Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požární odolnost systému Ytong a spřízněných značek Silka a Multipor

Systém stavebních komponentů Ytong vyniká svou požární odolností. Za zmínku stojí, že stejně příznivé vlastnosti v tomto ohledu mají i jeho „mladší příbuzní“ od téhož výrobce. U projektů, kde potřebujete vyhovět vysokým nárokům na akustiku či únosnost, lze sáhnout po akustické řadě Silka. Pro vnější a vnitřní zateplení budov výrobce vyvinul odolné minerální desky Multipor.

Samotná nehořlavost jako kritérium není zcela rozhodující – při požáru dochází ke značnému zahřátí a stavební materiál může vysokou teplotu přenášet, sníží jeho únosnost či nastane jiná skutečnost, která vyvolá havarijní stav. Například ocelové konstrukce ztrácejí zahřátím svoji nosnost a rychle se zhroutí. Velmi příznivé vlastnosti pro rodinné a bytové domy, kde požáry vznikají například vznícením textilií, nábytku a zařízení, má právě Ytong. Při vyhřátí na vysoké teploty se v něm uvolní molekulární voda, která je v něm chemicky vázána, a materiál se díky tomu ochlazuje. Proto je Ytong často používaný u konstrukcí s vysokou protipožární odolností a zejména tam, kde je potřeba zamezit tomu, aby se požár šířil do okolí.

Jak reaguje Ytong při vystavení požáru

Vazba molekul vody do krystalické mikrostruktury Ytongu je velmi pevná i po vysušení přebytečné vody na obvyklou rovnovážnou vlhkost, kterou mají tvárnice před zděním nebo v hotové stavbě. Krystalová voda se začíná výrazněji uvolňovat teprve při teplotách 200 °C, ve větší míře až při teplotě 400 °C. Teplo, které požár předává sáláním, vedením či prouděním pórobetonové konstrukci, se šíří velmi pomalu díky malému součiniteli tepelné i teplotní vodivosti (z toho plyne nízký tepelný tok a pomalé šíření teplotní vlny). Pórobeton se tak liší např. od betonu a zejména oceli, které mají tepelnou vodivost vysokou a velmi vysoké teploty rozvádějí rychle do okolí. U Ytongu se ohněm dodávané teplo spotřebuje místo na ohřev materiálu na jeho dehydrataci a nárůst teploty se zpomalí. Navíc zásadně neztrácí na únosnosti ani při teplotách teploty nad 1000 °C. Proto je možné Ytong umístit do těsné blízkosti otopných těles, kamen, krbů, plynových a elektrických spotřebičů, lze v něm vést elektroistalaci a podobně.

Silka a Multipor zvýší protipožární odolnost konstrukcí

Silka je ryze ekologický materiál – složení je velmi podobné složení Ytongu, který je z čistě přírodních surovin. Svou únosností až 20 MPa se však podobá betonu, proto jsou vápenopískové bloky oproti Ytongu mnohem pevnější. Silka se prosazuje u staveb se zvýšenými nároky na protihlukovou ochranu. Již tvárnice o tloušťce 240 mm splňují normu pro 53 dB, příčka tloušťky 100 mm pak odpovídá útlumu pro akusticky chráněnou místnost. Dalším praktickým plus je protipožární odolnost Silky, řadí se mezi materiály A1, které jsou nehořlavé. Multipor má rovněž podobné složení a je unikátní tím, že lze použít jako vnitřní i vnější zateplení. Velkou výhodou oproti jiným zateplovacím materiálům je opět nehořlavost, patří do třídy A1 – při působení ohně z okolí není příčinou vzniku kouře ani neodkapává. Použití kombinace těchto materiálů dost výrazně zvyšuje celkovou požární odolnost konstrukcí a eliminuje rizika škod na samotném objektu i okolí. Navíc životnost všech těchto materiálů je takřka neomezená, proto jeho vlastnosti časem nedegradují.
Jako zcela nehořlavý materiál pórobeton nešíří vůbec oheň. Teplo a vysoké teploty šíří velmi špatně díky dvěma souběžně účinkujícím a na sobě nezávislým fyzikálním brzdným mechanismům. Během expozice nad 1000 °C i po ní neztrácí únosnost.
Jako zcela nehořlavý materiál pórobeton nešíří vůbec oheň. Teplo a vysoké teploty šíří velmi špatně díky dvěma souběžně účinkujícím a na sobě nezávislým fyzikálním brzdným mechanismům. Během expozice nad 1000 °C i po ní neztrácí únosnost.
Materiály YTONG poskytují v rodinných domech nejen dobrou pobytovou pohodu, ale v extrémních situacích, jako je požár, i výbornou protipožární ochranu.
Materiály YTONG poskytují v rodinných domech nejen dobrou pobytovou pohodu, ale v extrémních situacích, jako je požár, i výbornou protipožární ochranu.

Xella CZ, s.r.o.
logo Xella CZ, s.r.o.

Kompletní stavební systém Ytong nabízí ucelené řešení celé hrubé stavby i povrchových úprav. Zahrnuje tepelněizolační řadu tvárnic Lambda YQ, s níž je možné dosáhnout hodnot pasivní výstavby i jednovrstvým zděním bez zateplování.