Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zveřejnili jsme program konference Požární bezpečnost staveb

Srdečně vás zveme na konferenci při veletrhu For Arch v září v Praze. Cílem konference je propojení odborníků různých profesí. Vedle stavebních témat připravujeme přednášky např. o EPS, elektroinstalaci a hasících systémech. Zajímavostí budou detaily rekonstrukce divadla v Kladně v podání Ing. arch. Davida Vávry.

Název akce: Požární bezpečnost staveb
Druh akce: konference
Pořadatel: portál TZB-info ve spolupráci s ABF, a.s.,
konference je součástí doprovodného programu veletrhu For Arch
Datum konání: 21.9.2016
10.00 -10.30 prezence, 10.30 - 16.00 přednášky a prezentace
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9
Vložné: Vložné A: členové státní správy, IFMA CZ a ČKAIT - 750 Kč bez DPH
Vložné B: ostatní 1200 Kč bez DPH
součástí vložného je vstup na veletrh FOR ARCH PRAHA 2016 a materiály ke konferenci.
ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Odborná záštita


Konference Požární bezpečnost staveb - místo setkání odborníků napříč obory

TZB-info spustilo v roce 2016 na svých stránkách projekt Požární bezpečnost.Vedle stavebního řešení nás zajímá i například větrání – odvod tepla a kouře, požární vodovody, bezpečnostní prvky výtahů apod. A jde nám nejen o technické řešení jako takové, ale i o provoz těchto technických systémů. Po letošní akvizici portálu ORSEC, který se tradičně zabýval elektrickou požární signalizací, zabezpečením osob a budov se téma Požární bezpečnost na TZB-info dále rozšiřuje.

Motto: Ať již stavíme budovy úsporné, pasivní, nulové, dřevostavby, konstrukce z betonu nebo oceli a pro jakékoliv užití, požární bezpečnost je klíčovým kritériem všech staveb.

„S realizačním týmem největšího stavebního veletrhu v ČR dlouhodobě spolupracujeme. Proto bylo logickou snahou na veletrhu FOR ARCH uspořádat i konferenci portálu TZB-info určenou odborné veřejnosti, říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz.
„Portál ORSEC pořádal odbornou podzimní konferenci pravidelně od r. 2010. Každoročně se na konferenci scházeli odborníci různých profesí a diskutovali například o tématech Kvalita poplachových / bezpečnostních systémů z pohledu technických norem, kamerové systémy a ochrana osobních údajů, vzdělávání bezpečnostního managementu a dalších. Jsem rád, že tradice konference pokračuje i nyní pod značkou TZB-info. Začlenění ORSEC do TZB-info umožňuje tradičním tématům zaznít v nových souvislostech“ říká Michal Randa, odborný garant konference.

Chceme propojit odbornost TZB-info, tradici konferencí portálu ORSEC a návštěvníky FOR ARCH Praha.

Na stavu vnitřního prostředí budov, ale také na jejich funkčním i uživatelském standardu se podílí pestrá mozaika profesí. Známe jejich jednotlivé požadavky, představy, limity – dovedeme si představit také jejich vzájemná úskalí?
Jak k požární bezpečnosti v kombinaci s technikou zajišťující provoz budov přistupují jednotliví specialisté? Jak je požární bezpečností limitována estetická představa architekta? Jaké informace potřebuje odpovědný projektant? Jak se v posledních letech změnily představy developerů a investorů v realizaci TZB a zajištění požární bezpečnosti? Jaká je role odpovědných osob nejen Hasičského záchranného sboru? Jak moc se může lišit instalace systémů aktivní požární ochrany (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení) u budovy historické hodnoty a moderního datového centra? Ale hlavně, jaké jsou aktuální právní předpisy a technické normy, které je povinen dodržovat provozovatel?

Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají a jsou blízké Vaší profesi, tak právě Vám je určena konference „Požární bezpečnost staveb“, která se koná dne 21.9. v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH 2016.


Partneři konference:

Na konferenci se dále prezentuje společnost Siemens, s.r.o.PROGRAM

Časový rámec: 10.00 -10.30 prezence // 10.30 - 16.00 přednášky a prezentace

BLOK I - KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
10,30 – 11,45 hodin
 • Efekt motýlího křídla v oblasti požární bezpečnosti staveb
  plk. Mgr. Radek Kislinger (vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů) ; Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
  Přednáška se bude zabývat negativními poznatky (velkými i malými) v oblasti zajištění požární bezpečnosti staveb z pohledu profesionálního hasiče, který dlouhá léta působí v oblasti požární prevence a vyšetřování požárů.
 • Dojmy architekta ze spolupráce se specialisty na požární bezpečnost při rekonstrukci historické budovy
  Ing. arch. David Vávra, autor architektonického návrhu rekonstrukce divadlo Kladno
  Přednáška o kompromisu profesí. O požárním zabezpečení a rekonstrukci divadla jsme natočili i video, ve kterém uvidí účastníci konference i detaily řešení a "podívají" se i do zákulisí divadla.
 • Požární ochrana historických objektů ve spolupráci s HZS ČR
  Ing. Eva Polatová, Národní památkový ústav
 • Zajímavosti z technologie divadlo Kladno – TZB (MaR, VZT, HVAC, EPS) a požární bezpečnost
  Michal Randa, TZB-info
 • Přestávka na občerstvení
BLOK II - STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TECHNICKÉ SYSTÉMY
11,55 – 13,40 hodin
 • Požární detekce a reakce!
  Bc. Tomáš Ekrt, SCHRACK SECONET org.sl.
  Využití speciálních hlásičů v požární signalizaci. Speciální požadavky na požární ochranu historických budov. Řídící a zpožďovací ústředny EPS.
 • Vyplatí se investovat do moderního systému EPS nebo stačí splnit jen nutnou legislativu?
  Michal Roubíček, Siemens
  Požární detekce od hlásičů požáru, připojených do PZTS k moderní technologii EPS. Porovnání z hlediska schopnosti rozpoznání příznaků požáru, rychlosti detekce, rizika falešných poplachů a schopností nejmodernějších systémů EPS s přesahem nad rámec běžné elektrické požární signalizace
 • Dveře a zárubně CAG s požární odolností jako důležitá součást protipožárního zabezpečení staveb
  Ing. Michaela Předotová, Zdeněk Mařík, CAG s.r.o.
  Kdy a jak použit různé typy dřevěných dveří a zárubní s požární odolností, jejich druhy, značení, certifikace, montáž a revize. Přednáška bude rovněž věnována použití plných i prosklených protipožárních dveří, kouřotěsných a bezpečnostních dveří, využití dveří s nadsvětlíkem a bočními světlíky jako prosklených stěn s protipožární odolností v interiéru a základnímu přehledu vhodných doplňků.
 • Firewin – od desky k tvarově složitým konstrukcím
  Ing. Miroslav Nyč, Knauf
  Zkušenosti s pasivní ochranou konstrukcí protipožárními omítkami v exteriéru i interiéru a představení desky nikoli na bázi sádry
 • Nový přístup hodnocení požární bezpečnosti ETICS a instalačních prostupů
  Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Přestávka na občerstvení
BLOK III - POŽÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST SYSTÉMU
13,50 – 15,30 hodin
 • Požární větrání v budovách - Zařízení pro odvod kouře a tepla
  Ing. Stanislav Toman, Společnost pro techniku prostředí
 • AFDD – další úroveň ochrany před požáry
  Jan Marek, Eaton Elektrotechnika s.r.o.
  Přednáška seznámí účastníky s přístroji AFDD (arc fault detection device) a s jejich fungováním. Dále nastíní účastníkům typické aplikace, včetně úskalí použití AFDD. V neposlední řadě informuje o normativních požadavcích na instalaci těchto přístrojů.
 • Systémové elektroinstalace v památkově chráněných objektech
  Ing. Igor Štverka, MBA, HDL Automation s.r.o.
  Jakým způsobem lze zajistit pokročilé funkce automatizace budov v objektech s omezenými možnostmi stavebních úprav? Jak mohou inteligentní elektroinstalace přispět k vyššímu zabezpečení historických objektů?
 • Novinky v aktivní ochraně staveb stabilními hasicími zařízeními
  Ing. Pavel Rybář
  V letech 2014 až 2016 došlo k vydání návrhových dokumentů, které rozšiřují možnosti použití a provedení sprinklerové ochrany jako nejvýznamnějšího opatření v ochraně majetku a osob před požáry. Postupně se v ochraně majetku prosazují vysokotlaká mlhová, jejichž výhodou jsou nižší požadavky na množství vody k uhašení požáru. Ve specifických případech nacházejí uplatnění aerosolová SHZ a v neposlední řadě preventivní zařízení pro snížení obsahu kyslíku v chráněném prostoru, která představují nejvyšší stupeň ochrany majetku.
 • Vysokotlaký vodní hasící systém – mlhový „HI-FOG"
  David Lehovec, Klika BP a.s.
  Přednáška je zaměřena na komplexní požární bezpečnost sčítající veškeré aktivní i pasivní prostředky požární ochrany. Hlavní náplní přednášky bude princip hašení pomocí vodní mlhy a stručná charakteristika vysokotlakého mlhového systému od jednoho z největších dodavatelů vysokotlakého mlhového systému, Finské společnosti Marioff Corporation.


Výše uvedené časy jsou orientační a v průběhu příprav ještě může nastat změna přednášek nebo přednášejících. Děkujeme předem za pochopení.
Během konference budou mezi jednotlivými bloky 2 přestávky na občerstvení, které bude pro účastníky připraveno v sále.
Těšíme se na viděnou a Vaše dotazy.

 
 
Reklama