Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plány ČR pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací

Naše vláda schválila tři klíčové koncepční dokumenty – plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. MŽP je vydá opatřením obecné povahy a budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.


© Fotolia

Schválením Plánů pro zvládání povodňových rizik v termínu do 22. prosince 2015 splnila ČR mimo jiné část předběžných podmínek oblasti vodního hospodářství a problematiky řízení rizik v rámci operačních programů – Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova.

Plány jsou nezbytným podkladem pro výkon veřejné správy, především pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem. Během první fáze předběžného hodnocení povodňových rizik v roce 2011 se vymezily oblasti s významným povodňovým rizikem (celkem 2966 km vodních toků), pro které byly o dva roky později zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Každý z plánů pro zvládání povodňových rizik prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností. Dokončení plánů pro zvládání povodňových rizik vychází z prvních dvou fází naplňování tzv. povodňové směrnice a završuje šestiletý proces jejich přípravy.

Pro ohrožené lokality jsou v plánech pro zvládání povodňových rizik navržena optimální opatření. Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem tj. v 618 obcích v povodí Labe, 196 obcích v povodí Dunaje, 63 obcích v povodí Odry. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.). Konkrétní opatření, tedy 52 pro povodí Labe, 28 pro povodí Odry a 55 pro povodí Dunaje, zahrnují nejčastěji výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňových opatření.

Plány pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací z fondů EU programů v letech 2014–2020, např. OPŽP 2014–2020 (zejména v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření a preventivních protipovodňových opatření) nebo národních programů.

Zdroj: www.mzp.cz

 
 
Reklama