Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Předpisy týkající se obnovitelných zdrojů energií
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

16.1.2012
Marcela Jonášová, AVMI

V souvislosti s programem Zelená úsporám se vyskytují spekulace, že výrobci tepelněizolačních materiálů reagovali na zavedení dotační podpory zvýšením cen, takže v konečném důsledku investoři zaplatili stejně, jako kdyby dotace vůbec nebyly.

22.8.2009
redakce, Vlastimil Růžička

Podle údajů European Wind Energy Association (EWEA) by se pomocí větru mohlo v roce 2020 vyrábět v Evropské unii 12 % elektřiny. V současnosti je to asi 4 %. V případě Česka se jeví podíl větrné energie jako naprosto marginální. Za poslední dva roky se však kapacita větrníků výrazně zvýšila. Zásluhu na tom má vstřícný přístup Evropské unie i Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).

28.5.2007
Ing. Libor Novák, Ing. Renata Straková

Plnění požadavků EU ve vztahu k prosazování politiky úspor energie a implementace směrnice o energetické náročnost budov (ENB) do naší legislativy padá u nás především na hlavu ředitele odboru ekologické energetiky MPO, pana Ing. Ladislava Pazdery. Tohoto tématu se týká i první část našeho rozhovoru.

10.1.2005
Ing. Libor Novák, SFŽP

V závěru uplynulého roku byl schválen program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005. Dnešní článek se podrobně věnuje pravidlům pro získání podpory na vytápění a přípravu TUV pro fyzické osoby. Podmínky pro získání podpory pro podnikatele, obce a neziskové organizace jsme publikovali již v prosinci.

21.12.2004
Ing. Josef Slováček, předseda správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR

Objekt zateplený podle podmínek SFŽP má tak malou spotřebu energie, že špičkové tepelné čerpadlo, které sníží již tak malou spotřebu třeba o 80%, ušetří tak málo provozních nákladů na vytápění, že se za dobu své životnosti nezaplatí. Naskýtá se otázka, proč byla tak nelogicky postavena pravidla a čemu měla sloužit.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama