Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předpisy týkající se obnovitelných zdrojů energií

txt

Nařízení vlády č. 308/2004 Sb.

o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
se změnami:512/2006 Sb., 148/2008 Sb., 64/2020 Sb., 217/2020 Sb., 177/2021 Sb., 84/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 102/2004 Sbírky zákonů na straně 6426
schváleno:05.05.2004
účinnost od:24.05.2004
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
se změnami:500/2001 Sb., 203/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 148/2000 Sbírky zákonů na straně 8010
schváleno:22.11.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:31.12.2023
[Textová verze] [PDF verze (1053 kB)]


Emise skleníkových plynů bytového domu v kontextu klimatických cílů stanovených Pařížskou dohodou (2. část)

16.3.2020 | Ing. David Pálenský, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
První část seriálu se věnovala environmentálnímu vyhodnocení předmětného bytového domu (BD) z hlediska množství produkce skleníkových plynů pomocí zjednodušené metody posuzování životního cyklu (LCA). Výsledné emise byly porovnány s emisním požadavkem stanoveným na základě klimatických cílů Pařížské dohody a vědecké zprávy The Emissions Gap Report. Výsledky ukázaly, že roční produkce emisí skleníkových plynů BD dosahují 41,8 t CO2,ekv./a, přičemž emisní požadavek pro klimatický cíl 1,5 °C činí 17,0 t CO2,ekv./a. Druhá část příspěvku se věnuje sestavení variant kombinující emisně úsporná opatření za účelem dosažení hranice emisního požadavku pro klimatický cíl 1,5 °C.

Emise skleníkových plynů bytového domu v kontextu klimatických cílů stanovených Pařížskou dohodou (1. část)

9.3.2020 | Ing. David Pálenský, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Dvoudílný seriál se věnuje případové studii bytového domu (BD), který byl environmentálně vyhodnocen z hlediska množství produkce skleníkových plynů pomocí zjednodušené metody posuzování životního cyklu (LCA). Výsledky celkových emisí BD byly porovnány s hodnotou emisního limitu, který byl stanoven na základě klimatických cílů Pařížské dohody a vědecké zprávy The Emissions Gap Report. V reakci na značné překročení emisního limitu byla navržena řada emisně úsporných opatření, která byla vhodně sestavena do variant splňujících emisní požadavek.

Infotherma začne hodně zajímavou diskusí

20.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zveme Vás na zahájení výstavy s vyhlášením výsledků ankety čtenářů TZB-info a navazující diskusní blok Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Tošenovským. Zveme vás také na úterní doprovodný program Chytrá řešení pro úspory energie v budovách a těšíme se na Vaši návštěvu na stánku TZB-info.
dřevěné pelety

Moderní využití energie ze dřeva

5.5.2014 | Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info, Klastr Česká peleta
V rámci veletrhů TECHAGRO a BIOMASA konaných na přelomu března a dubna 2014 se uskutečnily série přednášek, jejichž společným jmenovatelem bylo moderní a efektivní využití energie ze dřeva. Mezi ostatními tématy dominovala dvě nejvíce probíraná – dřevní štěpka a dřevěné pelety
Montáž fotovoltaiky na střeše

Další porovnání fotovoltaiky a solárních termických kolektorů

30.4.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Přednášky v rámci doprovodného programu jsou kromě základních informací o fotovoltaice zaměřeny na aktuální témata a novinky v nabídce jednotlivých firem. Milan Novák z firmy ThermoSolar prezentoval předběžné výsledky experimentálního porovnání fotovoltaiky a termických kolektorů.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 09.05.2014 14:56
globální oteplování

Jak omezit změnu klimatu

26.4.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Na základě závazků přijatých na konferenci v Cancunu, je očekáván růst teplot v rozmezí 3,7 až 4,8 °C. Výrazné změny v investičních strategiích nutné pro omezení globálního oteplení na 2 °C by znamenaly pouze nepatrné snížení spotřeby v průběhu celého 21. století.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 09.05.2014 06:04

Porovnání solárního fototermického a fotovoltaického ohřevu vody

21.4.2014 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.
diskuse: 30 příspěvků, poslední 01.02.2018 17:08

Nápady na úspory energie i další ekologické projekty budou oceněny v soutěži

7.10.2012 | CEE Bankwatch Network
Nezisková organizace CEE Bankwatch Network vyhlásila soutěž o nejlepší nápady na ekologické projekty, které by mohly být financovány z evropských fondů. Pro nejlepší je připravena finanční odměna až 35 000 korun.

Obnovitelné zdroje s chladnou hlavou

12.9.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Autor publikace, David J. C. MacKay, profesor fyziky na University of Cambridge a od roku 2009 hlavní vědecký poradce Ministerstva pro energetiku a klimatickou změnu (DECC), vychází z předpokladu, že změna klimatu je realita způsobená člověkem, a že je nutno snižovat emise CO2 tempem, které zaručí, aby teplota nevzrostla o více než 2 °C nad předindustriální úroveň.

Ekonomické hodnocení externích nákladů výroby elektrické energie

10.9.2012 | Ing. Jan Melichar, Ph.D., Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
Výstavba, provoz a likvidace elektráren působí četné negativní efekty (emise, odpady apod.) ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí. Z pohledu ekonomiky se v převážné většině jedná o externí náklady, které nejsou zachyceny v tržních cenách. Jedním z nejpropracovanějších přístupů ke kvantifikaci externích nákladů je evropská metodika ExternE.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 01.10.2012 15:09

Legislativa k recyklaci fotovoltaických panelů

20.8.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V praktických otázkách recyklace fotovoltaických panelů došlo k poměrně malému posunu. Byla však přijata nová legislativa na evropské úrovni i v České republice. Požadavky českého zákona jdou v případě fotovoltaických panelů nad rámec požadavků evropské směrnice i české vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 27.08.2012 09:02

Třetí den konference EAERE 2012

3.7.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V sobotu 30. 6. 2012 byla v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze slavnostně zakončena 19. výroční konference EAERE 2012. V průběhu závěrečného ceremoniálu byla předána ocenění za nejlepší poster, vynikající publikaci a nejvýznamnější praktický úspěch.
Atomkraft? Nein danke

Německý ústup od jádra

2.7.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle formulací v českých masových médiích by mohl vzniknout dojem, že německý ústup od jaderné energetiky je hysterickou reakcí na havárii jaderné elektrárny Fukušima Daiiči. Ve skutečnosti se jedná o návrat k původní dohodě vyjednané s provozovateli jaderných elektráren.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 03.08.2012 13:11

Druhý den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

30.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala druhým dnem přednášek. V hlavní přednášce William D. Nordhaus, profesor na Yale University v USA, přednášel na téma Modely pro integrované posuzování v oboru ekonomie a změna klimatu. Navazovalo hodnocení konference o ochraně klimatu Rio+20.

Slepá důvěra v trh nám nepomůže

28.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Má smysl investovat do ochrany životního prostředí i v době ekonomické recese? Může trh sám vyřešit problémy životního prostředí? Má smysl zabývat se environmentálními problémy, které ovlivní až budoucí generace? Odpovídají účastníci konference Evropské asociace environmentálních ekonomů (EAERE), která probíhá do 30. června v Praze.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 23.06.2015 15:24

Podpora jaderné energetiky

24.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Agentura STEM prezentovala výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného na podporu jaderné energetiky v České republice zadaného společností ČEZ. STEM zpracovává průzkumy na toto téma od roku 1994.
diskuse: 19 příspěvků, poslední 05.07.2012 14:12
Going Green logo

Going Green 2012 - co lze čekat od zelených trendů?

22.6.2012 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Anglickou frázi „Going Green“ bychom mohli přeložit jako „zelenání se“. Zástupci byznysu, státní správy, mezinárodních institucí, průmyslu a výzkumu představili své vize i konkrétní kroky ke snížení spotřeby a ochraně klimatu.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 26.06.2012 09:04

Veřejnost podporuje obnovitelné zdroje energie

13.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Nový dotazníkový průzkum společnosti SC&C boří mýtus, že Češi jsou proti obnovitelným zdrojům energie. Tři čtvrtiny lidí navíc preferují útlum těžby hnědého uhlí před masivními exporty elektřiny.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 14.06.2012 07:19

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - seminář EUFORES

28.2.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V úterý 21. 2. 2012 pořádalo sdružení EUFORES seminář k tématu Národní akční plány pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie – implementace a perspektiva v České republice. Seminář proběhl v Senátu Parlamentu České republiky pod patronací jeho místopředsedkyně PaedDr. Aleny Gajdůškové.

Z čeho se skládá cena elektřiny

20.2.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Struktura ceny elektřiny se zaměřením na historii a výši příspěvku na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 05.04.2013 15:27

další články

 
 
Reklama