Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Reference – Výstavba protipovodňového opatření na ochranu Prahy – etapa 0006

Výstavba byla zahájena v lednu 2012 v etapě 0006 – Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle. Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy jsou rozdělena do osmi základních etap.

Technický dozor - Reference - Výstavba protipovodňového opatření na ochranu Prahy

Základní etapy protipovodňového opatření:

  • Etapa 0001 Staré Město a Josefov
  • Etapa 0002 Malá Strana a Kampa
  • Etapa 0003 Karlín a Libeň
  • Etapa 0004 Holešovice, Stromovka
  • Etapa 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov
  • Etapa 0006 Zbraslav a Radotín
  • Etapa 0007 Troja
  • Etapa 0008 Protipovodňová ochrana Modřany

Celková délka protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení) je po dokončení všech etap cca 19 255 km, z toho mobilní opatření 6 795 km.

Protipovodňové opatření slouží k ochraně Prahy proti škodám působeným povodněmi na historických budovách, majetku i zdraví a životech obyvatel. Liniová opatření jsou doplněna o uzávěry na kanalizační síti v místech, kudy by mohla povodní vzdutá voda pronikat zpět do chráněného území.

Etapa 0006

Etapa 0006 řeší ochranu tří městských částí – Zbraslav, Radotín a Velké Chuchle, které leží na při soutoku Vltavy s Berounkou. Oproti ostatním úsekům protipovodňové ochrany je zde podstatnou problematikou, která se promítá do technického řešení i do značné výše nezbytných investičních nákladů, ochrana před průsakem vody do ochráněného území velmi propustným podložím.

Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy

Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy.
Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy


Zkouška mobilního hrazení v Malé Chuchli -  Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Zkouška mobilního hrazení v Malé Chuchli - Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy

Zkouška mobilního hrazení v Malé Chuchli - Výstavba protipovodňového opatření na ochranu hl.m. Prahy
Ing. Tomáš Leiss - poradenství ve stavebnictví

Zabýváme se poskytováním služeb technického dozoru stavebníka. Zaměřujeme se také na inženýring, realizaci staveb a vypracování projektové dokumentace. Reference: Technický dozor - Reference RD - Praha Stodůlky Technický dozor - Reference - výstavba ...