Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jsou biokrby bezpečné?

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu. V ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima.


Designový biokrb, foto© TZB-info

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo (biokrbů). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.


Hlavní výhodou biokrbů je možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory, kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:

  • vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití,
  • vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce,
  • dodržujte minimální vzdálenost 1 m od hořlavých látek po stranách a především nad biokrbem,
  • nikdy nedolévejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru,
  • biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení,
  • používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel), určené pro spalování v bio­krbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje přibližně 96 % ethanolu,
  • obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.

Byla zjištěna skutečnost, že v České republice není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci České republiky byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např. Švédsko, certifikační organizace SITAC).


Experimentální měření

Měření teplot pro závěsný biokrb (BIO-03) bez ochranného skla o rozměrech 74×60×24 cm provedené laserovým teploměrem (Voltcraft IR-380, teplotní rozsah od −50 do +800 °C, přesnost ±2 %). Teploty na okraji nádobky s palivem v době hoření přibližně 280–290 °C. Ve 29. minutě došlo k dohořívání paliva v biokrbu a při teplotě zhruba 160 °C již nebyl vizuálně patrný plamen.


Na základě uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování zařízení, která nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.

 
 
Reklama