Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bilanční tisková konference Hasičského záchranného sboru ČR

Vedle statistik zazněla na přednášce i zajímavá infor,ace z oboru kominictví. V rámci nového přístupu k problematice spalinových cest se zintenzivní spolupráce s kominíky a vzniká databáze kominíků – revizních techniků spalinových cest.

Ve středu 4. ledna 2017 v Praze proběhla „Bilanční tisková konference HZS ČR“. Tématem tiskové konference byly zejména statistické údaje o zásazích jednotek požární ochrany a požárech za rok 2016, srovnání s předchozími lety.

Článek z tisková konference nyní doplňujeme vybranými zajímavostmi a zároveň odkazem na celé prezentace.

Integrovaný záchranný systém a operační řízení - brig. gen. Ing. František Zadina

Prezentovány jsou předběžné statistické informace o událostech sezásahem jednotek požární ochrany a požárech vroce 2016. Konečné údaje budou publikovány ve Statistické ročence 2016, která bude kdispozici začátkem března 2017.


Prevence a civilní nouzová připravenost - brig. gen. Ing. Miloš Svoboda


Kontroly činností provozovaných ve stavbách skladů
  • Celkově bylo provedeno 306 kontrol. U 176 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky (tj. 58 % kontrolovaných).
  • Celkově bylo zjištěno 622 nedostatků. Bylo zahájeno 7 správních řízení.
  • U 15 objektů bylo zjištěno užívaní v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.
Kontroly restauračních zařízení
  • Celkově bylo provedeno 1319 kontrol. U 1077 kontrolovaných subjektů zjištěny nedostatky (tj. 82 % kontrolovaných).
  • Celkově bylo zjištěno 3566 nedostatků. Bylo zahájeno 220 správních řízení.
Oblast kominictví
  • Nový přístup k problematice spalinových cest:
  • Intenzivnější spolupráce s kominíky.
  • Vznik databáze kominíků – revizních techniků spalinových cest.
  • Vyhledávač je veřejně dostupný na stránkách www.hzscr.cz

Všechny prezentace Bilanční tisková konference, Praha 2017

 
 
Reklama