Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přednáška: AFDD – další úroveň ochrany před požáry

Přednáška seznamuje účastníky s přístroji AFDD (arc fault detection device) určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalaci. Dále prezentuje účastníkům typické aplikace, včetně úskalí použití AFDD. V neposlední řadě informuje o normativních požadavcích na instalaci těchto přístrojů.

Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů v rámci podzimní konference portálu TZB-info „Požární bezpečnost staveb 2016“ představila přístroje AFF (Arc Fault Detection Device = „Oblouková ochrana“) určené pro detekci výskytu oblouku v elektrické instalaci.

AFDD je elektromechanický spínací přistroj s elektronickými obvody, které monitorují charakter odebíraného proudu. Jiskření má specifický průběh proudu, na který tento přistroj reaguje a odpojí instalaci s poruchou. Řešení firmy Eaton slučuje v jednom zařízení funkci AFDD, proudového chrániče a instalačního jističe. Jeho konstrukce vychází z výrobkové normy ČSN EN 62606 a zajišťuje komplexní ochranu koncového obvodu před všemi typy poruch. Lze tak předejít k minimalizaci rizika vzniku požáru od elektrické instalace a zároveň k plné ochraně osob před úrazem elektrickým proudem.

O použití přístrojů AFDD v elektrické instalaci hovoří norma ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla), která doporučuje jejich nasazení zejména v následujících případech:

  • v prostorech se spacím ubytováním (ubytovny, hotely apod.),
  • v místech s rizikem požáru vzhledem k povaze zpracovávaných nebo skladovaných materiálů (stodoly, obchody, sklady hořlavých materiálů, aj.),
  • v místech s hořlavými konstrukčními materiály (dřevěné stavby),
  • v místech s ohrožením nenahraditelného majetku (muzea, památkově chráněné historické budovy).

Zajímavosti z přednášky:

  • Ze statistických ročenek vyplývá, že téměř 12 % všech požárů vyšetřovaných hasičským záchranným sborem ČR je způsobeno technickou závadou, kam spadají požáry způsobené elektroinstalací.
  • Typy poruch v elektrické instalaci lze rozdělit na dvě skupiny: paralelní (10 %) a sériové (90 %)
  • Sériové poruchy (90 % všech poruch) nastávají přerušením nebo poškozením živého vodiče a vzniku sériového oblouku v tomto vodiči. Poruchové proudy jsou v tomto případě obvykle menší, než jmenovitý proud jističe a nedojde tedy k jeho vybavení. Proudový chránič se u této poruchy také neuplatní. Tyto poruchy mohou být vyhodnoceny pouze přístrojem pro detekci oblouku – AFDD.
  • Výrobky AFDD Eaton kombinují funkce AFDD, proudového chrániče a jističe (detekují a odpíná obloukové poruchy v koncových obvodech).
  • Výrobky AFDD Eaton lze použít pro základní nebo doplňkovou ochranu osob před úrazem elektrickým proudem.

Další informace získáte ve videoreportáži z prezentace Jana Marka.

 
 
Reklama