozu nastat. Zaplavené podzemní a částečně i nadzemní prostory způsobují plné nasycení vodou obklopujících stavebních konstrukcí, v jejímž důsledku zůstává i po opadnutí vody v konstrukcích rovnoměrně rozložená vysoká vlhkost.

Budovy po povodních a zateplování

24.5.2010 | Ing. Jiří Šála, CSc.
V tisku, televizi, na internetu a v jiných běžně dostupných informačních mediích se objevují všeobecné rady, jak v budovách postupovat při odstraňování následků záplav. Slepé uplatňování většinově správných řešení v konkrétních složitých podmínkách však vyvolává rizika chyb, které vedou v nejhorším případě k destrukci budov, v lepším případě ke zbytečnému mrhání prostředky.
diskuse: 1 příspěvek, 01.06.2010 14:18

Přes sádrokartonové konstrukce se přehnala velká voda. Co s tím?

23.7.2009 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips, Ing. Jiří Otta, vedoucí Centra technické podpory Rigips
Voda může vniknout do interiéru budovy mnoha cestami – vadnými vnitřními rozvody, špatně napojenými domácími spotřebiči, děravou střechou či při přírodních katastrofách.
zpět na aktuální články       1  2   

Témata 2018

Partneři - Bezpečnost

logo Mark2 Corporation
logo EXACQ
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha koupí objekt nádražní restaurace v BubenčiVize pro okresní město: Hala obchoďáku nebo moderní čtvrť pro bydlení a služby?Jak navrhovat, prodávat a instalovat řízené větrání a moderní vytápěníPraha 8 chce jednat s majitelem o budoucnosti chátrajícího Paláce Svět