Přednáška: AFDD – další úroveň ochrany před požáry

Datum: 28.12.2016  |  Autor: redakce

Přednáška seznamuje účastníky s přístroji AFDD (arc fault detection device) určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalaci. Dále prezentuje účastníkům typické aplikace, včetně úskalí použití AFDD. V neposlední řadě informuje o normativních požadavcích na instalaci těchto přístrojů.

Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů v rámci podzimní konference portálu TZB-info „Požární bezpečnost staveb 2016“ představila přístroje AFF (Arc Fault Detection Device = „Oblouková ochrana“) určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalaci.

AFDD je elektromechanický spínací přistroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu. Jiskření má specifický průběh proudu, na který tento přistroj reaguje a odpojí instalaci s poruchou. Řešení firmy Eaton slučuje v jednom zařízení funkci AFDD, proudového chrániče a instalačního jističe. Jeho konstrukce vychází z výrobkové normy ČSN EN 62606 a zajišťuje komplexní ochranu koncového obvodu před všemi typy poruch. Lze tak předejít k minimalizaci rizika vzniku požáru od elektrické instalace a zároveň k plné ochraně osob před úrazem elektrickým proudem.

O použití přístrojů AFDD v elektrické instalaci hovoří norma ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla), která doporučuje jejich nasazení zejména v následujících případech:

  • v prostorech se spacím ubytováním (ubytovny, hotely apod.),
  • v místech s rizikem požáru vzhledem k povaze zpracovávaných nebo skladovaných materiálů (stodoly, obchody, sklady hořlavých materiálů, aj.),
  • v místech s hořlavými konstrukčními materiály (dřevěné stavby),
  • v místech s ohrožením nenahraditelného majetku (muzea, památkově chráněné historické budovy).

Zajímavosti z přednášky:

  • Ze statistických ročenek vyplývá, že téměř 12 % všech požárů vyšetřovaných hasičským záchranným sborem ČR je způsobeno technickou závadou, kam spadají požáry způsobené elektroinstalací.
  • Typy poruch v elektrické instalaci lze rozdělit na dvě skupiny: paralelní (10 %) a sériové (90 %)
  • Sériové poruchy (90 % všech poruch) nastávají přerušením nebo poškozením živého vodiče a vzniku sériového oblouku v tomto vodiči. Poruchové proudy jsou v tomto případě obvykle menší, než jmenovitý proud jističe a nedojde tedy k jeho vybavení. Proudový chránič se u této poruchy také neuplatní. Tyto poruchy mohou být vyhodnoceny pouze přístrojem pro detekci oblouku – AFDD.
  • Výrobky AFDD Eaton kombinují funkce AFDD, proudového chrániče a jističe (detekují a odpíná obloukové poruchy v koncových obvodech).
  • Výrobky AFDD Eaton lze použít pro základní nebo doplňkovou ochranu osob před úrazem elektrickým proudem.

Další informace získáte ve videoreportáži z prezentace Jana Marka.

 

Hodnotit:  

Datum: 28.12.2016
Autor: redakce



Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Požár. bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila

Vybrali jsme z konference Požární bezpečnost staveb 2016

 
 

Aktuální články na ESTAV.czKdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?Opuštěnou sklárnu u Teplic nahradí moderní průmyslový areálŽaluziový kastlík od Ytongu usnadní instalaci žaluziíUnikátní stroj na opravu silnic, frézuje a zároveň pokládá nový povrch